Het rijk van Kronos – deel 6

 

Zesde nacht – woensdag 30 december 2020

“Gisteren vertelde je dat er drie bewegingen van de Aarde zijn. Kun je daar nog iets meer over vertellen?”

Wel de eerste is dus de rotatie van de Aarde rondom haar eigen as.
Het gevolg hiervan is dat de bewoners een cyclus ervaren waarin de zon te zien is en dan spreken we over de dag en de periode waarin de zon afwezig is en dan spreken we over de nacht en de overgangsperioden daartussen, de ochtend en de schemering of de vallende avond.
Gevolg is ook dat iedereen als hij zich niet verplaatst, een andere ervaring heeft. Want elke beleving is zeer plaatselijk. Staat bij jou de zon hoog aan de hemel dan is dat voor iemand in het buurland bv. toch weer even anders.
Dit draaien om zijn as creëert het zg. verloop van de tijd.

Tot zover de astronomische kant ervan.

We zijn gevangen in dit fenomeen en dat heeft een dusdanige indruk achtergelaten op ons bewustzijn dat zelfs onze hersenen en heel ons referentiekader ermee doordrongen is. En het is goed om dat te beseffen.
Heel onze biologie is afgestemd op dit ritme. De voortdurende afwisseling van licht en donker. Beiden noodzakelijk voor al het leven op de planeet in al zijn vormen. Het leven heeft zich volledig aangepast aan, beter nog is compleet versmolten met dit ruimte, of nog anders leven is de uitdrukking van de werkzaamheid van deze twee fenomenen.

Hier ligt nu, in deze formulering, het kritieke punt. Dat we denken dat het allemaal om die twee draait.

Maar het draait niet om die twee. Het draaien veroorzaakt die twee en omdat ze draait verbindt ze ze, brengt ze ze in een levend, kosmisch verband.
Die derde. Die het laat draaien.

Wij als mensheid hebben echter het vermogen om iets te vinden van wat ons overkomt. Je zou dat een vorm van vrijheid kunnen noemen.
Maar we gaan op een ietwat kinderachtige wijze om met deze vrijheid.
In wat ons aangeboden wordt hebben we de neiging alleen die snoepjes te willen die een bepaalde kleur en smaak hebben. De rest wordt genegeerd en als we onze zin niet krijgen gaan we met de kont tegen de krib zogezegd.

Het verwende kind althans. Het kind dat de ervaring niet heeft geïntegreerd van de archetypische kracht van Kronos die het leert begrenzen en hem de zin en betekenis leert van de andere kleuren en smaken en waar die eventueel voor zouden kunnen dienen als ze ontdekt worden en geleerd wordt ermee te leven. Dat het begrip zin niets te maken heeft met goesting.

Spontaan kwam er een beeld op van mijn vader die steevast zei, als ik in verzet was en geen zin had iets te doen, tegen me zei: “Heb je geen zin, dan maak je maar zin!”

Maar ook volwassenen, zelfs hele ideologieën kunnen zich verzetten tegen en zich kinderachtig blijven gedragen.
Zo zitten we als mensheid nog voor het grootste gedeelte vast in de simpele overtuiging dat leven een keuze is tussen dag en nacht, wit en zwart, gezondheid of ziekte enz.
Een denksysteem dat op geen enkele manier zich verbindt met de matrix van ons leven en al helemaal geen oog heeft voor de onbekende en onzichtbare kant van het leven die bv. de Aarde om haar as laat draaien.

De matrix toont ons de werking van twee krachten die in ieder van ons hun werking openbaren, ik zal niet praten over mannelijke en vrouwelijke impulsen, want dat is koren op de molen van de ontkenners.

Twee krachten die, elk anders georiënteerd, als twee tegendelen elkaar zoeken in een nieuwe verbinding, aangestuurd door een derde kracht die beiden in een groot evenwicht houdt en draagt, echter onzichtbaar zijn werk doet.

In het Taoisme drukten ze dat uit in het Yin-Yang symbool.

In onze westerse culturen hebben we ook een oud symbool dat hier aan refereert, het bij de Kelten bekende Triskell symbool, dat later door het christendom gebruikt werd om de Heilige Drie-eenheid aan de man te brengen.

 

 

 

We hebben werkelijk de keuze hoe we naar dit geheel kijken.

En het maakt een wereld van verschil.

Dat verschil wordt nog veel en veel groter als we de tweede beweging van de Aarde er bij nemen die ons een tweede matrix toont die op de achtergrond van ons psychisch functioneren werkt.

 

DE DRAAIING VAN DE AARDE OM DE ZON.

Deze beweging kan ons optillen uit de kindsheid die als gedachte heeft: “alles draait om mij”.
De ideologie die zich identificeert met de Aarde die om haar eigen as draait.
Alles draait om mij, lijkt gerechtvaardigd, want de zon en de maan doen hun best om ons dat te laten zien. So what?

Tot je de Aarde verlaat. Je de plek verlaat waar je staat. Je verplaatst dus je standpunt. Je neemt een ander standpunt in.
Denk aan de foto Earthrise en de foto Blue Marble, ons eerste zicht op ons zelf!

Ook jij kunt zo naar jezelf kijken en zien dat niet alles om jou draait maar dat jij meegenomen bent op een reis.

Jij draait rond en ook rond een zon. En dit zonnestelsel waar jij een deeltje van bent, beweegt op haar beurt met een onvoorstelbare snelheid door de ruimte, gevangen in een spiraalarm van een sterrenstelsel dat de Melkweg heet dat op zijn beurt een stofje is binnen een iets groter geheel dat zich niet meer laat vangen of omschrijven.

Het enige wat nog helpt is ons voorstellingsvermogen. En ook dat blijkt dan beperkt…

Als je je niet langer identificeert met de kinderachtige verlangens van het verwende kind, maar je je de lessen van Kronos herinnert die je toont dat we ingebed zijn in, dat er goed voor ons gezorgd is en dat we met de twaalf basistonen mogen spelen zoveel als we willen, dan begint er werkelijk een nieuwe wereld. 

En dat nieuwe begin zit hem in het feit dat we met andere, nieuwe ogen kijken, zoals het nieuwsgierige kind dat doet, die aan de hand van vader en/of moeder door de natuur wandelt en zich voortdurend verwondert over en continu vraagt waarom?

Misschien vraagt het wel gewoon waar we omheen draaien?

Of merkt het dat we als ouders er voortdurend omheen draaien?

 

 

We nemen morgen, na zes nachten, een draai en zoeken de zon op in onze baan rondom haar om te ontdekken wat zij meedeelt en toont in deze tocht.

Deze tocht die de onze is.

 

©        Willem Versteeg

 

woensdag 30 december

Meld je aan met je E-mailadres en blijf automatisch op de hoogte van ons nieuws: