Ishtar en de maand april

Gepubliceerd op 15 april 2018 door Willem

De eerste, archetypische maand van het jaar.

Deze loopt van 21 maart tot 20 april en werd door de Soemeriers verbonden met het beeld van de Ram.

Vertaald naar deze tijd zeggen we dan dat in deze maand de kracht van de emergentie sterk naar voren treedt. In de natuur en in de menselijke natuur.

In de winter wanneer het leven zich grotendeels ondergronds heeft teruggetrokken gaan in het verborgene de processen die maken dat het leven onophoudelijk door gaat gewoon verder.

Maar op een wijze die voor de meesten van ons niet zichtbaar is.

Het beeld van de boom die kaal de winter doorstaat of de braakliggende akker geeft een ons een treffend beeld voor wat ik hier wil duiden.

Een zich terugtrekkende zon die ruimte laat voor de saturnale kracht van de winter domineert nu dit tijdsgewricht en stuurt heel andere processen aan die maken dat er zich weinig toont aan de oppervlakte.

Het zichtbare leven heeft zich teruggetrokken en werkt nu binnenin; wachtend op een impuls die de deur opent.

Aperire is het Latijnse begrip dat “openen” betekent.

In het Engels kennen we het werkwoord “to appear”, vrij vertaald: verschijnen – zich vertonen.

Hier vinden we de verwijzing naar de naam April.

Er is ook een interessante verbinding met de naam Aphrillis, naast Venus één van de Romeinse namen voor de Griekse godin Aphrodite.

De festiviteiten die de Romeinen  hielden op de eerste dag van de maand April noemden zij de “Veneralia”.

In het oorspronkelijke Anglo-Saksisch kennen we de naam van de godin Eostre, dat later in de Engelse taal verbasterde tot Easter.

Deze naam Eostre is verwant met andere belichamingen of anders gezegd representaties van een kosmische kracht die in nog oudere culturen bekend stonden onder de naam Astarte bij de Phoeniciers of als Ishtar bij de Babyloniers.

Elk op hun buurt verwijzend naar de kracht van vrouwelijke vruchtbaarheid.

Alle culturen hebben op hun wijze geprobeerd om “wat er in de lucht hing” in deze periode van het jaar, een betekenisvolle naam te geven die recht deed aan de essentie van de kracht en men ontwikkelde feesten en rituelen om dit beleven uitdrukking te geven.

Tot op de dag van vandaag achten we dit in de naam april die we nog steeds gebruiken voor deze periode van het jaar; voor deze maand.

In deze eerste periode van 21 maart tot 20 april vieren we dus de verbinding die we intuïtief voelen met deze kracht die in de natuur zich zo sterk toont.

Hij keert terug in de naam april, in de feesten en rituelen binnen het Christendom in de viering van het feest Easter, dat bij ons Pasen heet, en waar de kracht van de opstanding centraal staat.

Niet enkele de natuur krijgt de uitnodiging om deze kracht uit te drukken, en zij drukt hem uit, ze kan niet anders want ze heeft geen keuze.

Die is aan ons gegeven.

Die keuze.

Het vermogen om bewust in te spelen op deze kracht van “Aperire”.

Ons open te stellen voor iets dat van binnen zich roert en wil doorbreken.

Zich wil tonen.

En een ieder kan zich in deze tijd afvragen wat dat dan is dat aan de oppervlakte wil en moet komen. Dat dient op te staan omdat het om manifestatie vraagt.

Zo kunnen we creatief inspelen op een tendens die onbedwingbaar in ons tot uitdrukking wil komen.

15 april 2018

 

©  Willem Versteeg

Meld je aan met je E-mailadres en blijf automatisch op de hoogte van ons nieuws: