Het rijk van Kronos – deel 8

 

Achtste nacht – vrijdag 1 januari 2021

Choram stak direct van wal.

“Er werken een twaalftal archetypische krachten diep in ons die ons inspireren, aanzetten tot.

In de natuur drukken deze krachten zich spontaan in allerlei vormen uit wat leidt tot typisch gedrag bij alle levensvormen.

Elke vorm van leven is, van nature, afgestemd op een unieke combinatie van deze vormende krachten. Zoals de twaalf noten telkens weer in mensenhanden tot unieke composities kunnen leiden, zo drukt de natuur zich in ontelbare vormen uit en dat niet alleen, in haar geheel creëert ze een samenhang die alle individuen laat groeien en volop kansen biedt.

De mens die temidden van dit paradijs een plaats inneemt is een unieke kans geboden op eigen unieke wijze uitdrukking te geven aan de in hem werkende inspiratie zodat hij met de twaalf blokken uit de grote doos kan meebouwen aan.
Maar dat alles binnen matrixen.

 

Het voert hier veel te ver om uitvoerig stil te staan bij de fundamentele karakteristieken van de twaalf bouwblokken.

Ik dit verband wil ik je laten zien hoe we het één en ander kunnen terug vinden in de ons omringende natuur, aangezien zij onze grootste leermeester is.
Het is aan u om de vertaalslag te maken naar het eigen leven.

Hoe het er op de andere planeten en in andere werelden aan toe gaat valt buiten de scope van ons verhaal.

Leven dat zich manifesteert op de Aarde in de natuur en dus ook binnenin de mens is gebonden aan de Aardse matrix die maakt dat de Aarde een viertal, elementen ter beschikking stelt die gelden als de vier vormen van manifestatie.

Alles in de natuur op Aarde bestaat doordat het een unieke combinatie is van vier bouwstenen zogezegd. In alles werkt een hoeveelheid aarde, een deel water, een deel lucht en een gedeelte vuur.

In de natuurkunde leren kinderen op school dat de materie drie aggregatietoestanden heeft. Een stof kan vast, vloeibaar of gasvormig zijn. Nog niet zo lang geleden heeft men door voortschrijdend inzicht gezien dat er in de bliksem, in het binnenste van sterren en in gaswolken in de kosmos, materie zich in een vierde toestand kan bevinden die men plasma noemt.

Ook heeft men ontdekt dat plasma onder controle gehouden kan worden door een elektromagnetisch veld.

 

Hoe de grote drie scheppingskrachten inwerken op de vier bouwstenen.

Op deze vier bouwstenen werken de drie oorspronkelijke scheppingskrachten in. We kennen die van de Triskell en het Yin-Yang teken. Laat ons deze hier een naam geven.

1      Een verschijnsel in de natuur, dat kan van alles zijn, ook een mens zijn gemoedstoestand of zijn afstemming, kan zich in een bepaalde toestand bevinden waarbij de verbindende kracht op de achtergrond blijft en de naar binnen werkende kracht zich terugtrekt omdat de naar buiten gerichte, de expansieve kracht de overhand heeft.

Aangezien alles in beweging is en alles op weg is naar een evenwichtstoestand bestaan er nagenoeg geen verschijnselen die compleet in rust en dus in evenwicht zijn.

Alles is dus in meer of mindere mate uit evenwicht, op weg daar naar toe en ook nooit compleet uit evenwicht.

De drie werken zo op elkaar in dat alles kan bestaan en bestaat.

Maar er zijn nog twee andere variaties:

2      Een verschijnsel kan zich ook in een toestand bevinden waarbij de verbindende kracht op de achtergrond blijft en de naar buiten werkende, expansieve kracht zich terugtrekt omdat de naar binnen gerichte, de diepte zoekende kracht, de introverte beweging de overhand heeft.

3      En als derde kan een verschijnsel zich in een toestand bevinden waarbij de verbindende kracht op de voorgrond treedt en als gevolg daarvan de twee andere krachten zich naar elkaar richten en een verbinding zoeken te leggen.

Samengevat een verschijnsel kan het karakter dragen van verbindend te zijn, expansief, naar buiten gericht of introvert, naar binnen gericht, de kern zoekend.

 

 

Vandaag kijken we naar het element vuur.

 

Het vuurelement kan zich dus op drie wijzen aan ons tonen.

1      Als het expansieve karakter de overhand krijgt dan zien we dat terug in de ontsteking, het afstrijken van een lucifer, de ontbranding, de ontploffing, de bougie, de eerste vlam.
Het gebeurt in het ochtendgloren.
We herkennen het in de initiatiefnemer maar ook in de stormram.
De krokus die onstuitbaar haar puntige stengel door de aardkorst perst op weg naar de zon.

Het is de kunst van het vinden van de juiste vertaalslag en het denken in analogieën die maakt dat je dan kunt zien dat ook de ontsteking in het lichaam hier een uitdrukking van is.

Een volgende vertaalslag is het inzicht dat de plotseling opkomende irritatie die we allemaal van tijd tot tijd kennen een uitdrukkingsvorm is van dit thema.

Het is aan jou om de verdere verbanden bloot te leggen en zo op een heel andere wijze naar de buiten- en binnenwereld te leren kijken.

2      Als de introverte beweging, de middelpuntzoekende kracht (om eens een ander begrip te noemen), de kracht die de kern zoekt de overhand neemt of krijgt, dan zien we het verschijnsel van de hitte, van het witheet worden, de verzengende kracht van de zon.

 

 

In het smidsvuur waar hoge temperaturen bereikt worden waardoor er wezenlijke transformaties kunnen plaatsvinden. Smelten door hitte.
De kracht in de zon die waterstof omzet in helium. De kernfusie.
Maar ook de kracht die maakt dat zonlicht wordt opgeslagen en samengebald in zaden en vruchten.
De kracht, de energie die vrijkomt als warmte wanneer steenkool, eeuwenlang opgeslagen zonlicht, verbrand wordt.
De samengebundelde energie in de vorm van macht, een ijzer in het vuur hebben.
De gepassioneerde toestand in al zijn uitdrukkingsvormen.
De liefdeskracht die we voelen in ons kloppend hart als we het gevoel hebben één te worden met.
Het vermogen om ons hart ons leven te laten sturen.
The Lion King.

3      Als de verbindende kracht naar voren treedt en zich toont aan het vuur dan wordt zij laaiend, alles verbrandend.

Wanneer de grondstoffen voorhanden zijn, wanneer verbinding mogelijk is, waar bv. voldoende hout en zuurstof bijeen komen kan na de ontsteking de verbindende kracht zijn gang gaan.
Wat dacht je van het begrip aanstekelijk? Warm lopen voor?
Iets kan een lopend vuurtje worden.
Is in zijn enthousiasme niet meer te stoppen totdat het hout en de zuurstof op zijn.
Als er niets meer te verbinden is, dooft alles.
Maar als er iets te verbinden is en de verbindende kracht krijgt de ruimte dan…

Het is soms moeilijk te aanvaarden maar bossen hebben al eeuwen lang geleerd en begrepen dat bliksem die hele delen bos verbrand, zorgt voor het sterker worden van het bos als geheel. Door openvallende ruimte neemt de diversiteit toe en de wortelstructuur wordt doorgaans vrijwel nooit beschadigd. Aarde en met name zand weet zich goed te verweren tegen vuur.

Verbindend vuur wakkert onze verbeelding aan.
Zie hoe in het simpele werkwoord wakkeren een hele wereld schuil gaat.

Iemand kan door een vlammend betoog hele menigten in vuur en vlam zetten.

Verbeeldingskracht goed gehanteerd, ik heb daar eerder over gesproken, leidt tot de ontwikkeling van de kracht van de imaginatie die ons verbindt met de wereld van de geest. De geestelijke wereld het domein van het verbindende vuur ( denk aan oude beelden van tongen en Pinksteren), de inspiratie, de begeestering.

 

 

Over het hart als universeel symbool van het innerlijk vuur.

Ik wil afsluiten met iets te vertellen over het hart.
We kwamen het hart hierboven tegen bij de passie.

Het hart is het orgaan in onze borst die de belichaming is van het element vuur.
Het is de centrale kracht waar de drie energieën op een prachtige wijze samenkomen.

In een vast ritme vindt er telkens een kleine elektrische explosie plaats in de sinusknoop van ons hart.
Daardoor trekken de spieren van ons hart samen en komt heel het proces dat leven mogelijk maakt op gang. Hiervoor is geen brein nodig. Er is geen verbinding met het hoofd. Het hart doet dit zelf. Het heeft enkel zuurstof en voeding nodig dan kan het zijn werk doen.

Kloppen. 

Kloppen is in wezen niets anders dan de rituele, regelmatige afwisseling van samentrekken en ontspannen, Yang en Yin. Het hart wordt de levenspomp die het bloed doorheen het lichaam stuurt. Alles met alles verbindt. Alles verwarmt. Heel het lichaam enthousiast maakt. En onderweg legt het contact met een ander orgaan, de longen alwaar de zuurstof opgehaald wordt. Zuurstof die het element lucht binnenbrengt waarover we morgen zullen spreken.

Het hart gehoorzaamt aan de matrix en bestaat uit een tweetal boezems en een tweetal kamers. Gestileerd weergegeven zien we er de cirkel met het kruis in terug.

Het is één van de eerste organen die wordt gevormd in de baarmoeder maar pas op het allerlaatste moment haar ware functie openbaart.

Ze openbaart haar werking met de vier “kamers” pas ten volle na de geboorte wanneer zich een klein wonder voltrekt.
In de eerste negen maanden bij de moeder vormen de bloedsomloop van het kind en de moeder één circuit.
Het bloed dat het hart verlaat passeert niet langs de longen, dat gaat via de moeder. En keert weer terug in het hart van het kind en laat twee “kamers ongebruikt. Het is nog één met de moeder.
Bij de geboorte sluit het foramen ovale zich, een opening in het hart dat zich sluit, maakt dat het bloed nu gedwongen wordt naar de longen te stromen, waardoor het bloed voor het eerst zuurstof kan ophalen en zich verbindt met de buitenwereld en de “geest” het element lucht binnenlaat, waardoor de baby haar eerste noot “zingt”.
Haar grondtoon vindt.
De verbinding met de moeder lost en een nieuwe verbinding aangaat met zijn oorspronkelijke vader en moeder.
De kosmos van waaruit de scheppende krachten in zijn richting stromen die met elke ademteug ingenomen worden.”

 

©        Willem Versteeg.

vrijdag 1 januari 2021

 

Meld je aan met je E-mailadres en blijf automatisch op de hoogte van ons nieuws: