De Derde Heilige Nacht 2021

 

 

 

DE DERDE HEILIGE NACHT

 

Verder bordurend op de brug kwam er een herinnering voorbijdrijven van een getuigenis van een Joodse man die een ervaring over een brug vertelde die achteraf heel sterk bleef hangen.

Hij kwam als volwassen man terug in een stad waar hij als kind tijdens de oorlog iets heel aangrijpends had meegemaakt.
Hij moest over een brug lopen om in een ander deel van de stad te komen en dat was namelijk dezelfde brug waar tijdens de oorlog iets verschrikkelijks was gebeurd.
Er waren midden op de brug door de Duitsers een groep Joden vermoord die probeerden te ontkomen.
Als jongetje maakte hij samen met zijn ouders deel uit van deze groep.

Hij zag onder zijn ogen iedereen neergeschoten worden en omdat hij klein en gebukt ineenkromp en onder lichamen verborgen bleef ontsnapte hij rakelings aan de dood. Een zwaar trauma om mee te leven. 

Hij stapte de brug over en begon plots rillingen te voelen over heel zijn lijf toen hij in de buurt kwam van de plek waar dit gebeurd was. Hij bleef staan en verstijfde toen hij terug het beeld van het jongetje zag dat ineengedoken op de brug zat en van angst aan het trillen was. De tijd stond even helemaal stil. Op een gegeven moment, een moment van genade noemde hij dit, zag hij zichzelf in het beeld naar het jongetje toelopen en hem de hand reiken. Hij deed ook in het echt enkele stappen naar voren en verbond zich in zijn hart met het kind, zijn ouders en de andere mensen die hier het leven hadden gelaten. 

Het was een zeer krachtige beweging waarin hij in contact kwam met diepe pijn. Hij voelde in dit gewijde moment hoe hij een verbroken verbinding herstelde daar midden op de brug, waardoor hij zichzelf nu duidelijk onderscheiden kon ervaren van wat er toen daar was gebeurd.
Toen en nu kon hij los van elkaar zien en innerlijk kon hij als oudere man het jongetje in zichzelf zien naar wie hij een hand uitstak, dat hij daarna verder over de brug leidde zodat het volop deel van hem werd.
Hij vertelde ook dat hij door dit kantelmoment een ander mens was geworden. Meer bewust van zichzelf, heler, de pijn van toen levend als een drive om te verbinden wat vraagt om verbonden te worden.
Hij kon zich hierdoor ook anders leren verhouden tot de vijand in dit verhaal, die in dit perspectief deel werd van een veel groter verhaal, waarin de orde der dingen verstoord is.
Hij kwam door over de brug te lopen, ondanks de pijnlijke ervaring die hem ten deel kon vallen, tot verbinden, bijeenvoegen maar ook tot het onderscheiden van. Hij kon nu de kleine jongen naar de ander oever brengen waar het verhaal zich verder kon schrijven. Het toen en het nu van elkaar onderscheiden.

Bruggen scheppen de mogelijkheid om oevers én te verbinden én van elkaar te onderscheiden.
Onderscheiden helpt ons om het perspectief waarin we dingen leven te veranderen.
Een brug oversteken kan ons helpen in het zicht te krijgen wat ons belemmert om een andere oever te bereiken of soms zelfs om de brug te durven oversteken.

 

Derde Heilige Nacht

uitnodiging tot onderscheiden

 

Onderscheiden is essentieel om niet te blijven steken in één perspectief en versmolten te blijven met ervaringen die we vroeger leefden en steeds weer op dezelfde wijze blijven herinneren of beleven.

Mezelf van de ander onderscheiden en de ander van mezelf is een vorm van de diversiteit van het leven achten. Want alleen maar door het onderscheiden van kan er dialoog ontstaan. Een verhaal dat vanuit twee hoeken benaderd wordt. En daarom rijker en vollediger wordt. Het helpt om de wereld niet te interpreteren vanuit de wijze waarop we naar de wereld kijken maar vanuit de veelheid van het leven waardoor we durven en kunnen zien dat we elkaar aanvullen in het anders benaderen van.

Staande op de ene oever kan ik naar de andere oever schouwen en me bewust zijn van waar ik sta en van de beweging die ik maak. Als ik over de brug naar de andere kant loop hoef ik de oever die ik achter mij laat niet uit het zicht te verliezen. Eens aan de overkant kan ik dan schouwen naar waar ik stond. Zo schrijft het verhaal zich op velerlei wijze verder. Telkens vanuit een ander perspectief. Bij het verwerken van trauma is leren onderscheiden essentieel. Maar voor het gezond leven en verwerken van onze dagelijkse beslommeringen speelt het ook een cruciale rol.

Door het onderscheiden van kwamen we ertoe namen te verzinnen die ons helpen mensen, dieren, planten en dingen van elkaar te onderscheiden.
Op deze wijze kunnen bepaalde eigenschappen nog beter oplichten.
Zo hangt alles met elkaar samen.
Het vermogen tot onderscheiden kan je hanteren als een soort kompas dat ervoor zorgt dat je niet samenvalt met wat je waarneemt, dat je het anders zijn van de ander in het zicht houdt en dat je ook ontdekt dat jij soms tot heel andere keuzen komt dan een ander. En dat dit goed is voor de diversiteit.

Onderscheiden voedt de verbinding die we aangaan en houdt de relatie die we aangaan met zuiver. We kunnen beter inzoomen op, adequater handelen en vooral ook nog beter de waarde inschatten van wat onze aandacht trekt en verwondering wekt. Het helpt van op afstand de juiste en gerichte handeling te verrichten die ons verder helpt net zoals de man op de brug. 

 

 

 

STA EENS STIL BIJ

 

Het beeld van een adelaar hoog in de lucht die vanop heel hoge afstand kan onderscheiden waar zijn prooi loopt.

Al eens gehoord van een adelaarsblik?

Voel eens wat er gebeurt als je je innerlijk de vlucht van een adelaar verbeeldt?  

Waarbij zou het leren onderscheiden van je als kompas heel goed van dienst kunnen zijn?

Waar wil je niet langer mee versmelten of waarin wil je je niet langer verliezen? 

Zijn er stemmingen, gedachten, gevoelens en emoties, ervaringen die je wat beter wil leren onderscheiden? 

Wat spiegelen en leren ze jou als je er met een adelaarsblik wat meer op afstand naar kijkt?

 

 

De Twaalf Heilige Nachten
een meditatieve afstemming op deze heilige periode van het jaar 2021-2022

Huize Poustinia

©     Huguette Beyens en Willem Versteeg

27 december 2021

 

eerder verschenen teksten rondom de Nachten

Introductie

De Eerste Heilige Nacht

De Tweede Heilige Nacht

Meld je aan met je E-mailadres en blijf automatisch op de hoogte van ons nieuws: