De Vierde Heilige Nacht 2021

 

 

 

DE VIERDE HEILIGE NACHT

uitnodiging tot het bijeenvoegen van

 

We stonden al stil bij de brug die werelden bij elkaar brengt en ze met elkaar verbindt.
In de taal gebruiken we het woord overbruggen om aan te geven dat wat eerst gescheiden was, bijeen wordt gevoegd, zoals de puzzeldeeltjes één na één aansluiten tot ze weer een geheel vormen. 

Al puzzelend oefenen wij met overbruggen. Ook in woordspelletjes spelen we met de letters die door elkaar liggen net zolang tot er samenhang ontstaat.

 

 

De bijen voegen zeshoeken aan elkaar om een honingraat te creëren. Daarin kan de honing worden vastgehouden.
Ook de zonnebloem houdt haar pitten bijeen in een soort honingraat. Ook al wiegt ze op de golven van de wind en draait ze mee met de zon, ze verliest haar zaden niet.
Overbruggen, het bij elkaar brengen en houden van de deeltjes hoort bij haar wezen.

 

 

Het is, omdat wij deel uitmaken van de Natuur, ook deel van ons wezen, al vergeten we dit wel eens als we de ander als onbereikbaar ervaren of onszelf onbereikbaar opstellen. Dit is een vorm van afstand scheppen die niet dragend is.
We verliezen dan de connectie met elkaar. 

Overbruggen daarentegen helpt ons afstand en nabijheid in een gezonde verhouding te bewaren, juist omdat door de dingen wijs samen te voegen, we een dragend vlak creëren voor elkaar. Wat we zo broodnodig hebben in tijden waarin vervreemding op de loer ligt.

Als we de kunst van het naaien beoefenen dan voegen we de naden zo samen dat daaruit een kledingstuk ontstaat dat in zijn geheel als goed dragend oogt.
Als we de deeltjes in de juiste verhouding samenvoegen dan ontstaat harmonie. 

In de muziekopleiding is harmonieleer een vak apart. Hoe breng je klanken zo bij elkaar dat ze als een samenhangend geheel klinken waar je een helend gevoel bij ervaart. Heel en harmonie zijn verwant met elkaar.

Bijeenbrengen en samenvoegen heeft een helend effect. Wat mensen ervaren als ze samenkomen en vieren.
Als een familie bijeenkomt en samen dingen verbindend doet of ervaart.
Het is ook de drive van rituelen die de gemeenschap draagkracht geeft.

Van een verstoorde harmonie wordt een mens ziek. 

Ons gehoor neemt op tweeërlei wijze het geluid waar. Verliezen we aan één kant een deel van ons gehoor dan wordt er iets verstoord en kunnen we de heelheid van een klank niet meer ervaren. Want lage en hoge klanken moeten zich kunnen samenvoegen om heel te klinken. Dan capteren we de klank in zijn geheel.
Dit laatste wordt in muziektherapie actief ingezet. Bepaalde klanken geraken we soms kwijt omdat we door bepaalde ervaringen ons ervoor afsloten. We missen dan een deel van het geheel. 

 

 

Ook de herder zal bij het leiden van zijn troep schapen gebruik maken van zijn vermogen om samen te voegen. Als een schaap loskomt uit de kudde dan is dit schaap in gevaar en de harmonie in de groep wordt verstoord.
Want niet alleen de schaapherder en de hond pikken de verstoring op maar ook heel de troep. Hun kracht ligt in samenwerken net zoals de bij.

 

STA EENS STIL BIJ

 

Het beeld van de zonnebloem en aanschouw het.

Aanschouwen heeft iets van je openen voor zonder direct iets te willen invullen voor wat je ervaart.
Dan kan je gewaarworden wat in jou zich samenvoegt als je je op dit beeld afstemt.

Je kan ook los van elkaar in een tijdschrift een aantal beelden spontaan uitscheuren
en al puzzelend raakvlakken creëren om te zien welke samenhang zo ontstaat en wat het met je doet.

Heb je ervaringen waarbij je aan den lijve de kracht van overbruggen kon voelen en ervaren?
Wat leerde je ervan?

 

-.-.-.-.-

 

Hieronder vind je een link naar een filmpje over een jonge vrouw die het beroep van schaapsherder leerde.
In het filmpje kan je zien hoe het samenvoegen van de schapen de natuur ten dienst staat
en hoe honden en schaapsherder de kunst van het samenvoegen toepassen.

https://www.youtube.com/watch?v=WolRaCax258

 

 

 

De Twaalf Heilige Nachten
een meditatieve afstemming op deze heilige periode van het jaar 2021-2022

Huize Poustinia

©     Huguette Beyens en Willem Versteeg

28 december 2021

 

eerder verschenen teksten rondom de Nachten

Introductie

De Eerste Heilige Nacht

De Tweede Heilige Nacht

De Derde Heilige Nacht

 

Meld je aan met je E-mailadres en blijf automatisch op de hoogte van ons nieuws: