De lente equinox

Gepubliceerd op 20 maart 2018 door Willem

DE LENTE-EQUINOX

In mijn vorige artikel heb ik proberen duidelijk te maken dat alle feestdagen van oorsprong een kosmische relatie hebben; sterker nog dat alle feestdagen onze diepe verbondenheid met de kosmos tot uitdrukking brengen, maar dat dit gegeven geheel naar de achtergrond is gedrongen vanaf het moment dat godsdiensten overal ter wereld zich feestdagen hebben toegeëigend en het karakter ervan helemaal hebben veranderd.

De Kerstviering en de oorspronkelijke betekenis ervan was daar een mooi voorbeeld van zoals je daar hebt kunnen lezen.

Deze keer wil ik graag eens stil staan bij een andere kosmische relatie waar bijna niemand nog zicht op heeft.

De vieringen en feesten verbonden aan de eveningen.

De lente-equinox en de herfst-equinox.

In een wereld waarin we er steeds vaker in slagen om zaken naar onze hand te zetten, blijven er een paar over waarop we, goddank, geen invloed hebben.

Sterker nog, deze door ons handelen niet te beïnvloeden gegevens, bepalen ons in hoogste mate.

Ik doel hier op het fenomeen dat wij met zijn allen niet in staat zijn, of ooit zullen zijn om de schuine stand van de aardas te veranderen.

Tijdens het ontstaansproces van ons zonnestelsel en de puberteit van onze planeet Aarde heeft de stand van de as van onze moeder-planeet haar definitieve evenwicht gevonden in een stand met een helling van ongeveer 23 graden ten opzichte van het vlak waarin alle planeten hun baan rondom de zon afleggen.

En het is deze stand die bepaalt dat rond 21 maart de zon recht boven de evenaar staat en dat op het noordelijke halfrond de lente begint, gevolgd door de zomer. Een half jaar later, als de aarde een halve ronde verder is in haar baan rond de zon en we op de kalender 21 september lezen en de zon wederom recht boven de evenaar staat is het zuidelijk halfrond aan de beurt en begint bij ons de herfst gevolgd door de winter.

Lees verder »

Meld je aan met je E-mailadres en blijf automatisch op de hoogte van ons nieuws: