Gemini en de maand juni

Gepubliceerd op 1 juni 2018 door Willem

Zoals je in de eerdere artikelen hebt kunnen lezen, peilen we naar de betekenis van de naam van de maand en kiezen we er voor om ons ook te laten leiden door te voelen wat er in die periode van het jaar “in de lucht hangt”.

De Romeinse dichter Ovidius, die meestal als uitgangspunt genomen wordt als het gaat over de betekenis van de namen van de maanden, gaat niet erg diep in op de betekenis van de maand juni. Althans hij verwijst naar de echtgenoot van Jupiter, de godin Juno, godin van het huwelijk.

Maar heel veel meer komen we bij hem niet te weten.

Dan maar terug naar het Avondland.

De derde zg. astrologische maand loopt van 21 mei tot ongeveer 21 juni.

Het begin van de maand juni valt daar dus in.

De oude Soemeriers verbonden deze periode van het jaar met het beeld van de Tweelingen.

De  vraag “wat hangt er in de lucht” is tevens de vraag: wat bezielden de Soemêriers om het beeld van de Tweelingen te verbinden met deze periode van het jaar.

Ik hoef maar naar buiten te kijken in onze tuin, onze grote leermeester, om te zien wat er gaande is.

De lindebomen in onze tuin, die we daar zo’n dertig jaar geleden hebben geplant, staan boordevol met bloesems waar rond honderden bijen zoemen. Verder in de tuin doen allerlei planten, bloemen en kruiden hun best om bloemen voort te brengen en te openen, hun kleur te tonen, hun geuren te verspreiden met maar één enkel doel.

 

Verleiding, aantrekking, bevruchting, zaadvorming.

Op allerlei manieren worden hier huwelijken gesloten.

Verbindingen aangegaan. Contact gezocht. Informatie gedeeld. Gecommuniceerd. Bestoven.

De bloesem die het eindproduct is van de bloem of plant opent zich naar haar schepper, de zon. 

Heeft zich uit de aarde losgemaakt, zich opgericht en kust nu de geest.

Wachtend op het resultaat. 

Als de zon de bloesem wekt en de krachten daar in opgesloten vrij komen, dan kan diezelfde geest beginnen aan een nieuwe cyclus en verbindt ze zich met het nieuwe zaad. Drukt haar idee, haar levensplan dat ze voor heeft met deze bloem in het nieuwe zaad uit als een soort code in de genetische structuur.

In dit gebeuren zie ik een afspiegeling van een proces dat ook bij ons kan plaats vinden.

Als wij ons uit de aarde omhoog oprichten, goed verbonden blijvend middels onze wortels in de aarde en het verleden, maar ons doel richten op datgene dat ons roept en uiteindelijk heeft verwekt, de zon. Wanneer we de geest in ons willen laten werken dan weten we ons zogezegd geïnspireerd. 

Begeesterd. Een oude term die op één of andere manier nog altijd verbonden is met een oud feest dat uitgerekend in deze periode van het jaar op de kalender staat; waarvoor we zelfs een vrije dag krijgen maar waar bijna niemand meer een idee heeft waar het naar verwijst. 

Pinksteren wordt dat genoemd.

En natuurlijk hoort dat bij deze periode van het jaar. De analogie is zo treffend dat het verbazend is dat het ons nauwelijks nog opvalt.

We hebben sterk de neiging om dat gene waarin we zijn opgevoed als een puber van ons af te werpen. We komen allemaal voort uit een Joods-Christelijke traditie. Een traditie die vol zit met mysteries. Die dreigen we als het kind en het badwater weg te gooien.

Over zonde gesproken…

Wel deze maand juni draagt dit mysterie in zich. De allereerste werking van de geest in de mens die zich laat merken in de behoefte tot verbinding, tot communicatie.

Nu begrijp je ook beter dat het juist in deze tijd is dat op de pleinen van vele steden de kermis weer staat en ons uitnodigt tot…

Het is ook deze werking van de geest in de mens die maakt dat hij zich wezenlijk onderscheidt van het dier.

De eerste geestelijke impuls motiveert de mens om de ingeplante idee uit te drukken en dit doet hij middels de taal. De geestimpuls die als beeld wordt opgevangen heeft een niet te stuiten behoefte vorm aan te nemen. En het zijn de twee stembanden die aan de lucht die er door geperst wordt, juist die vorm geven opdat de lucht een klank wordt die vervolgens aaneengeregen wordt tot begrippen.

Zo krijgen we grip op de idee die ons begeestert. Zo ervaren we een soort eenheid binnen in ons die maakt dat we in ons zelf uitdrukking geven aan, ons één weten met het oorspronkelijke idee dat ons bezielde.

Een ervaring die je maar eens moet voorleggen aan echte tweelingen die hiervan kunnen getuigen.

Als ware het dat er één geest leeft in twee lichamen.

En zo komen we dan bij de Tweelingen, Gemini, als symbool dat past bij deze tijd van het jaar.

Ik wil niet beweren dat de Soemeriërs dit als reden zagen om dit beeld aan deze maand te koppelen.

Ik laat slechts “datgene dat in de lucht hangt dezer dagen” in mij werken en zie dan dat ik op allerlei verbanden stuit. Verbanden, inzichten die ik probeer te verwoorden in de hoop dat het een ander op zijn beurt weet enthousiast te maken.

Geniet van de vele contacten die je zult leggen deze tijd van het jaar.

©  Willem Versteeg

1 juni 2018

Meld je aan met je E-mailadres en blijf automatisch op de hoogte van ons nieuws: