De Vijfde Heilige Nacht 2021

 

 

DE VIJFDE HEILIGE NACHT

uitnodiging tot recht doen aan 

 

 

Zoals we al eerder schreven overleed Desmond Tutu een paar dagen geleden.
Hij was niet enkel een bruggenbouwer maar hij achtte zijn medemens en door zijn scherp onderscheidingsvermogen kon hij de diversiteit in mensen zien.
Juist deze diversiteit zag hij als een kracht om mensen met elkaar te verbinden. Door te wijzen op gezamenlijke raakpunten en hoe we deze kunnen versterken en bekrachtigen zonder de diversiteit in gevaar te brengen.
Elke mens heeft zijn eigenaardigheid en heeft het recht om zichzelf te worden en te ontdekken hoe hij vanuit zijn eigen geaard zijn de wereld ervaart en hoe hij op zijn eigen wijze kan bijdragen aan. 

Hij kon zich geen beeld van God vormen zonder de erkenning van deze diversiteit want voor hem was ze inherent aan de schepping.
Een sterke uitspraak van hem was: “Ik ga na mijn dood niet naar een hemel waar geen diversiteit is.”
Een visie die hem hielp veel bruggen te slaan en kloven te overbruggen.
En vooral om respect te betonen aan iedere mens.
Een visie die wortel schoot in een ervaring als kind. 

Trevor Huddleston, een jonge Anglicaanse priester zette zijn fiets achteraan het hospitaal om er de zieken te bezoeken.
Telkens hij door de keuken liep waar de moeder van de jonge Desmond werkte nam de priester zijn hoed af en groette haar als Mrs. Tutu. 

De jongen die half achter zijn moeder verscholen zat was diep ontroerd door dit gebaar van respect. In die tijd stapten de zwarten van de stoep op de weg om een blanke te laten passeren.
Door haar zo aan te spreken deed hij haar als zwarte vrouw recht aan. Hij benaderde haar als gelijkwaardig.
Deze oprechte houding is in resonantie met de diepere bestemming van de mens en deze is voor iedereen gelijk, ongeacht zijn afkomst, cultuur en ras.

In de volksmond praat men over zo’n man als een man met het hart op de juiste plaats. Of anders gezegd hij sprak deze woorden recht uit het hart en daarom spiegelde hij de jonge Tutu rechtvaardigheid in zijn puurste vorm. Door recht te doen aan wie door het bestaan zelf, recht heeft van bestaan.

 

 

Zo kan het recht doen aan, een kind al heel vroeg een richting geven of onderrichten wat er wezenlijk toe doet en hoe je ieder kan geven waar hij van nature recht op heeft. Zoals een koning dit hoort te doen of zoals een rechter dit als kompas hanteert om zich over de feiten die hij onderzoekt uit te spreken.

Richting geven en recht zijn woorden die in het Oudnederlands verwant zijn aan elkaar. En niet voor niets.

 

 

Recht doen aan is een vermogen dat we ook kunnen aanspreken om naar iemand te luisteren of een tekst te lezen. De wijze waarop we dit doen bepaalt heel erg of we daarna recht doen aan wat de ander vertelt of schrijft of dat we een eigen invulling aan zijn woorden geven of vanuit een vooropgestelde mening de tekst interpreteren.
Of enkel maar uit interesse of nieuwsgierigheid de tekst lezen.
Dan neigen we ertoe de tekst van de ander te beschouwen als een verlengstuk van onszelf, als niet of wel passend in wat we over iets denken of voelen.
Anders gaat het, als we ons richten op de intentie van de schrijver of spreker.
Wat heeft hem of haar bewogen om dit te schrijven of te vertolken.
Van waaruit schrijft of spreekt hij?
Welke is zijn boodschap en hoe verwoordt hij dit? 

Dan gaan we een brug over in plaats van een brug op te blazen.
Dan worden we gewaar wat het begin van een nieuw bewustzijn wordt genoemd dat sommigen vandaag al voorzichtig benoemen als een resonantie tussen bloed-ziel en geest-ziel.
De orde der dingen ligt in ieders lichaam opgeslagen (bloed-ziel) en kan door een ieder bewust in de geest worden ervaren (geest-ziel).
Wat ons bij elkaar brengt in plaats van wat ons verdeelt.
Wat ons samen kan brengen tot een zich samen inspannen om recht te doen aan.
In deze afstemming kan de ander een hand reiken, ook de betekenis krijgen van recht doen aan.
Uit deze eenheid kan de juiste handeling op de juiste tijd worden gedaan om iets in orde te brengen.

Wat Antje Krog, een bekende Zuid-Afrikaanse dichteres,
ooit in een gedicht “Alle stemmen, alle slachtoffers”, deed schrijven: 

door jou
ligt dit land niet langer tussen ons
maar in ons.  

 

STA EENS STIL BIJ

 

Heb je een ervaring gehad waarbij recht doen aan, jou heeft aangeraakt?

Als je ernaar terug kijkt, was er in deze ervaring ook iets richtinggevend?

Als je kijkt naar de huidige fase in je leven
zijn er dan dingen die jou motiveren, aanzetten, inspireren om recht te doen aan?

Hoe zit het met recht doen aan jezelf?

Neem eens een rustig moment om een stukje tekst te herlezen
dat je al eerder gelezen hebt en lees het eens
vanuit openheid voor de intentie van de ander? 

Hoe komt hij nu bij je aan?

Wat gebeurt er als je luistert of het leest om een brug te slaan naar? 

Hieronder vindt je een afbeelding van Vrouwe Justitia. 

Laat het beeld op je inwerken. 

Waartoe inspireert het jou?

 

 

 -.-.-.-.-.-.- 

 

 

De Twaalf Heilige Nachten
een meditatieve afstemming op deze heilige periode van het jaar 2021-2022

Huize Poustinia

©     Huguette Beyens en Willem Versteeg

29 december 2021

 

eerder verschenen teksten rondom de Nachten

Introductie

De Eerste Heilige Nacht

De Tweede Heilige Nacht

De Derde Heilige Nacht

De Vierde Heilige Nacht

Meld je aan met je E-mailadres en blijf automatisch op de hoogte van ons nieuws: