De Twaalf Heilige Nachten 2023-2024

Een van onze oudste activiteiten in een gloednieuw jasje

In het spoor van de Heilige Nachten.
Een reeks over Levenscycli en ritmes.

Hun betekenis en regulerend vermogen.
Hun raakpunt met feesten en rituelen.
Beschouwd als kosmische verbanden vertaald naar het leven van elke dag.

 

Hoe gaan we dit praktisch doen

We creëren maandelijks een uur de tijd om telkens een ander facet van deze grote kosmische samenhang te belichten. 

Op maandagavonden van 20.00 uur tot 21.00 middels een Zoom-sessie online.

Telkens doen we een meditatieve intro die aan één facet raakt,
gevolgd door een opdracht die je voor jezelf mee kan nemen
om er verder mee voeling te houden. 

Zodat je op je eigen unieke wijze verder kan spinnen op wat door deze intro in jou wordt gewekt.
De intro’s worden daarna niet vrijgegeven voor herhaling.
De focus ligt niet op kennis maar op wat door de presentatie
samen met beelden in jou in beweging wil komen
waar je verder mee actief aan de slag gaat.
In die zin is deelname in de eerste plaats een engagement naar jezelf.

Een engagement dat je neemt door vooraf
een bijdrage te betalen voor het geheel in de vorm van  € 240,00.

Door dit bedrag draag je ook actief bij
aan de draagkracht voor de verdere werking van Poustinia.

De inschrijving is gesloten want de groep zit boordevol !!

Na betaling van € 240,00
op rekeningnummer BE19523080387312 tnv. VZW Het Levenssnoer
ontvang je telkens een week van te voren een Zoom-link.

Deelname is beperkt tot 20 deelnemers. 

Dit om het delen van de ervaringen ook ruimte te geven.

Dit zijn de data waarop we bijeen komen.

18 maart – 22 april – 20 mei – 24 juni – 22 juli – 19 augustus –
23 september – 21 oktober – 18 november – 23- december –
en in 2025 wordt het dan 20 januari en de laatste op 17 februari.

Telkens van 20.00 uur tot 21.00 uur

 

 

We leven allen in een tijd waarin we of op de tijd vooruitlopen omdat onze focus op de toekomst ligt, of we lopen achter op de tijd en leven met een chronisch gevoel tijd tekort te komen.

Zo gaat het nu eenmaal in mensenlevens, voor een deel omdat we menen de tijd te kunnen beheersen door planning, afspraken enz.

Het hoort natuurlijk tot het structureren van onze dagelijkse gang van zaken doch er valt met tijd zoveel meer te beleven waarvoor we dan vaak nauwelijks tijd blijken te hebben. 

En wat dan met de tijdloze tijd die als een basso continuo onze levens draagt en schraagt. Een tijd die kwaliteit aan ons leven geeft en nauw verbonden is met cycli, ritme en balans. Die de basis vormt van de schepping als geheel en waarop al het organische leven is geënt, incluis ons lichaam, geboorte en dood.

Elke jaar in de periode tussen Kerstmis en Nieuwjaar, van oudsher de Twaalf Heilige Nachten genoemd, vertragen we. Het woord heilig verwijst naar de sacrale dimensie van tijd, de tijd die ons onze dagelijkse ervaringen in een groter perspectief kan helpen leven, als we hem niet uit het oog verliezen.

Hij raakt aan de diepere lagen van onze ervaringen waar we te weinig tijd voor nemen om bij stil te staan waardoor ze hun tijdloos karakter nooit onthullen. Althans als we de onzichtbare werkelijkheid naast de zichtbare in acht nemen.

Wie kent niet dat gevoel als het ware op je honger blijven zitten na een ervaring die er wel toe deed, maar door agenda’s en planning en stress in de vergetelheid geraakt. 

Tot iemand per ongeluk er weer eens aan raakt en oeps ze neemt ons bij ons nekvel en herinnert ons eraan dat ze er wel degelijk toe deed. Niet altijd op even zachte wijze. Zeker als het om heel wezenlijke dingen gaat: zoals het ordenen en zin geven aan wat we leven. 

Zodat zich zoiets als een samenhang kan tonen. Zoals kleine verhalen die zich inschrijven in grotere verhalen. En ons het gevoel geven er weer bij te horen.

Dit initiatief ligt in het verlengstuk van wat we jaarlijks al rond de Twaalf Heilige Nachten aanboden. Het is een uitnodiging om mee met ons op stap te gaan in de mythische, tijdloze dimensie van de tijd. Die de mens al eeuwenlang vertaalt in rituelen, feesten, vormen, symbolen en voorwerpen die onze herinnering eraan levendig houdt. 

Als we er tenminste niet van vervreemd zijn. Sommigen herinneren zich misschien de liturgische kalender of zijn op plekken geweest waar steencirkels hem belichamen. Zo is er ook iets als het Keltische jaarwiel, de jaarring van de Dierenriemtekens, de uren van de klok enz.

In de natuur kennen we de opeenvolging van de seizoenen, de levensritmes, de wetmatige cycli van zon en maan. De zon -en maankalender en zoveel meer.

Wat is de mens toch doorheen de eeuwen creatief omgegaan met tijd in een poging toegang te krijgen tot de tijdloosheid van een groot kosmisch gebeuren dat zich ook in lichaamsritmen, groei en ontwikkeling vertaalt. 

En het ontstaan gaf aan overgangsrituelen. Rites of passages.

 

©      Huguette Beyens

wat achtergrondinformatie

 

De Twaalf Heilige Nachten op de overgang van 2023-24
en de vorm
waarin we ze dit jaar wensen te leven.

 

Over wakend schouwen in de stilste tijd van het jaar
en nachten die beklijven.

 

pastedGraphic.png

 

Hoe verder en dieper wij door middel van steeds grotere macht doordringen in de materie,
hoe meer de onderliggende verbondenheid van haar delen ons verbijstert.

 Elk element van de kosmos is positief verweven met alle andere.

Teilhard de Chardin

 

 

Een antwoord op een vraag die leeft bij sommige mensen die tijdens de voorbije jaren met ons mee afstemden op de Twaalf Heilige Nachten.

Tijdens de voorbije 40 jaar in Huize Poustinia namen we vanaf het prille begin tijd om in de periode tussen Kerstmis en Driekoningen, geïnspireerd door een nog levende traditie in sommige landen en ook hier in de Ardennen, de tijd en de ruimte om stil te staan bij wat er in het voorbije jaar in beweging is gekomen en om vooruit te blikken op het nieuwe jaar. 

Als uitgangspunt hiervoor nemen we de twaalf kosmische krachten die op alle levensprocessen op aarde hun invloed uitoefenen. Er valt namelijk een wetmatigheid af te lezen van de vorm waarin dit in de natuur gebeurt.

Door nauwkeurige waarneming en observatie wordt duidelijk dat als je deze met aandacht aanschouwt een leidraad zichtbaar wordt die met vertaalslag helpend kan zijn om lering te trekken uit ervaringen van het voorbije jaar en creatief te anticiperen op het komende jaar. 

M.a.w. wat zich buiten in de natuur voltrekt, voltrekt zich ook in de natuur van de mens en als de mens bewust inspeelt op de veranderingen die zich in de seizoenen voltrekken kan dit helpend zijn om ervaringen niet enkel vanuit het mentale te benaderen maar ook vanuit het ritme van het leven dat het zielenleven en het lichaam sterk beïnvloedt. 

En soms moeilijker te vatten is.

pastedGraphic_1.png

 

“Wij zijn geen menselijke wezens die het spirituele ervaren.
Wij zijn spirituele wezens die het menselijke ervaren.”

Teilhard de Chardin

 

 

We scheppen in deze periode tussen Kerstmis en Nieuwjaar gunstige condities om zoveel mogelijk voeling te krijgen met waar deze krachten voor staan, hoe we er maximaal op kunnen inspelen en wat we kunnen aanspreken om ze in de vorm te vertalen.

Door deze leidraad als inspiratie voor ons doen en laten te hanteren merkten we doorheen de jaren dat we steeds meer zicht kregen op wat hier vorm moest krijgen en op hoe we er het best mee in resonantie blijven.

Na enkele jaren vroegen gasten die dit merkten of we in één of andere vorm een workshop konden aanbieden om hen te helpen deze afstemming ook in hun leven een plek te geven. 

Aan deze behoefte kwamen we tegemoet door jarenlang, elk jaar opnieuw, gedurende drie dagen in deze periode met een groep gasten, hier in Huize Poustinia bij deze zeer rijke materie stil te staan.

Het werd met de jaren een vast ritueel.

Tot de Covid uitbrak en we voor het eerst dit voedend en inspirerend ritueel dienden te onderbreken. Toen kwamen we op het idee om het via internet verder te zetten zodat ook tijdens deze moeilijke periode een aantal mensen die dit wensten samen met ons konden afstemmen. Het werd een unieke ervaring van verbondenheid die we het jaar erop herhaalden. 

Vorig jaar gingen we online met een vierluik over de diepere betekenis van de Advent, en stemden tijdens de Heilige Nachten met een heel kleine groep af op de groeilijnen die zich voor het voorbije jaar toonden om dit dan ook praktisch in werkopdrachten te vertalen. Er is daaruit tijdens het voorbije jaar zoveel voortgevloeid dat we het niet allemaal kunnen benoemen maar het stemt ons wel heel dankbaar.

Dit jaar gaan we het weer in een andere vorm doen.

We merken dat tegenwoordig veel mensen op zoek zijn naar handvatten om wat ze meemaken in te bedden in het dagelijks leven en de diepere zin in wat ze ervaren wensen te vatten.

Reeds enkele jaren lang schrijft Willem een blog in afstemming op de thematiek die verbonden is aan de dierenriemtekens die hij aan het ritme van het jaar koppelt. 

pastedGraphic_2.png

Dit loopt parallel met een afstemming hier in de vorm van vieringen op zondag.
Een ritueel dat we ruime tijd geleden ook deden en dat we na de Covid weer oppakten en invulling aan gaven samen met gasten.

Tijdens de  Heilige Nachten dit jaar wensen we ons volop te concentreren op wat komend jaar hier moet gebeuren en zal ik mij ook verder concentreren op de blog en de site.

“Je hoeft niet te weten wat er precies gebeurt en waar het precies naar toe beweegt.
Wat je nodig hebt is de mogelijkheden ontdekken en de uitdagingen herkennen
die het moment dat je leeft je schenkt en ze omarmen met moed, hoop en geloof.”

Thomas Merton

Huguette Beyens vanuit Huize Poustinia 

27 december 2023

Meld je aan met je E-mailadres en blijf automatisch op de hoogte van ons nieuws: