Aktueel nieuws

We zijn genoodzaakt alle activiteiten op te schorten tot later in het jaar. Alle aanmeldingen blijven staan. Zorg goed voor elkaar.

 

Vanuit Huize Poustinia 

solidair met de vraag om afstemming op deze vrijdagmiddag 20 maart 2020 om 12.00 uur

 

 

Het Angelus 

voor verbindend leven – de kroon op het werk

 

In dit uur van diepte

waar alleen zijn 

deel wordt van gemeenzaam 

afstemmen op 

is kwaliteit van leven

meer geëerd dan ooit.

Wat zullen we elkaar 

verdiepend aanreiken

als woord ineens omhelzing betekent

en stilte wat door spreken

niet kan worden benoemd.

Als handen zich vouwen 

en ontvouwen

voor wat ons onzegbaar verbindt.

Als we de kracht van het kwetsbare

in ogen herkennen

die vragen om aanwezigheid

Aanwezigheid.

 

Als we ons herinneren 

dat het kleine het grote draagt

en het grote het kleine baart.

Wat zal dit met ons doen

als wij in het verdorde land 

van onze dromen 

het zaad vinden

die onze grond 

weer bezielt.

Schoorvoetend bewegen we

in een wereld waarin 

in deze tijden

de ruimte en de tijd

weer deel worden

van kostbaar

met elkaar gedeeld mens zijn.

 

Wees stil, mijn vriend,

samen met mij,

in deze dagen die wel eeuwig lijken

in de uren die voortschrijden

als spiegels

waarin we onszelf weer 

als broeders en zusters

herkennen en erkennen

Was Liefde niet 

het veelvoudig gezicht dat ons

allen ondanks vergetelheid

met elkaar verbindt?

De armen die ons tegemoet treden

ook als we zelf niet meer

tot ontvangen in staat zijn?

 

Het Leven wordt weer groot

in tijden

waarin een stukje brood

een glas water,

een kropje sla

en zoveel meer

de herinnering in ons wekt 

van Het Grote Leven

dat in zijn beweging

van opbouw en afbraak

ons troost en sterkt.

 

In de diepte,

op de bodem,

gaat het leven onstuitbaar voort,

en zijn wij 

schouwend getuige

van wat zich

ondanks wat dreigt,

draagt en schraagt,

De Adem van het leven.

 

Ademend leven

ondanks alle beklemming

ondanks wat ongrijpbaar

ingrijpend wordt ervaren.

 

© Huguette Beyens

 

Huize Poustinia

20 maart 2020 – 12.00 uur

 

Vooraankondiging Crossing the abyss V

The streambed of Life – De bedding van het leven

met o.a Gogo Ekhaya Esima (uit Crazywise) en Koen Peeters

voorlopig verplaatst naar 11 en 12 september 2020

maart 2020

Alle workshops werden opgeschort naar het najaar.

 

 

 

 

maart 2020

een nieuwe datum voor het weekeind met Tjeu van den Berk volgt later

aanmeldingen blijven bestaan

mei 2020

geplande weekeind met Klaas Laan in mei gaat naar 2021

Poustinia

Poustinia is afstemming en gebed, meditatie en contemplatie, zelfreflectie en zelfexpressie, natuurbeleving en het kennen en toepassen van natuurwetten, handenarbeid en het verzorgen van evenwichtige voeding, kennis en ervaring van het menselijk functioneren, spirituele verdieping en eenheidsbeleving van de religieuze inspiratie en vooral de vele dimensies van de Stilte die tot ons spreekt.

Herbronning

Innerlijke groei

Transitie

Het Huis Poustinia

Het huis dat in 1983 werd aangekocht door Modest Campforts, die in 2008 overleed, is meer dan 25 later nog immer de uitdrukking in de vorm van een oude wens, een leven te leven in afstemming op een diepere kracht die van binnen uit ons roept, uitdrukking te geven aan onze verbondenheid met een in de diepte werkende scheppende kracht die in alle levensvormen schuil gaat.


Steeds meer mensen zoeken uitdrukking te geven aan een diep gevoelde religieuze ervaring, zonder direct bepaald te worden door van buitenaf opgelegde vormen.

De oude idee achter de kloostertraditie, het hart van alle wereldreligies, beiden roepen ons op om samen, schouder aan schouder, afgestemd mee te werken met de inherente krachten in de schepping. Om op die manier het opgeslagen potentieel in de mensen in de schepping tot ontwikkeling te brengen.

Huize Poustinia is in haar vorm een poging hiertoe en wil een plek van afstemming zijn. De mensen die momenteel het project dragen, Huguette Beyens en Willem Versteeg, hebben zich geëngageerd het huis verder uit te bouwen en open te stellen voor eerlijke zoekers. Zoekers naar de eigen bron.

Meld je aan met je E-mailadres en blijf automatisch op de hoogte van ons nieuws: