Transitie

De derde pijler waarop Poustinia rust.

 

De derde pijler van Poustinia, transitie, is de vertaalslag van de eerste twee.

Contact leggen met de innerlijke bron en het leren kennen en je laten inspireren door uiterlijke bronnen als uitgangspunt nemen voor wat we innerlijke groei noemen; het leren verbinden van de beide polen van ons mens-zijn.

Een vruchtbare verbinding tussen de dag en de nachtzijde van ons mens-zijn opdat we daardoor een nieuwe bijdrage kunnen leveren aan de wereld waar we deel van uit maken, leidt tot wat we transitie noemen.

Een langzaam, niet te stuiten kanteling in ons leven, die in een praktische vertaalslag bijdraagt aan een tijdperk waar we leren samen te werken met elkaar en de natuur en te leven en te werken voor een duurzame samenleving met kansen voor iedereen, met respect voor de natuur, de planeet, elkaars sterke en zwakke kanten, een rechtvaardig financieel systeem dat de menselijke ontwikkeling dient, waar we putten uit oude tradities en zoeken naar nieuwe eigentijdse vormen voor rituele handelingen en een spiritualiteit die onder met boven en binnen met buiten verbindt en het innerlijke van de mens als uitgangspunt neemt voor heel zijn handelen naar buiten toe in relaties met mensen en de natuur.

Velen van ons zijn al lang bezig met deze transitie, maar noemen hem niet zo.

Of je nu zorg draagt voor het afval dat je netjes opruimt, zuinig omgaat met energie, je medemens helpt daar waar nodig is; je auto wat vaker laat staat, je spullen afgeeft aan een vierde wereld winkel.

Veel mensen doen dit al en vinden het op zich niets bijzonders.

Het bijzondere zit hem erin dat het wel bijzonder is op het moment dat we er over vertellen aan elkaar. Dat we zeer inspirerend kunnen zijn voor elkaar als we elkaar bezig zien.

Als we gewoon benoemen wat we doen en waarom we het doen. En het van elkaar weten en het van elkaar zien. Dat we er nieuws van maken. Dat het opvalt. Dat we mee tellen.

Dat we uit de anonimiteit stappen. Dat we snappen dat wat van onderaf komt, wel degelijk kracht heeft. Dat wij het zelf kunnen en moeten doen. Dat we ophouden met wachten op….

Poustinia wil getuigen van, laten zien wat er kan. Laten zien wat er zoal gebeurt. Overal.
Dat mensen hun eigen energie gaan opwekken in hun buurt en dag zeggen tegen de energie-molochen.
Dat dorpen hun eigen geld creëren en zo hun lokale economie ongelooflijk veel nieuwe impulsen geeft.

Dat permacultuur buiten de stad en soms in de stad in kleine boerderijen een veel grotere opbrengst genereert dan ooit gedacht.

Dat een nieuwe wereld door ons zelf gemaakt zal gaan worden. Dat regeringen en machthebbers onze ideeën zullen faciliteren

Dat is de kanteling waar we midden in zitten

Dat is transitie en wie dit leest is al lang bezig, maar we weten het vaak niet van elkaar. We zeggen het te weinig tegen elkaar dat we “goed bezig zijn”. En dat we nog veel beter kunnen. Als we samen blijven kantelen.

Op weg naar transitie.

 

Lees vooral ook de twee andere pijlers

HERBRONNING en INNERLIJKE GROEI

Meld je aan met je E-mailadres en blijf automatisch op de hoogte van ons nieuws: