Een nieuw dak voor Poustinia

 

 

WE GAAN MET ZIJN ALLEN VOOR EEN NIEUW DAK
VOOR  HUIZE POUSTINIA

 

wie hier voor het eerst komt kijken en het verhaal van Poustinia wil kennen
kijkt zeker even op deze pagina
waar de afgelopen veertig jaar van ons bestaan beschreven staat en wordt…

 

BELANGRIJK NIEUWS UIT HUIZE POUSTINIA

DE REEDS VEERTIG JARIGE WERKING IN HUIZE POUSTINIA
WORDT DOOR DE BOUDEWIJNSTICHTING ERKEND

DE GEVOLGEN HIERVAN
VOOR DE VERDERE EVOLUTIE VAN HET HUIS.

 

40 jaar Poustinia: Een wende in de tijd en in onze werking.

Over dragen en gedragen worden en wat verbindt.

In deze stilste, donkerste en ook kortste dagen van het jaar. 

In deze dragende Midwintertijd delen we graag wat zich hier tijdens de voorbije maanden voltrok.

Het voorbije jaar was getekend door een hele reeks veranderingen die nu uiteindelijk uitmonden in een sprong die we willen wagen in 2024 en die vraagt om gebundelde kracht, gezamenlijke inzet en vertrouwen in een werking die tijdens de voorbije 40 jaar hier in Huize Poustinia is gegrondvest.

In februari van dit jaar zaten een aantal mensen hier aan de ronde tafel samen te bevoelen of dit project in aanmerking kwam om door de Boudewijnstichting erkend te worden.

Er startte een dialoog die gepaard ging met een terugkijken op, en een vooruitkijken op.  

Een verantwoordelijke voor de Stichting kwam ter plaatse polshoogte nemen van wat hier is opgebouwd. Dit bezoek ging gepaard met de levendige getuigenis van mensen die in de werking hier geloven en in de voorbije jaren herkenning en erkenning vonden voor wat ze doormaakten en zo hun dankbaarheid betuigden.

Een proces kwam op gang dat maanden lang aandacht en afstemming vroeg en dit proces werd door een groepje mensen meebeleefd die ook van nabij betrokken waren bij het op gang brengen van een erkenning door het Streekfonds West-Vlaanderen, beheerd door de Boudewijnstichting, die een verschil maakt voor de duurzaamheid van dit  project.

pastedGraphic.png

Dit ging gepaard met momenten van diepe ontroering, een dankbaar terugkijken naar, een besef van wat waarde heeft en ertoe doet, het bevestigen en beamen van wat fundamenteel en duurzaam voelt voor de verdere uitwerking van dit project naar de toekomst toe. En het ging gepaard met ontmoetingen van mens tot mens, die beklijven.

Om dit proces te situeren doen we even een stapje terug in de tijd. 

Bij het uitbreken van de Covid dienden we noodgedwongen alle activiteiten stil te leggen. Dit was ingrijpend en het onderbrak een hele reeks reeds geplande initiatieven. Het raakte het hart van onze werking hier. 

Er veranderde veel, heel veel voor ons. Van een levendig centrum met veel gasten en regelmatige weekendworkshops die goed bezocht werden, tot complete stilte en geen vooruitzicht en het besef dat er geruime tijd geen geld zou binnenkomen. 

Rekeningen liepen echter wel verder en contacten werden moeizamer omdat alles via internat liep. Zoals voor vele mensen stonden we voor een grote uitdaging en dienden we onze kracht te bundelen om het hoofd boven water te houden. Met vertrouwen in wat ons hierin leidt en inspireert.

Huize Poustinia en dit project en de verdere uitbouw werden van in het begin gedragen door onze persoonlijke inzet en werk. En was in die zin grotendeels zelfvoorzienend.  Met de jaren groeide het project gestadig en Huize Poustinia werd ingericht naarmate er financiële draagkracht was om dit te doen. Dank zij de activiteiten die we organiseerden zowel binnenshuis als buitenshuis en die we voor het grootste deel zelf begeleidden konden de kosten voor het verbouwen en het onderhouden van Huize Poustinia gestadig verder gaan zonder dat hiervoor een schuld diende te worden gemaakt. Zelfvoorziening is dus één van de pijlers van deze werking.

De Covid zette deze kleinschalige werking volledig voor schut. Het liet ons niet onberoerd. De uitdaging was groot.

Toch lieten we de moed niet zakken. Tijdens de Covid deden we minimale herstelwerkjes dank zijn de ondersteuning van enkele kleine activiteiten online en donaties.

Na de Covid konden we weer met mondjesmaat gasten ontvangen en begonnen we dringende renovatiewerken uit te voeren die we net konden bekostigen. En tegelijk werden we geconfronteerd met de vraag hoe we de onkosten voor de noodzakelijke renovatie van het dak in de komende jaren konden dragen.

Deze kunnen namelijk niet enkel door het organiseren van activiteiten en het ontvangen van gasten worden gedekt omdat een grote som ineens moet worden neergeteld en ook de medewerking van een professionele dakdeskundige vereist is.

Een reden te meer om ons te bezinnen over de vraag: hoe kunnen we hiervoor met maximale inzet van onze kant een beweging op gang zetten voor een fondsenwerving die eerlijk en gerechtvaardigd voelt.

Nu is het zover, en het is én met een zekere ontroering én met grote dankbaarheid dat we jou kunnen meedelen dat het Streekfonds West-Vlaanderen, beheerd door de Boudewijnstichting, officieel bevestigd heeft dat ze dit project als levensvatbaar voor de toekomst beschouwt en dat ze de maatschappelijke verdiensten ervan bevestigt.

En er tevens praktisch voor te zorgen dat een eerlijke fondsenwerving door hun ondersteuning op gang kan komen.

 

pastedGraphic_1.png

… op weg naar een nieuw dak …

Wat betekent dit alles nu concreet:

Dat in het komende jaar 2024 zowel wat de oriëntatie als realisatie van de werking in Huize Poustinia, de focus voornamelijk zal vallen op voldoende fondsen werven om het dak te renoveren. Een renovatie die zich dan in 2025 kan voltrekken. 

Het Streekfonds West-Vlaanderen, beheerd door de Boudewijnstichting, heeft een z.g projectrekening voor ons geopend waarop een ieder een bijdrage kan storten.

Schenkers die deze actie willen steunen kunnen dit, door een gift over te maken op
rekening nummer BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting mits vermelding van volgende actiecode: 

ACT-38414 of OGM: +++623/3841/40018+++. 

Giften vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar. 

Hieronder kan u ook de linken terugvinden naar de donatiepagina:

NL : https://donate.kbs-frb.be/actions/RF-SWVLHetLevenssnoer?lang=nl_NL

FR : https://donate.kbs-frb.be/actions/RF-SWVLHetLevenssnoer?lang=fr_FR

EN : https://donate.kbs-frb.be/actions/RF-SWVLHetLevenssnoer?lang=en_EN

DE : https://donate.kbs-frb.be/actions/RF-SWVLHetLevenssnoer?lang=de_DE

 

pastedGraphic_2.png

 

In de komende dagen van de 12 Heilige Nachten 

Morgen lees je een overzicht van de concrete renovatiewerken die in 2023 zijn uitgevoerd en een overzicht van de renovatiewerken, die volgend jaar in 2024 worden gerealiseerd. Gepaard met een voorlopige schatting van de onkosten die dit meebrengt.

Ook zullen we het verhaal over 40 jaar Poustinia, die Huguette op 9 juli startte (verjaardag Poustinia) verder zetten.

Alsook zal je in deze dagen de kans krijgen om kennis te nemen van de verdere koers die we hier zullen varen en hoe ons engagement de komende jaren vorm kan aannemen, naarmate concrete mogelijkheden zich aandienen en wij de energie kunnen aanspreken om het te realiseren. 

Alles op zijn tijd met de nodige afstemming, in dialoog met en de bereidheid actie en reflectie zo te combineren dat de samenhang en het evenwicht in de werking hier gehandhaafd blijft. Tevens trouw blijvend aan de fundamentele waarden, die aan de basis liggen van ons engagement hier en elders.

In aanloop naar Kerstmis danken we ieder die ons bij deze ontwikkeling heeft bijgestaan en niet in het minst Streekfonds West-Vlaanderen, beheerd door de Boudewijnstichting, die tijd en aandacht aan ons schonk en het gesprek met ons is aangegaan. We danken ieder die bereid is de onkosten van het dak te helpen dragen. We hopen in de loop van volgend jaar naast  voortdurende renovatiewerken, die in delen zal geschieden, het gastenkwartier zo goed als mogelijk te kunnen blijven verzorgen, kleine activiteiten te lanceren en vooral hier ter plekke in solidariteit, met vereende krachten de werking voor de toekomst te waarborgen.

Hier het vervolg dat we op Tweede Kerstdag hebben toegevoegd:

pastedGraphic.png

Huize Poustinia is in 1983 aangekocht en was toen een boerderij die zes maanden eerder was stopgezet. Tijdens de voorbije veertig jaar hebben we de boerderij beetje bij beetje volledig verbouwd en hem geschikt gemaakt voor datgene wat we hier ook al die tijd hebben gedaan.

Gasten ontvangen en hen de ruimte bieden om aan zichzelf toe te komen in een veilige huiselijke atmosfeer. Met of zonder begeleiding naargelang de hulpvraag van elke individuele gast.
Een gast die hier verblijft logeert in een individuele kamer die ruimte biedt om zich naar eigen behoefte in rust terug te trekken. 

Het begon met één kamer, nog één, enzovoort al naargelang daarvoor middelen waren.
Behalve de kamers werd ook de kluis geconstrueerd die op 150 m van het huis gelegen, ruimte biedt voor verstilling en versobering.
Zo kreeg met de jaren het gastenkwartier vorm dat ook over een gemeenschappelijke huiskamer beschikt en een ruimte voor ontmoeting en uitwisseling.
Alsook onze stille ruimte, de kapel, waar samen wordt gevierd en afgestemd.
Waar ieder die daar behoefte aan heeft even bij zijn wezen en het wezenlijke kan verwijlen.

pastedGraphic_1.png

In de voorbije jaren passeerden gasten met diverse noden waarop we zo goed als we konden inspeelden door een op maat gesneden begeleiding. Ook gasten die herstellend waren van één of andere ernstige crisis vonden hier een plek om tot rust te komen en zich opnieuw te oriënteren wat betreft werk en sociaal leven. 

In het gastenkwartier stond van meetaf aan het geestelijk welzijn van de persoon in nood centraal.
Ook om even te verstillen, te herbronnen, bezinnen, lezen, wandelen en schrijven konden en kunnen gasten hier terecht.
De tuin vervult een aanzienlijke rol bij herstel en herbronning. In veertig jaar tijd ontwikkelde zij zich tot een inspirerende helende plek waar het fijn is om te vertoeven en de natuur in haar nog vrij wilde kracht te observeren en in je op te nemen. Waarin ook onze huisdieren hun leefplek vonden. Zoals de poezen en Tara nu.

Zonder enige vorm van subsidie ontplooiden we in de loop der jaren heel wat activiteiten. Themaweekeinden, allerlei zomerretraites, lezingen, conferenties enz.
Ze kwamen tegemoet aan de vragen en noden van gasten om aan den lijve te ervaren hoe anders respons te geven op wat zich vanuit het leven aandient en de vraag oproept:
hoe hiermee te dealen zonder de verbinding met jezelf en anderen te verliezen. 

Soms werden ook docenten uitgenodigd die met hun ervaring en kennis de weekenden verrijkten.

Op deze wijze kwamen ook voldoende middelen binnen om het gebouw te onderhouden en verder uit te bouwen. Zodat ook praktisch meer mogelijk werd. In 2010, na het overlijden van Modest, die samen met Huguette aan de wieg stond van Poustinia werd de VZW Het Levenssnoer opgericht.

Ze omvat zowel de werking binnenshuis als buitenshuis en stelt zich ten doel workshops, seminaries, lezingen en conferenties te organiseren die mensen vanuit een gemeenschappelijke ervaring met elkaar verbindt. In haar werking staat het geestelijk welzijn van de mens centraal met speciale aandacht voor psychische kwetsbaarheid.