Het kruispunt-feest – de zomerzonnewende

Gepubliceerd op 20 juni 2019 door Willem

Voor de meesten van ons gaan de komende dagen geruisloos voorbij en hebben we nauwelijks aandacht voor het feit dat we bij een oeroud kruispunt-feest zijn aanbeland rond 22 juni. Hoe anders is dat een half jaar eerder of later, als we rond de 22e december al volop bezig zijn met de voorbereidingen van het Kerstfeest of een kwart jaar eerder als de Paasdagen aanbreken.

Althans voor een telkens kleiner wordende groep mensen die op deze wijze uitdrukking geven aan een beweging die we met een goed Engels woord, disenchantment, de ontnuchtering of beter gezegd de ont-tovering van onze tijd zouden willen noemen.

Waar is nog de verrukking, de ontroering, het gevoel van opgenomen te zijn in een wonderlijk geheel, het sprakeloos staan van ontzag voor.

Gezamenlijk beleefde vieringen waar eeuwenoude rituelen mensen inwijden in eeuwenoude, diep van binnenuit beleefde ervaringen die mensen dragen en verheffen en een diepe verwantschap met elkaar en met de omringende mysterieuze natuur in de mens etsen die daardoor weet heeft van zich verbonden te voelen en weten met; zich juist daardoor een religieus wezen weet.

Dit was precies het doel van deze oude kruispunt-feesten die de mens tot vieringen verhief. Vieringen die verworden zijn tot enkele feesten en uiteindelijk geheel in de macht van de commercie zijn gevallen en daardoor al lang niet meer dat bij mensen losmaken waartoe ze oorspronkelijk in staat zijn.

Daarvoor moeten we ons bevrijden van dat commerciële juk en ons opnieuw herinneren wat de oorsprong is van deze oude rituelen die de mens niet zelf heeft bedacht maar die hij heeft afgelezen aan de relatie die er van oudsher is tussen de natuur en de kosmos en de daarin werkzame wetmatigheden.

Ik grijp nog even terug naar het verhaal van Tempi alwaar hij aan zijn dochter Luna hierover het één en ander vertelt:

“Luister,” zei hij. “Je bent nu de twaalf jaar gepasseerd en het moment is aangebroken dat je een aantal geheimen van me hoort.

Heel lang geleden toen de goden op de aarde rondgingen en zij de mensen hebben onderwezen, werd hen een aantal geheimen toevertrouwd die niet verloren mochten gaan en de basis dienden te zijn voor alles wat de mensheid verder zou ontwikkelen tijdens haar verblijf hier.

De komende dagen zal ik je een aantal zaken vertellen. Je zult er niet alles van begrijpen, daar ben je nog te jong voor. Maar laten we zeggen, het moment van zaaien is aangebroken.”

Ik begon behoorlijk zenuwachtig te worden, want hier had ik lang op gewacht. Lang geleden was me al iets verteld in die richting en nu werd het heel echt.

“Luna, een aantal belangrijke zaken die je ziet hier op aarde en aan de hemel begrijp je maar pas echt als je de dingen omdraait. Ik ga je niet zeggen voor welke zaken dat allemaal geldt. Dat leer je wel, maar van een aantal zaken zal ik je laten zien wat er bedoeld wordt.

Kijk eens naar de zon die je ziet opkomen achter de bergen in het oosten en ziet verdwijnen ’s avonds in het westen. De wereld staat stil en de zon draait in bogen aan onze hemel voorbij.

In werkelijkheid staat de zon stil en draaien wij rond haar. En zelf draait de aarde ook rond. 

Dit gegeven moet ons eraan herinneren dat we op twee manieren naar alles kunnen kijken.

Als je jezelf als middelpunt van alles neemt draait alles letterlijk en figuurlijk om jou. 

Durf je aan te nemen dat jij meebeweegt in een groter spel en dat er één zon is die alles om zich heen laat draaien dan verandert je perspectief niet alleen, maar begrijp je je echte plaats in het geheel ook beter.

De goden hebben ons in een werkelijkheid geplaatst die, als we er goed naar kijken, ons veel openbaart over hoe we zelf kunnen zijn. Een werkelijkheid die ons telkens opnieuw een keuze voorhoudt.

Wil je meedraaien in het geheel en je rol vervullen of wil je dat alles om jou draait?”

Wel toen we weer terug thuis waren, duurde het nog wel even voordat ik in een droomloze slaap viel.

Een dag later heeft mijn vader me weer meegenomen naar de heuvels, maar nu is het midden op de dag. Hij heeft een laaggelegen zandvlakte uitgezocht en mij gevraagd een puntige tak mee te nemen.

We gaan zitten onder een klein boompje aan de rand van de vlakte en hij begint te vertellen:

“Luna, sedert gisteren weet je dat de aarde, wij dus, rond de zon draaien ook al lijkt het andersom. Geef mij die tak eens.”

Ik geef hem de tak en hij begint te tekenen. 

“Kijk, dit is de horizon,” zegt hij, terwijl hij een rechte lijn tekent die van links naar rechts loopt.

“Nu teken ik de boog die de zon maakt als zij in de winter op de kortste dag langs de hemel loopt. En nu de boog die de zon maakt als zij op de langste dag in de zomer langs de hemel gaat. Zie je, twee bogen; een lage en een heel hoge boog. Zo ontstaat er een band waartussen de zon telkens zich beweegt. 

Onder de laagste boog is een stukje hemel waar de zon nooit komt en boven de bovenste boog is er een heel groot stuk van de hemel waar de zon ook nooit doorheen loopt.

Sedert gisteren weet je dat de zon niet beweegt, maar dat wij rond haar draaien. Dat moet dus betekenen dat wij op de aarde een heel aparte beweging maken die maakt dat wij de zon dit allemaal “zien” doen.

De goden hebben ons verteld, via al onze voorouders, tot aan mijn vader toe, dat dat komt omdat de aarde niet alleen rond de zon draait, maar dat zij ook een beetje scheef in de lucht hangt.

Ik vraag je niet te begrijpen hoe dit precies ineen steekt, want zelf ben ik er ook niet helemaal uit. 

Ik hoop enkel dat je het van me aanneemt en dat je vooral kijkt naar de gevolgen van dit feit. Een feit dat je kunt gaan begrijpen als je naar de fenomenen kijkt. Want het belangrijkste gevolg hiervan is dat alle grote gebeurtenissen in het jaar en alle belangrijke gebeurtenissen in de natuur zijn verbonden met een oeroud symbool.”

Mijn vader pakte de stok weer en op een andere plek begon hij twee grote lijnen te tekenen die elkaar precies in het midden kruisten.

 

pastedGraphic.png

 

“Kijk Luna, met dit symbool heb je voorlopig voldoende om verder te komen. Dit is het kruis van het levenswiel. 

De goden hebben er voor gezorgd dat de zon en de aarde zich zo met elkaar verhouden dat je met dit symbool hun onderlinge relatie kunt duiden.

De horizontale lijn geeft aan dat alles verdeeld wordt in een dagkracht en een nachtkracht. Een kwart jaar voor de kortste dag van het jaar staat de zon 12 uur aan de hemel en is ze 12 uur lang verdwenen. Een half jaar later is dat weer zo. Alles is dan in evenwicht. 

De andere lijn, de verticale, laat zien dat er een hoogtepunt en een dieptepunt is in de baan van de zon en vertelt ons dat na een evenwicht er een beweging op gang komt die wenst te groeien, wil uitdrukken, tot extase voert. 

Maar die groei gaat niet steeds door. Op haar hoogtepunt buigt zij om in een neerwaartse richting op weg naar het andere evenwicht. Daarna komt de tegenovergestelde beweging op gang; de beweging die de diepte zoekt, de kern zoekt, de essentie wil blootleggen, ons doet stilvallen en doet bezinnen op. Ook die vindt zijn hoogtepunt in het dieptepunt. Daar in de diepte, tijdens de kortste nacht duikt de lichtimpuls weer op, wordt weer sterker en de zon begint aan zijn langzame klim uit de diepte terug weer omhoog.

Zo gaat zij eeuwig rond. Gaat zij langs het kruis. Toont de twee krachten in de schepping. De horizontaal en de verticaal. De weg van groei naar buiten en de weg van inkeer naar binnen toe.

 

pastedGraphic_1.png

 

Dat die twee krachten elkaar in evenwicht houden en er voor zorgen dat geen van de twee de overhand krijgt, wordt uitgedrukt in het geheim van het kruis. In het midden werkt namelijk, in het verborgene, de derde kracht die alles in evenwicht houdt. Daarom zijn beide lijnen even lang en breed; enkel anders georiënteerd.

Al het goede bestaat dus uit DRIE krachten mijn kleine meid. 

Het actieve, het passieve en het verbindende. 

Of je moeder, je vader en jij Luna. Aarde, zon en maan.”

 

 

Op dit kruis vallen de vier kardinale punten van het jaar rond 22 juni, 22 september, 22 december en 22 maart.

Dagen waarop we de kans krijgen ons te herinneren aan dit kosmische principe dat we als uitgangspunt ZOUDEN KUNNEN NEMEN van onze cultuur. Het kosmische principe zoals door Tempi verwoordt:

De andere lijn, de verticale, laat zien dat er een hoogtepunt en een dieptepunt is in de baan van de zon en vertelt ons dat na een evenwicht er een beweging op gang komt die wenst te groeien, wil uitdrukken, tot extase voert. 

Maar die groei gaat niet steeds door. Op haar hoogtepunt buigt zij om in een neerwaartse richting op weg naar het andere evenwicht. Daarna komt de tegenovergestelde beweging op gang; de beweging die de diepte zoekt, de kern zoekt, de essentie wil blootleggen, ons doet stilvallen en doet bezinnen op. Ook die vindt zijn hoogtepunt in het dieptepunt. Daar in de diepte, tijdens de kortste nacht duikt de lichtimpuls weer op, wordt weer sterker en de zon begint aan zijn langzame klim uit de diepte terug weer omhoog.

Laten we eens kijken naar het kruis. En vooral naar de rondgang dan zien we dat we eigenlijk enkel kunnen omgaan met de beweging die vanuit de diepte start, 22 december en ons via 22 maart, het begin van de lente omhoog voert naar de zomer 22 juni.

De groeibeweging, de extase, van koud naar warm, van klein naar groot en we dreigen ten onder te gaan aan ons absurde verlangen dat enkel deze beweging resteert.

De andere beweging vanaf 22 juni terug naar 22 december, via 22 september, de beweging die de diepte zoekt, de kern zoekt, de essentie wil blootleggen, ons doet stilvallen en doet bezinnen op, wel…

We leven in een cultuur waarvan het kruis minstens twee armen kwijt is. Misschien kunnen we daar eens bij stil staan de komende dagen; dagen dat onze voorouders uit een ver verleden uitbundig feest vierden en zich lieten betoveren door de mysterieuze krachten die ze in hun rituelen tot uitdrukking brachten.

In stilte gaan onze gedachten uit naar de steencirkel van Stonehenge of the Hills of Tara of….

 

pastedGraphic_2.png

 

©     Willem Versteeg

21 juni 2019

Meld je aan met je E-mailadres en blijf automatisch op de hoogte van ons nieuws: