De Zevende Heilige Nacht 2021

 

DE ZEVENDE HEILIGE NACHT

 

 

We staan nu midden op de brug van de Twaalf Heilige Nachten. Het is goed om midden op de brug even stil te staan en eens naar alle kanten te kijken.
Wat heb je ondertussen achter jou gelaten?
Wat ligt er voor jou? Waar kom je vandaan? Waar ga je naartoe?
Je weet misschien helemaal nog niet waar je gaat uitkomen en je moet maar vertrouwen dat deze tocht je ergens brengt.
Of je ziet al iets van een draad die zich begint te spinnen doorheen wat naar aanleiding van de gegeven impulsen in jou beweegt.
Of het gaat nog anders, je voelt dat je dingen gewaarwordt die je niet eerder durfde of kon voelen waar nu ruimte voor vrijkomt.
Het proces kan zich op vele manieren voltrekken en het is ook bij iedereen anders.
Dit is nu juist wat dit samen onderweg zijn zo rijk maakt. 

Onzichtbaar beweegt er iets vanuit een onbekende hoek naar jou toe en zo ontstaan in dit veld van samen afstemmen op,
vele kleine bruggen zoals je dit in een honingraat kan zien.

Je bent niet alleen een brug aan het overgaan en je bouwt ze ook niet alleen.

In deze beweging rijgen zich de woorden van het lied: “Bridge over troubled water” van Simon en Garfunkel als een verbindend snoer aaneen.
Ze zingen zo mooi afgestemd:

als een brug over woelig water
zal ik mij neerleggen
als een brug over woelig water
zal ik mij neerleggen

 

Je kan heel de tekst van het lied via deze link beluisteren.
https://www.youtube.com/watch?v=nNq3c0NVhzA

 

Zo zijn Simon en Garfunkel al zingend bruggenbouwers.

 

Hoe dan ook, een brug oversteken, de overgang van iets ouds naar iets nieuws leven, is ook tegelijk een verandering doormaken.
Toestaan dat je anders mag zijn dan je altijd al dacht of verwacht.
Nu op de vooravond van het nieuwe jaar, kan je heel bewust dat wat er vorig jaar toe deed, meenemen naar de overkant om het in nieuwe ervaringen te investeren zodat ze zich verdiepen en verrijken.
Het nieuwe kan zich zo op het oude enten.
Op dit moment van je tocht kan het betekenis hebben om de zes eerste thema’s één voor één voor je neer te leggen alvorens je verder gaat.
Ze rustig overschouwen en binnen laten komen.
Deze thema’s brachten jou tot in het midden van de brug. 

 

 

Uitnodiging om je toe te wijden aan.

 

In deze tijd van drukte en versnelling is het niet evident om je volop toe te wijden aan. De getijden van het leven worden overschaduwd door een tijdsklok die we volgen zonder dat we nog beseffen wat tijd eigenlijk voor ons betekent.
De Kleine Prins in het boek van Saint-Exupéry zegt ergens in het verhaal: “Het is de tijd die ik aan mijn roos besteed hebt die haar zo belangrijk maakt.”
Het is dus de tijd waarin we ons toewijden aan iets die maakt of het belangrijk is.
Dit is iets anders dan tijd besteden aan. We kunnen veel tijd besteden aan dingen die niet zo belangrijk zijn. Toewijden houdt in dat we bewust een vermogen in ons aanspreken waarmee we een verbinding kunnen aangaan met.
Zodat er een relatie ontstaat tussen mij en waar ik mijn aandacht aan geef. Dit is nu net wat toewijding verbindt met heiligen, het thema van de eerste nacht. 

In toewijding lees je het woordje wijding. We zeggen immers ook: je leven wijden aan.
Zo kan je leven, door je toe te wijden aan, een gewijd karakter krijgen.
Je leeft het als iets kostbaars dat je van dag tot dag ontvangt en waar je je met hart en ziel voor inzet.
Juist omdat we ons toewijden aan, kan iets een gewijd karakter krijgen in de zin van een wezenlijke betekenis.
Je verhoudt je dan naar iemand, iets, een plek waar je een verbinding mee hebt.
Zoals de Kleine Prins met zijn roos.

Soms wordt het woord toewijding gebruikt als we uitdrukking willen geven aan waar we ons voor engageren.
Mensen wijden zich toe aan een taak, een tuin, een ritueel, door zich in te zetten voor één of ander project of in het tegemoet komen aan de mens in nood.
Een onderzoeker kan zich zó toewijden aan zijn onderzoek, dat hij op iets uitkomt dat voor de mensheid een verschil maakt.
Een ouder kan zich toewijden aan de opvoeding van kinderen, een lesgever aan zijn leerlingen enz.
We hebben veel kansen en mogelijkheden gekregen om ons toe te wijden aan.
Het is de kracht die ons grenzen doet verleggen, ons verder doet kijken dan onszelf.
Ons beweegt om het potentieel in alles wat deel uitmaakt van de schepping aan te spreken en in te zetten ten dienste van heelwording. Het steeds heler maken door de dingen in hun essentie bloot te leggen en ze integraal deel van ons leven te maken.
Dit is trouwens ook een manier van een brug slaan tussen.

Als mensen zich toewijden aan, ontvangen ze een zegen.
Een oud woord dat aangeeft dat, wanneer je afstemt op waar je hart je toe roept, het jou de kracht kan geven je eraan toe te wijden.
Die kracht hoef je niet te verwerven, hij valt jou ten deel als je je van harte toewijdt aan. 

Joseph Campbell, die zijn leven wijdde aan een onderzoek naar rituelen en grote inwijdingsverhalen van de mensheid, schreef in zijn boek: “Follow Your Bliss”:  “Volg je zegen en deuren zullen zich voor je openen die je niet voor mogelijk had geacht.”

 

 

STA EENS STIL BIJ

 

Bij het beeld van deze handen. 

Laat het beeld binnenkomen als een gebaar dat je uitnodigt.
Uitnodigt tot wat?

Waaraan wijdt jij je toe?

Ken je iemand die zich toewijdt aan en hoe inspireert deze persoon jou?

Er is een oude tekst die zegt: “Tel je zegeningen“

Wat gebeurt er als je nu je zegeningen telt
vóór je de overstap maakt naar het nieuwe jaar?

Welk symbool welt er spontaan op als je stilstaat bij het woord toewijding?

 

 

Oude Ierse Zegen 

Dat de weg zich voor je opent,
dat de wind je altijd in de rug waait,
de zon warm straalt op je gezicht,
de regen zachtjes valt op je veld,
en dat God, tot we elkaar weerzien,
je bewaren mag in zijn hand.

 

 

-.-.-.-.-

 

 

 

De Twaalf Heilige Nachten
een meditatieve afstemming op deze heilige periode van het jaar 2021-2022

Huize Poustinia

©     Huguette Beyens en Willem Versteeg

31 december 2021

 

eerder verschenen teksten rondom de Nachten

Introductie

De Eerste Heilige Nacht

De Tweede Heilige Nacht

De Derde Heilige Nacht

De Vierde Heilige Nacht

De Vijfde Heilige Nacht

De Zesde Heilige Nacht

Meld je aan met je E-mailadres en blijf automatisch op de hoogte van ons nieuws: