De Zesde Heilige Nacht 2021

 

DE ZESDE HEILIGE NACHT

 

 We beginnen vandaag onze reflectie met een brug te slaan naar gisteren waar Antje Krog al even werd geciteerd.
Je kan vanuit de afstemming van gisteren op het thema “recht doen aan” het gedicht hieronder van haar lezen en bij jou laten binnenkomen. 

“Waar ik jou word
 overweldigd door ons
vermogen om vast te houden
op deze kneedbare aardmantel

 

Kan ik niet niet-jij zijn
jij niet niemand zijn
wij niet nergens zijn
het ongehoord behorende woord
niet niet-gezegd worden door ons

 

Mijn hart hapert –
gewichtlozer dan tevoren
maar overbrugbaar
Daar waar ik anders ben dan jij
begin ik          het is waar

 

Maar daar waar ik jou ben
jou geworden ben          zing ik buiten mezelf
lichte polsslagen kwikzilverzingend
iets voorbij de hele mensheid gekaatst”

Antje Krog

 

Een tekst waarin ze een ervaring beschrijft over een brug slaan naar de ander. Zo wordt haar gedicht de belichaming van een brug, maar nu in figuurlijke zin. Zo zijn er veel manieren om een brug te slaan: een gebaar, een beweging, een oogpink, een glimlach en meer.

Denk even terug aan het plaatje waarop we de bijen een brug zien slaan: ze doen het met de middelen die ze hebben. Hun eigen lijven en hun instincten. Ze maken zich niet wijs dat ze iets missen om een brug te kunnen slaan. Ze zijn wat ze zijn en drukken op deze wijze hun wezen uit, zonder gehinderd te worden door de gedachte of illusie dat het niet in hun vermogen ligt om dit te doen.

Zo spiegelt de Natuur niet alleen onze vermogens maar ook onze verborgen intelligentie of het ingebouwd kompas dat we hebben om op onze levensmap te navigeren overeenkomstig wie we zijn en wie we kunnen worden. Naar waar we onszelf in herkennen en erkennen.
Door recht te doen aan, zien we ook anderen beter en scherper zoals ze zijn.
Het brengt ons tot zuiver waarnemen, de werkelijkheid zien zoals ze is en niet zoals we verwachten dat ze is. Het leidt ons tot de waarheid, die de ander in zijn wezen draagt.

 

Een uitnodiging om in dienst van waarheid te leven.

 

 

Maar wat is waarheid? Dé waarheid die voor iedereen geldt bestaat niet. Daarvan uitgaan zou schade berokkenen aan de veelheid en aan de diversiteit. Toch draagt ieder een universeel beginsel van waarheid in zich, een vermogen om aan te voelen wat klopt en niet klopt, in overeenstemming met de werkelijkheid of niet. 

De werkelijkheid toont zich als een veelheid van mogelijkheden die zich eerder geleidelijk ontvouwt dan dat ze als een vastliggend geheel moet worden beschouwd.
In dit perspectief krijgt waarheid een veranderlijke en veelzijdige dimensie die  onze visie op de wereld en de mensheid enorm kan verbreden.    

Sterker nog het raken aan het veelvuldig en veranderlijke aspect van waarheid kan ons dichter bij ons wezen brengen om zo te ervaren dat we zelf deze dimensie van veelvoud en verandering in ons dragen.
Zodat ons wezen zich aan ons kan ontvouwen als het ik zich als bruggenbouwer opstelt.
Als een bemiddelaar die bereid is een dialoog aan te gaan met dit spectrum aan mogelijkheden dat ons wezen in zich draagt.
Als we daarentegen ertoe neigen ons te identificeren met één kant van de werkelijkheid of ons zijn dan tasten we naast de waarheid of wat werkelijkheid is.

 

 

Soms worden we door een ervaring, ontroering, ontmoeting of herkenning onverwachts met de waarheid geconfronteerd en de waarheid valt ons dan als het ware toe.
Of anders gezegd de waarheid valt ons ten deel, alsof ze daarvoor al bestond maar we ze nog niet in het zicht hadden.
Dit is een helende beweging die zich onderscheidt van de waarheid willen grijpen of claimen ten koste van die ander of hem te willen verkrijgen door te winnen van de ander.
Waarheid en zuivere afstemming en zuiveren zijn verwant aan elkaar.
Wie oprecht is (en niet voor niets komen we hier weer het woordje recht tegen) nadert de waarheid of de bron van wat er wezenlijk speelt.
Bron en heling raken elkaar ook.
Gezuiverd worden van wat niet langer als waar wordt ervaren heelt of maakt weer heel. Zo ontwikkelden veel culturen initiatierituelen bij bronnen op momenten dat er zich een overgang in het leven voltrekt die raakt aan aan jezelf toekomen en loslaten wat niet langer bij je hoort of past.
Een ritueel dat je helpt tot je ware zelf te komen.
In deze context benaderen we waarheid als de juiste orde die de Natuur in ieder levend wezen heeft ingebouwd in dienst van het leven op deze planeet.
Je kan ze ook beschouwen als ordeningen of wetmatigheden.
Diep in ons hebben we daar weet van. We kunnen ervaren wanneer iets in orde, waar voelt. Wat niet in orde is brengt geen waarheid voort.
Als de in de Natuur ingeschreven orde verstoord wordt, hoe kan waarheid ons dan ten deel vallen.
Het beginsel waarheid dat we in ons dragen helpt ons voeling te houden met de levensritmen in natuur en kosmos.
Vermits wij er zelf ook deel van uitmaken worden we sterker als we ons voor de waarheid open stellen, hoe pijnlijk ze soms kan zijn om onder ogen te komen.
Hoewel iedereen een deel van die waarheid kan belichamen kunnen mensen door samen af te stemmen vanuit respect voor diversiteit en veelheid gezamenlijk aan deze Waarheid raken, die uitstijgt boven wat mensen voor waar aannemen op basis van eigen overtuigingen, meningen, vooroordelen of conclusies.
Dit is een wonderlijk mysterie dat ons ontsnapt maar waar we deel aan mogen hebben. Het toont zich het sterkst in de vragen die ruimte scheppen voor antwoorden die niet vast hoeven te liggen.

 

 

 

STA EENS STIL

 

Sta eens stil bij dit plaatje, de vormen die zich erin ontvouwen en laat even in je verbeelding toe
om deze beweging al lopend te lopen. 

Wat doet dit met jou?

Kan je een ervaring oproepen waarbij iemand zo naar je keek
dat je het gevoel kreeg in het diepste van je wezen aangeraakt te worden? 

Probeer eens of het je lukt om ze onder woorden te brengen. 

Wat valt je nu op als je leest wat je geschreven hebt?

Als je stilstaat bij de vraag:
Wat raakt mij in de huidige levensfase wezenlijk?

Wat kan ik doen om dit meer kansen te geven?

 

-.-.-.-.-.-.-.-

 

Lisalis’Idinga Lakho (laat je wil geschieden)

Hier kan je de Zuid-Afrikaanse hymne beluisteren
die bij de opening van de Waarheid- en Verzoeningscommissie 1994 werd gezongen

https://www.youtube.com/watch?v=YlyjhVc079U

 

 

 

De Twaalf Heilige Nachten
een meditatieve afstemming op deze heilige periode van het jaar 2021-2022

Huize Poustinia

©     Huguette Beyens en Willem Versteeg

30 december 2021

 

eerder verschenen teksten rondom de Nachten

Introductie

De Eerste Heilige Nacht

De Tweede Heilige Nacht

De Derde Heilige Nacht

De Vierde Heilige Nacht

De Vijfde Heilige Nacht

Meld je aan met je E-mailadres en blijf automatisch op de hoogte van ons nieuws: