Huguette’s Paasboodschap 2019

Gepubliceerd op 21 april 2019 door Huguette

We wensen ieder op deze zonnige Paaszondag de moed toe om het leven in zijn volheid te omarmen, met alles wat zich vanuit de donkerte in licht ontvouwt en zich in de dans van het Leven voegt.

Pasen 2019

 

De Levensdans

pastedGraphic.png

Een bron ontspringt 

in het hart van de dans

van donker met licht

van geboorte met dood

in het leven 

dat zich verdicht

in wervelende bewegingen 

van licht 

dat uit de dageraad geboren

dansend het leven baart.

In de beweging

word ik danser

in wie zich het spel

van wit en zwart

bron en grot voltrekt.

Dansend weet ik mij

noch begin noch einde

noch leegte noch volheid

noch hoogte noch laagte

noch orde noch chaos

maar een beweger 

ergens daar tussenin

scheppend deelhebbend aan

groei en afbraak.

Op het raakvlak 

van wat zich 

dansend in mij voltrekt

als een en twee

word ik door de adem van drie

verwekker en schenker

van licht en donker

van wit door zwart bewoond

en van zwart door wit gezuiverd.

Dansend beweeg ik

in vallen en opstaan

dood en opstanding

als kleine mens in een Grote Levensdans

Geen adem gaat voorbij

zonder de streling van de geest

die het leven doorademt,

dat scheppend en vernietigend

uit de nacht dag wordt

die aan het licht treedt.

Wanneer niet weten 

als adem in weten

uit niets de veelheid 

van het leven baart

mij als dansende getuige

in de volheid van het bestaan optilt

word ik dansend

dans en getuige

beweging en beweger

een minnaar 

van donker en licht

een veranderlijk wezen

als deel van een 

oneindige aanwezigheid

die beide verbindt en overstijgt

en als een dansende beweging 

zich uit de eenheid ontvouwt

en minnend

de mens in wording in mij baart.

 

© Huguette Beyens 

 

Pasen 2019 

ONTZAGWEKKENDE STEENCIRKELS LANGS DE KUSTEN VAN EUROPA

Gepubliceerd op 1 april 2019 door Willem

In landen waar men veel respect toont voor het verleden is de kans groot dat oeroude bouwwerken een beschermde status krijgen en de moderne tijd doorstaan. Ook in streken waar de beschaving haar voetafdruk nog nauwelijks heeft achtergelaten maken deze oeroude restanten van oude beschavingen nog een kans overeind te blijven, als het hen al gelukt is weer en wind te trotseren.

Wat bij al deze culturele resten uit een ver verleden opvalt is dat ze op één of andere manier een relatie hebben met de jaarcyclus, de seizoenen, de equinoxen, de gang van de zon aan de hemel, standen van de maan.

Het kan haast niet anders of mensen uit een ver verleden hadden een nauwe relatie opgebouwd tussen hun eigen wijze van leven en de omringende krachten buiten hen die hun invloed op allerlei wijzen lieten gelden.

Talloze oude ruïnes, steenformaties, steencirkels, die we overal langs de kust van de Atlantische oceaan aantreffen getuigen hiervan.

Ik ben veel in Dartmoor geweest, een oeroud, weinig gecultiveerd gebied in het westen van Zuid-Engeland en ik heb daar vaak op een ronde steen gezeten terwijl ik over een langwerpige kolos van een steen zo’n tien meter voor mij over de top heen keek naar een punt aan de hemel. 

Daar aan de hemel verscheen één keer per jaar een ster, die dagen later al weer een stukje opgeschoven bleek te zijn.

Maar als die ster daar verscheen dan wist de sjamaan van de stam dat het moment aangebroken was om de zaden aan de grond toe te vertrouwen zodat er later in het jaar geoogst kon worden.

Eerder zaaien dan dat moment deed de zaden bevriezen in de grond. Later zaaien maakte dat de oogst niet kon afrijpen op het veld wegens te koud.

We hebben nu een agenda, zij stelden de juiste datum op die manier vast.

Op de oude manier of op de nieuwe manier, wat altijd blijft gelden is het feit dat de boer afhankelijk blijft van het juiste moment. 

Moderne wijzen van tijdsbepaling, begrip van de werking van ons zonnestelsel, mogen ons niet blind maken voor het simpele feit dat wij geheel afhankelijk blijven van het fenomeen dat onze aarde en om haar eigen as draait en om de zon en dat haar stand ietwat schuin staat en het zijn deze zaken die maken, die verklaren waarom de dingen lopen zoals ze lopen. Maar al deze verklaringen die we door de eeuwen en generaties heen hebben gevonden, doen niets af aan het feit dat we volslagen afhankelijk zijn en blijven van krachten, situaties, standen die ons gehele leven bepalen.

De sjamaan en de mensen van de stam uit Dartmoor achten dit gegeven, bogen daarvoor.

Lees verder »

Meld je aan met je E-mailadres en blijf automatisch op de hoogte van ons nieuws: