Driekoningen 2022

 

Op zondagochtend 9 januari as. van 10.30 uur tot 12.00 uur
willen we graag een nabespreking houden
 vanuit Huize Poustinia middels een Zoom-sessie met deelnemers die hun ervaringen met ons en met elkaar willen delen.
Stuur ons een email naar info@poustinia.be dan sturen wij op tijd een zoom-link terug.

-.-.-.-

 

DRIEKONINGEN

6 januari 2022

“Zij waren drie koningen met ene ster.
Zij kwam van heinde, zij kwamen van ver.”

 

 

Eigenlijk zijn we ook een beetje zoals de koningen in een oud verhaal, van ver gekomen, de ster volgend, van dag tot dag, van uur tot uur, om ergens aan te komen waar je even stilhoudt en van waaruit je weer vertrekt.
Ook zij vertrokken weer nadat ze mirre, wierook en goud naar de stal hadden gebracht.
Het verhaal vertelt dat de drie koningen deemoedig knielden voor het kind in een kribbe voor wie ze hun kostbare geschenken hadden meegebracht.
Een gebaar van deemoed, van achten wat zich aan hen openbaart.

 

 

Wat een rijke symboliek, die misschien op het eerste zicht wat verouderd  lijkt voor deze moderne tijden, waarin met glans en gloed een poging wordt gedaan om duisternis en zelfs een beestje als corona te verbannen.
Het liefst ver weg in de woestijn, waar we er geen last van hebben.
Toch zit er in de woestijn veel verborgen groeikracht.
Na één dag regen begint er van alles snel te groeien.
Een mooi beeld voor het verborgen potentieel in alles wat wij afstoten.

Volgens het verhaal kwamen de koningen nu juist uit de woestijn. Symbolisch zou je dit ook kunnen beschouwen als een uitnodiging om alles wat dreigt vergeten of verbannen te worden weer een plek in het leven te geven. Wierook, mirre en goud doen een sterk appèl op een verandering van attitude, een zich anders verhouden tot.
Om anders dan we gewoon zijn te doen, respons te geven aan wat in ons en collectief een plek zoekt.
Om te omarmen wat we niet willen zien of erkennen als bij het leven horend.

Wierook wordt gebruikt bij rituelen en verwijst ondermeer in deze context naar het heiligen van. Dit was het thema van de eerste heilige nacht.
De koningen komen de komst van dit kind heiligen.
Het gaat om een goddelijk kind, symbool ook voor het eeuwige kind in ons, dat als een zich steeds vernieuwende kracht in ons ontvouwt.
De kracht ook die in de schoot van de aarde nu al ondergronds zijn werk aan het doen is, de wortels aanspoort om het leven naar boven te duwen, waar het bovengronds tot openbaring komt.

De Orthodoxen vieren eigenlijk pas vandaag Kerstmis, in de zin van Epifanie,  het feest van de Openbaring.
Wezenlijk gaat het om het herkennen wat de wezenlijke bestemming is van dit kind. Hij zal degene zijn die een nieuw perspectief opent, een nieuwe visie op het leven.
Als je het verhaal verder leest dan zit het nieuwe erin dat hij in de wijze waarop hij zijn visie en attitude verwoordt, kosmos en aarde weer met elkaar verbindt door metaforen te gebruiken die aan de Natuur ontleend zijn.
In het Oosten zou men zeggen dat hij de hemelse en aardse wetten met elkaar verbindt als bedding voor de genezing van geest, ziel en lichaam.
Wat neerkomt op het heiligen van de vernieuwende kracht die in alles werkzaam is. 

Ze schonken ook mirre, soms ook het bitterste van alle kruiden genoemd.
Ook verdriet, tranen en lijden maken deel uit van het leven en de menselijke conditie.
Het kind dat ze komen heiligen heeft de opdracht menswording te belichamen met alles wat erbij hoort.
Het bewust doorleven van wat als moeilijk en pijnlijk wordt ervaren kan kracht geven zonder dat de kwetsuren moeten worden ontkend of verdrongen. 

De kracht om recht te doen aan, recht te komen en anderen in hun waardigheid te erkennen en te herstellen.

Dit is ook een houding die door een koning kan gespiegeld worden aan een kind dat weer op een heel andere wijze als een koning door het leven zal gaan. Een leider die anderen begeestert en hen aan hun wezenlijke bestemming herinnert.
Die ten dienste staat aan wie zoekende is om terug een plek in te kunnen nemen in de gemeenschap, die genezing behoeft en vooral ook oriëntatie om weer bij de kern van het leven uit te komen.

En tenslotte legden ze bij de kribbe goud neer. Als symbool voor de bestemming van dit kind en iedere mens.
“Zoek eerst het koninkrijk Gods en al de rest zal jou gegeven worden.”
Een koninkrijk dat zich in het hart van de mensheid bevindt en iedereen insluit. Een verloren schaap telt en wordt gezocht.
Wie onrecht lijdt wordt gezien en geacht.
Wie honger heeft krijgt brood aangereikt en wie dorst heeft krijgt water van de bron.
Kortom het gaat om evenwaardigheid, menselijk recht, kansen tot leren, deel mogen zijn van een geheel en vooral om het elkander aanmoedigen, helpen, inspireren en ondersteunen om al de krachten die ons gegeven zijn samen maximaal aan te spreken.

Want we hebben elkaar hiervoor nodig. Zoals ook deze pandemie laat zien hoe samen verantwoordelijkheid opnemen een verschil kan maken voor de wijze waarop we hier doorheen komen.
De drie koningen beseffen ten volle waarin vernieuwing en verandering wortelen en gedijen.
In een voedingsbodem waarin krachten werkzaam mogen zijn die aangesproken worden om weerbaarder met alles wat het leven meebrengt om te gaan. Ze getuigen van deemoed, ootmoed en moed.
Deemoed op de wijze dat ze ontzag tonen voor, ootmoed door zich toe te vertrouwen aan innerlijke leiding waardoor ze een ster kunnen volgen die hen brengt waar ze moeten zijn.
Moed om zich op weg te begeven in een ongekend gebied, door de onherbergzame woestijn op zoek naar waar een nieuwe impuls aan het leven kan worden gegeven door iemand die de oude wetten kent.

 

 

 

Aan het einde van deze tocht doorheen de nachten zeggen we aan ieder dank die samen is mee gestapt, de brug over, ieder op zijn eigen leefplek en in zijn eigen omgeving.
Een vertragen in de tijd, een verstillen temidden van het rumoer, een verdieping van wat om aandacht vraagt.
Een samen onderweg zijn, het creëren van een scheppend veld, waarin ieders bijdrage telt.

Graag nemen we nog even de tijd om elkaar online te ontmoeten
op zondag tussen 10.30 uur en 12.00 uur. 

 

Wie wil kan dan kort iets delen van wat er zich bij deze afstemming innerlijk in beweging heeft gezet. Met de intentie verbinding te creëren.
We vragen wel dat je je naam op voorhand wilt mailen.
Vóór zondag. Het heeft in dit verband geen zin om iemand voor de zoom uit te nodigen die niet aan deze tocht heeft deelgenomen.
We sturen jou op tijd de zoomlink en enkele praktische instructies door.
Graag ontmoeten we jou dan.

Even ook je aandacht voor dit: de teksten blijven tot zondag op de site staan en worden daaraan verwijderd.
We verwerken ze daarna tot een sluitend geheel samen met al het materiaal dat we al eerder in dit verband hebben gedeeld.
Gelieve met dit materiaal omzichtig om te gaan en de auteursrechten te respecteren.
Zodat ze niet uit de context van deze afstemming worden verspreid of geduid. 

Dank je wel voor jullie medewerking en respect.

 

CODA

“We zeggen jou geen vaarwel, mijn broeder, dra zien we elkander weer.”

Zie hier de link naar het lied waar deze tekst naar verwijst:

https://www.youtube.com/watch?v=7zBDu61lqoE

 

-.-.-.-.-.-

 

 

De Twaalf Heilige Nachten
een meditatieve afstemming op deze heilige periode van het jaar 2021-2022

Huize Poustinia

©     Huguette Beyens en Willem Versteeg

6 januari 2022

 

eerder verschenen teksten rondom de Nachten

Introductie

De Eerste Heilige Nacht

De Tweede Heilige Nacht

De Derde Heilige Nacht

De Vierde Heilige Nacht

De Vijfde Heilige Nacht

De Zesde Heilige Nacht

De Zevende Heilige Nacht

De Achtste Heilige Nacht

De Negende Heilige Nacht

De Tiende Heilige Nacht

De Elfde Heilige Nacht

De Twaalfde Heilige Nacht

Meld je aan met je E-mailadres en blijf automatisch op de hoogte van ons nieuws: