Herbronning

De eerste pijler waarop Poustinia rust.

 

Voor ons levend hier in Poustinia is dat feitelijk waar, want het huis ligt midden in een bronnengebied. Op zeshonderd meter afstand van ons huis ontspringt een bron, die zich door de wei meanderend, in één van haar vertakkingen ondergronds voortzet en ons huis passeert op drieentwintig meter diepte.

Meer dan dertig jaar hier levend hebben we ervaren wat de boeren hier in de buurt sedert lang wisten, dat een bron je niet onberoerd laat.
Hij voedt je wortels en maakt je week voor de grote geheimen van het leven, inclusief de verborgen gebieden in je eigen ziel.
Een actief leven dient telkens afgestemd te worden op dat wat van binnen voedt.
Zelf plannen maken en voortgaan wordt genadeloos afgestraft als de idee die aan de actie voorafgaat niet wortelt in haar die ook de bron zelf voedt.

Dit heeft ons op deze plek geleerd dat herbronning een ultieme voorwaarde is voor de tweede pijler waarop Poustinia rust; innerlijke groei.

Afstemmen op bronnen, in al zijn facetten, is leidend beginsel voor ons doen en laten.

Onze bron hier is de natuur rondom ons die onze grote leermeester is. Meer dan dertig jaar tuinieren en leven met dieren vertelt je alles wat je moet weten als je leergierig bent. Als je haar als meesteres aanvaardt.
Maar we stemmen ook voortdurend af op de bronnen die de mensheid altijd heeft benut om van te drinken.
Voor ons is dat de verbondenheid die de mens heeft ervaren zijnde een levend onderdeel van de grote samenhangen die we de kosmos noemen.
In de kennis van de kosmologie ervaart de mens zijn ultieme verbondenheid met het grotere Leven.

 

Daarin leert hij de
verbanden
zien die
verbinden
en hem uiteindelijk het gevoel kunnen geven
verbonden
te zijn met.

 

En als derde bron hebben we de bereidheid om te leren van hen die ons zijn voorgegaan.

Inspirerende voorbeelden, natuurverbonden culturen, onverwoestbare wijsheden in praktijk gebracht door de gewone mens.

Water komt van vele kanten gestroomd en vindt degene die dorst.

 

 

 

Lees vooral ook de twee andere pijlers

INNERLIJKE GROEI en TRANSITIE

Meld je aan met je E-mailadres en blijf automatisch op de hoogte van ons nieuws: