Kerstnacht 2021

in tijden van een pandemie

 

 

De stilte lijkt zwanger 

in dit late uur

midden in een verstilde wereld

Van blanke muren 

en witte schorten.

 

Een verzorgster verwijlt

tussen zijn en ontwaken,

bij het ziekbed

van een man,

en aanschouwt gedachten

die voorbij schrijden

als waren zij mijmeringen 

in een tijdloos aanwezig zijn.

 

Ze neemt zijn hand 

behoedzaam

want zo kwetsbaar is zijn huid 

en voelt de klop 

van zijn hart 

tot in haar vingertoppen.

 

Ze weet amper wie hij is

wat hij eerder

in het leven deed.

Ze is in het nu.

Veraf en dichtbij tegelijk in de tijd.

 

Ze luistert vol overgave

alsof zijn en haar leven

ervan afhangt

in dit moment 

van een verstild 

zich overgeven aan.

 

Er is een taal 

die wij spreken en verstaan

van hart tot hart

over grenzen 

van tijd en ruimte

waarin een raakpunt ontstaat 

een naar waarde schatten

van wat in een

andere ruimte en tijd

niet is gezien, gehoord,

of gedeeld, beluisterd,

en in het nu

ontstaat.

 

Ze legt zijn hand neer,

ademt diep

neemt een pen en schrijft

in het witte blanke schrift.

Het ongeziene 

tastbaar aanwezige 

sprankels van herinneringen

flarden van gedachten

klanken van zijn 

die belichamen

waar dit lichaam 

niet meer aan toe komt.

 

Met de draad van dit verhaal

ontvouwen zich de spinsels

en weefsels van een leven 

dat herinnerd en verdicht

niet verloren kan gaan.

 

Zo wordt de vrouwe

in haar witte schort

schrijvend

in dit nabij zijn.

 

Een stille getuige

die herinnert

die bemint

die verzorgt en verbindt.

Ze is het leven achtend

een gezellin in het 

aanschijn van

dood en leven.

 

Ze is in dit gebaar

van mededogen

van gedeelde kwetsbaarheid

bedding voor een ziel 

die overgaat,

van oever tot oever.

Veervrouwe …

 

Ergens hoog 

in de klokkentoren

op het stadsplein

aan de drempel 

van het huis voor zieken

weerklinken

de tonen

van een lied.

 

Stille nacht,

heilige nacht,

nacht die verbindt en heelt,

de wonden van de ziel.

Als een stille getuige

van het raakpunt

op de grens van 

van leven en dood.

 

De straten zijn verlaten,

elke beweging

lijkt bevroren.

Een stilgelegde wereld.

Desondanks getuige

van het volle leven.

 

En ergens ver in de hemel

beweegt een nieuwe ster

vol belofte en vooral herinnering 

aan een leven dat er toe doet,

en tussen eindig

en oneindig beweegt.

Voortschrijdend in de tijd.

 

Een witte duif

verweeft haar vlucht

met de schrijdende weefsels

van de nacht.

Zich herinnerend,

vliegt ze vol overgave.

de toekomst,

de dageraad van een 

nieuwe wereld tegemoet.

 

Waarin verandering gedijt.

In woordeloze aanwezigheid.

Een tastbaar nabij zijn

in levende herinnering

aan Leven

in deze kerstnacht,

oneindig groot

door een schrijvende hand

aan een blanco blad papier

toevertrouwd.

 

Terwijl de wereld

schrede na schrede 

aan zichzelf ontwaakt.

Eindeloos geborgen.

 

Kerstnacht 2021

ten huize Poustinia

 

opgedragen aan allen die zorgen dragen voor

het ongeziene

 

 

 ©         Huguette Beyens

 

 

Van harte aan ieder een gezegende Kerst 

vanuit het hart van Huize Poustinia

 

 

Meld je aan met je E-mailadres en blijf automatisch op de hoogte van ons nieuws: