de drie pijlers

Wat zijn de drie pijlers voor ons hier levend in Poustinia.

 

Op een oorspronkelijke manier een vertaalslag geven aan een leven in en met de drie-eenheid; zijnde de dragende kracht die in de schepping werkzaam is.

Na meer dan dertig jaar leven en werken in Poustinia zijn we tot het inzicht gekomen dat het oude idee van de Triniteit dat er één God bestaat in drie goddelijke entiteiten: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, dringend een nieuwe vertaalslag nodig heeft wil zij nog langer een inspirerend idee zijn voor mensen.

 

 

Oorsprong en oorspronkelijkheid zijn twee begrippen die in ons leven een cruciale rol spelen.

Na jarenlange studie, arbeid en meditatie staat voor ons vast dat, los van interpretaties binnen godsdiensten, religies en culturele tradities, oorspronkelijk er in de schepping een drietal manifestaties te vinden zijn die we als volgt willen benoemen.

Alles wat bestaat is opgebouwd uit een drietal elementen; alles wat bestaat kan zich maar manifesteren omdat er drie krachten zich tegelijkertijd in manifesteren.

Er is een actief, naar buiten toe optredende kracht.

Er is een passieve, naar het centrum toe werkende kracht.

Er is een in het onzichtbare werkende kracht die verbindt en maakt dat de twee eerder genoemde krachten elkaar in evenwicht houden.

Deze drie krachten werken in de totale kosmos op alle niveaus van bestaan.

In het groot en in het klein. Zo boven, zo beneden.

 

 

We gaan er hier niet verder op in maar als we het juister zouden willen formuleren zouden we moeten zeggen dat er geen drie krachten zijn, maar dat elke kracht die in de schepping werkt zich op drie manieren kan manifesteren.

Een fenomeen kan derhalve zich in een actieve toestand bevinden, in een passieve toestand of in een verbindende toestand.

Enkel wanneer een fenomeen alle drie de toestanden heeft aangenomen, verschijnt het fenomeen als zodanig in de realiteit zodat wij het kunnen waarnemen.

Concreet betekent dit voor ons dat in alles wat we doen hier in Poustinia we de drieslag proberen gewaar te worden.

Dat heeft voor ons geleid tot het vinden van de drie pijlers die het Poustinia gebeuren dragen.

HERBRONNING – INNERLIJKE GROEI – TRANSITIE

We leven in een kritieke fase van de ontwikkeling van de planeet en de mensheid die daar te gast is.We gaan naar en door een overgangsfase – de zg. transitiefase.

Deze transitie zal maar slagen als aan de twee voorwaarden hiervoor is voldaan.

Dat we als individuele mens en als mensheid ervoor kiezen om ons onze bronnen te herinneren vanwaar we het water halen dat ons voedt. En dat we ervoor kiezen onze ingeschapen behoefte aan innerlijke groei analoog en parallel laten lopen met de wetmatigheden die niet alleen hier op aarde maar overal in de kosmos groei op alle niveaus en in alle rijken veroorzaakt.

Hieruit volgen als voorbeeld twee eenvoudige conclusies:

We moeten leren begrijpen hoe de planeet ons voorziet van schoon water en hoe we daar vervolgens zorg voor dragen opdat iedereen toegang heeft tot die zelfde bron; letterlijk en figuurlijk.

Dat we in onze wereldhuishouding die ook wel eens economie wordt genoemd begrijpen waarom een boom gedurende twee seizoenen groeit en tijdens de twee andere seizoenen zich voorbereidt om groei in de volgende fase weer mogelijk te maken.

Dit zijn maar enkele voorbeelden.

In onze workshops en vierdaagse activiteiten die we organiseren zul je kunnen merken dat we op allerlei manieren voorbeelden trachten aan te dragen die een herkenbare vertaalslag zijn van de werking van deze drie oerkrachten; zowel in de natuur, de cultuur als in het individuele leven van mensen.

Als je op de drie pijlers klikt kun je de drie verhalen lezen.

Voor een goed begrip, maar dat begrijp je nu misschien wel, is het verhaal maar volledig als je ze alle drie leest en met elkaar in verband brengt.

We hebben ons best gedaan het zo een-voudig mogelijk voor te stellen.

Laat het u inspireren.

Willem en Huguette en Modest die op de achtergrond meewerkt.

Meld je aan met je E-mailadres en blijf automatisch op de hoogte van ons nieuws: