De Achtste Heilige Nacht 2021-2022

 

DE ACHTSTE HEILIGE NACHT

 

Vandaag treedt een nieuw jaar jou tegemoet.
Misschien is het wat ongewoon voor jou om te ervaren dat de toekomst jou tegemoet komt in dit heden.
In een wereld waarin we aangemoedigd worden om alles te verwerven is het niet evident om dit perspectief los te laten en in ontvangst te nemen wat naar ons toe beweegt.
Overal brengen mensen vandaag hun wensen aan vrienden en familie over.
In dit ritueel drukken we de wens uit dat een dierbare tegemoet getreden wordt door wat hem wezenlijk verder brengt.
In wezen.
Wat iets heel anders kan zijn dan wat men wil of verwacht.

Zo leiden we iemand met vertrouwen de toekomst binnen, over de brug en bovendien herinneren we de ander eraan dat hij dit niet alleen hoeft te doen.
In culturen die vanuit verbondenheid met het geheel leven is het perspectief van de toekomst die je tegemoet treedt niet vreemd.
Het maakt deel uit van het dagelijks leven.
Zo beleefd brengt de tijd die ons in de nieuwe jaarcyclus gegeven wordt ons door de getijden van het leven dichter bij onszelf.
Daar horen ook uitdagingen bij, vragen die rijzen en door de pijn heen van het leven leren.
Overeenkomstig die levensfase die we leven.

We staan vanuit dit perspectief van tegemoet treden eerst even stil bij een ervaring van twee jonge mensen die elkaar tegemoet treden en op straat zingend een brug creëren voor zichzelf en anderen. 

Een man trad op een gegeven moment op straat een zingende jonge studente spontaan tegemoet. Sedertdien hebben ze al meermaals samen gezongen en telkens in dienst van de mensheid. Alsof een onzichtbare hand hen bij elkaar bracht zoals ze zelf achteraf getuigden.

Misschien is dit wel een mooi muzikaal moment om het jaar mee te beginnen. Luister naar hen en kijk met aandacht hoe ze zo samen door de stad bewegen. De afstand die ze van elkaar houden wordt tussen hen een brug en niets staat hun diepe connectie bij het zingen in de weg. 

Je kan hen zien en beluisteren via deze link.

https://www.youtube.com/watch?v=oDZLv953dk0

 

 

Uitnodiging om deel uit te maken van.

 

We worden als mens geboren als deel van een groter geheel.
Een familie. Een gemeenschap, een cultuur, een land, een werelddeel, een planeet, de wereld, de kosmos.
Dit is nogal wat bij elkaar, zeker in het perspectief van tegemoet getreden worden. Er beweegt dus vanaf het begin heel wat om ons heen dat ons leven mede vorm en inhoud geeft. 

Tijdens de zwangerschap kan een moeder bewust haar kind tegemoet treden, wat voor het kind, als het geboren wordt een wereld van verschil maakt wat betreft de wijze waarop hij zijn omgeving opneemt.

Een blinde jonge vrouw vertelde dat ze dit bewust zo had geleefd en dat ze na de geboorte aan haar baby kon merken dat hij zo op haar reageerde dat ze hem gemakkelijk kon verzorgen. Ze had haar baby die ze in de schoot droeg al van in het begin van de zwangerschap verteld dat ze blind was.
Als de vader het kind een nieuwe luier omdeed lag het lekker te spartelen. Bij de moeder hield het zich mooi in zonder dat de moeder enig bewust appèl hierop deed. Een ontroerend voorbeeld van bewust afstemmen op het vermogen deel uit te maken van.

Deel uitmaken van, deel hebben aan.
Erbij horen sluit de diversiteit of het geven van een eigen klankkleur niet uit.
In de mensheid ontstonden vanuit dit besef rituelen die ons helpen deze draagkracht gewaar te worden en te ervaren.
Als de mens door bepaalde pijnlijke ervaringen het gevoel krijgt afgesneden te zijn of er niet meer bij te horen dan kan hij de connectie met deze draagkracht verliezen en dit vervreemdt.
Doordat er steeds meer rituelen wegvallen die de overgangen van het leven markeren, waardoor de verbinding met dit groter geheel levendig gehouden wordt, wordt de mens veel vatbaarder voor vervreemding en kan hij niet  terugvallen op ankers die in hem het gevoel van saamhorigheid in herinnering brengen.
Het is dus verre van evident dat we ons bewust worden en blijven van het vermogen in ons om deel uit te maken van. 

Tegelijk doet zich in de wetenschap een ontwikkeling voor die het netwerk waar we deel van uitmaken steeds meer op het spoor komt en in kaart brengt. Onderzoekers die niet eerder in een alles met elkaar verbindende kracht geloofden, geven nu met verbazing en verwondering toe dat er wel degelijk sprake is van een netwerk.
Wij mensen, net zoals de spinnen, neigen ertoe een web te weven.
Bomen blijken via hun zich vertakkende wortelgestel met elkaar te communiceren, wat de zwammen en schimmels evenzeer doen en wij mensen dus ook.
In de ontwikkeling van de computer en het weid verbreidde gebruik van het internet toont de mens hoe hij meer dan hij beseft wereldwijd vertakt is.

 

 

Je moet het maar doen.
Het zou ons echt niet lukken zonder voorkennis van, zonder diep in ons zelf weet te hebben van een vermogen dat eenmaal gerealiseerd, de mensheid van dienst kan zijn.
Het is nu uitgerekend tijdens deze corona-tijden van afstand houden en quarantaine dat we ons weer volop konden herinneren dat we in ons een vermogen hebben, ver over allerlei grenzen heen, om met elkaar te communiceren.
De deugd ervaren van deel zijn van een web, een weefsel waar we samen aan weven.

Het is zeker waar dat internet, mits voor andere doelen ingezet, de mens juist van dit netwerk kan isoleren en hem het gevoel geven het grotere geheel niet meer nodig te hebben, laat staan er deel van uit te maken.
Hij belandt dan in de illusie zijn eigen wereld te kunnen scheppen waar hij aan zichzelf genoeg heeft. 

Een oud woord “deemoed” herinnert ons eraan dat we kinderen en onszelf helpen ontzag te hebben voor het grotere geheel waarvan we deel uitmaken zodat de ervaring tegemoet getreden te worden ons deelachtig wordt.
De nederige houding on te erkennen en te herkennen dat we alleen niet ver komen, maar dat we wel een onmisbare schakel zijn in een groter geheel.

Een grotere gave kan een mens niet krijgen, ze is de gave van Het Leven zelf aan ons vandaag. 

 

STA EENS STIL 

 

 

Bij dit plaatje en laat het een tijdje op je inwerken.

Wat helpt is dat je eerst beschrijft wat je ziet
en dat je dan stilstaat bij wat het jou doet.

Luister nogmaals naar de twee jonge mensen die elkaar tegemoettredend,
samen zingen en laat je verleiden, innerlijk mee met de beweging te gaan waartoe ze je uitnodigen.

https://www.youtube.com/watch?v=oDZLv953dk0

Waarin of door wie werd je vandaag tegemoet getreden en wie trad jij tegemoet?

Geef eens een symbolische uitdrukking aan tegemoet treden.

-.-.-.-

 

Coda:

In memoriam Desmond Tutu

 

 

Vandaag treden we ook de familie van Desmond Tutu in hun afscheid nemen van tegemoet.

Aan wie we dank U zeggen om de geest van UBUNTU levendig te houden. 

Ubuntu is het geloof in een universeel gedeeld verbond dat de gehele mensheid verbindt.

 

Vandaag werd met soberheid en deemoed Desmond Tutu begraven.
De eenvoudige houten kist was niet bedekt met bloemen.
Zijn weduwe en zijn kinderen hebben gevraagd in plaats van bloemen
giften te schenken aan een goed doel. Helemaal in de geest van Tutu.   

De wereld verliest een geïnspireerde oudere en we houden zijn geestelijke erfenis in ere.

 

“God’s droom is dat jij en ik en ieder van ons
ons realiseren dat we familie van elkaar zijn
en dat we gemaakt zijn
voor saamhorigheid, goedheid en mededogen.”

“Als je vrede wil
loop dan niet naar je vrienden
maar naar je vijanden.”

Desmond Tutu

 

-.-.-.-.-

 

 

De Twaalf Heilige Nachten
een meditatieve afstemming op deze heilige periode van het jaar 2021-2022

Huize Poustinia

©     Huguette Beyens en Willem Versteeg

1 januari 2022

 

eerder verschenen teksten rondom de Nachten

Introductie

De Eerste Heilige Nacht

De Tweede Heilige Nacht

De Derde Heilige Nacht

De Vierde Heilige Nacht

De Vijfde Heilige Nacht

De Zesde Heilige Nacht

De Zevende Heilige Nacht

Meld je aan met je E-mailadres en blijf automatisch op de hoogte van ons nieuws: