Via Femina – II

Via Femina

Van: 06 december 2019 18:00

Tot: 08 december 2019 14:00

Prijs: € 265,00

Aanmelden

Het tweede weekeind in de serie

Via Feminina 

Perspectief om de vrouwelijke dimensie van het leven te belichamen;

zowel voor vrouwen als mannen.

Dat wat draagt
Bedding geven aan de levensstroom.

van vrijdagavond 6 t/m zondagmiddag 8 december 

Voor wie wellicht het eerste weekeind niet heeft gevolgd, geven we nog even de tekst die de reeks heeft ingeleid:

Via Feminina is het hoofdthema van een nieuwe reeks waarin we het spoor volgen van vrouwen die een levenstraject leven of hebben geleefd dat niet vanzelfsprekend is. 

We volgen dit spoor omdat het evenmin vanzelfsprekend is om modellen te vinden van vrouwen die zich niet verder ontplooid hebben volgens het hen door de cultuur opgedrongen model maar die op een oorspronkelijke wijze uitdrukking geven en gaven aan wat hen diep van binnen beroert. 

In een eerdere reeks reflecteerden we bij vrouwelijke archetypen die ons hierbij tot leidraad en inspiratie dienen en die de vrouwelijke dimensie in beeld brengen. Ook stond ik stil bij mystiek geïnspireerde vrouwen zoals Hildegard van Bingen die door haar lange leven en origineel levenstraject een rijk spectrum aan mogelijkheden laat zien om de vrouwelijke dimensie in de vorm uit te drukken.

Ze leefde weliswaar in een tijdsgeest, die hoewel ons enigszins vreemd, merkwaardig  genoeg veel overeenkomsten vertoont met wat zich in onze tijd afspeelt. Wat het mogelijk maakt om haar levenstraject als model te hanteren.

Deze nieuwe reeks wil de aandacht trekken op vrouwen die misschien wat minder in de kijker staan maar wel zeer inspirerend kunnen zijn omdat hun noden, behoeften en uitdagingen heel dichtbij liggen en dus heel actueel zijn. Vrouwen die door hun inzet en trouw aan zichzelf zowel voor vrouwen als mannen, waarden spiegelen die raken aan het leven en integreren van de vrouwelijke dimensie.

Telkens wordt een ander thema als uitgangspunt genomen om stil te staan bij hoe de vrouwelijke dimensie zich in een vrouwelijk bewustzijn in de vorm uitdrukt. Deze vorm benaderen we als een inspiratiebron, waardoor vele aanknopingspunten ontstaan om concreet aan de slag te gaan met raakpunten met het eigen leven, die dan in dit perspectief herkenbaar worden.

 

 

In het begin van het jaar werd het eerste weekend in de reeks Via Feminina gegeven. 

We stonden toen stil bij het thema: Eenvoud in veelvoud vervult.

In december staan we stil bij het thema: 

Dat wat draagt – bedding geven aan de levensstroom.

 

pastedGraphic.png

 

” En toch – in een onbewaakt en aan mij zelf overgelaten moment lig ik opeens tegen de naakte borst van het leven en haar armen zijn zo zacht en zo beschuttend om me heen en hoe de klop van haar hart was kan ik nog niet eens beschrijven:
zo langzaam en zo regelmatig en zo zacht, bijna gedempt, maar zo trouw,
als nooit meer zullende ophouden en ook zo goed en zo barmhartig.”

Etty Hillesum

De grote veranderingen die zich in de mensheid voltrekken raken steeds meer aan het persoonlijke leven van ieder mens.
De nood aan het kunnen aanspreken van de eigen kracht om respons te geven aan de uitdagingen van het leven van elke dag wordt hierdoor steeds groter.

 Meteen rijst hierbij de vraag: 

Waar kunnen we kracht uit putten? Welke hulpbronnen kunnen we in onszelf aanspreken om rechtop te blijven of rechtop te komen als we door een bepaalde ervaring uit onze kracht geslingerd worden?
En misschien is het in dit verband zinnig om de vraag nog preciezer te stellen. 

Wat is kracht? Wat verstaan we hieronder? Hoe kracht herkennen? En als kracht herkend wordt, hoe deze dan aan te boren en er zorg voor te dragen om niet opnieuw het gevoel te hebben ervan afgesneden te worden of te zijn?

Wat draagt verwijst naar draagkracht. Een kracht die draagt. Gedragen worden ent zich op de ervaring: niet aan je lot overgelaten te worden.

Maar ook aan het ervaren van ondersteuning en omkadering om bij jezelf te kunnen blijven of om bij jezelf uit te komen.

Niet ieder kent deze ervaring. Soms liep of loopt het leven zo dat dit als een diep gemis wordt ervaren omdat de sociale of familiale context waarin je leeft dit onvoldoende kon of kan invullen om zoveel gekende en vooral ongekende redenen.

Dan kan de weg naar binnen,  een afdalen naar de bron van je bestaan en je wezen, de herkenning en erkenning van je eigen zijn, je naar de bodem leiden waar je draagkracht ervaart.

Want er is zoiets als je lot in handen nemen, weten hoe je een nood aan ondersteuning in een hulpvraag kan vatten en ontdekken welke behoeften vragen om ingevuld te worden waarvoor je dan gericht omkadering zoekt.

Een mens is immers meer dan zijn lot, zijn onvermogen, zijn beperking, zijn ziekte of wat ook als belemmering of tegenkracht wordt ervaren. Daartegenover staat bestemming, vermogen, verbeelding, heelwording en kracht en dit binnen de grenzen van wat mogelijk is.

Vraag niet wat de wereld nodig heeft

maar vraag wat jou tot leven wekt.

En doe het. Want wat de wereld nodig heeft,

Zijn mensen die tot leven komen.

Howard Thurman

 

pastedGraphic_1.png

 

Hoe verloopt zo’n weekeind

We gaan samen doorheen boeiende getuigenissen op zoek naar illustraties van hoe dragend en indringend het volgen van het eigen gevoel en intuïtie kan zijn. We kijken naar filmfragmenten die inspireren en spiegelen om via het verkennen van dat wat draagt bij jezelf en de ander  te komen. 

Ieder spiegelt hierin een eigen facet van draagkracht en dit samen herkennen en ervaren geeft bedding aan wat ieder beroert en ontroert.

De naaktheid van een menselijk gelaat ontdekken als spiegel voor de naaktheid van de ziel waarin de dingen zich onbevangen maagdelijk kunnen tonen of openbaren maken er ook deel van uit.

We maken contact met kunstwerken die deze kracht belichamen en spiegelen en ontdekken zeker ook de eenvoud van de natuur als inspiratiebron voor zijn zonder meer. 

Het samen bekijken van een film die het thema belichaamt maakt evenzeer deel uit van de vele boeiende invalshoeken die we tijdens het weekend hanteren.

Er wordt gewerkt met een beperkte groep van 7 deelnemers. 

Er wordt tijd en ruimte genomen om het aangeboden materiaal te toetsen aan de eigen ervaring en de individuele reflectie te verbinden met wat door de deelnemers in de groep vanuit de eigen ervaring wordt gedeeld.  

Beide bewegingen ontmoeten elkaar in een bevruchtende ontmoeting die voedend en inspirerend kan zijn voor je eigen levenstraject en die van de ander.

Elk weekend kan los worden gevolgd. 

Er is geen voorkennis vereist, aan ieder deelnemer vragen we de bereidheid om met een open geest te ontvangen en te delen.

 

© Huguette Beyens

Onze ziel is de voornaamste generator van onze bezieling en energie.

Toch springen velen van ons met de relatie tot onze ziel om

alsof ze geen belangrijk instrument is.

Net als ieder waardevol instrument met ze beschermd, schoongemaakt, geolied en gerepareerd worden.

Anders begint onze relatie ermee, nat als met een auto, te haperen

en veroorzaakt ze vertraging in ons dagelijks leven.

Zodat het ons dagelijks veel energie kost om de eenvoudigste taken te verrichten.

En stranden we tenslotte op een troosteloos traject

ver weg van een stad of dorp.
Dan is het heel lang lopen vóór je thuis bent..

Clarissa Pinkola Estes

 

 

  van vrijdagavond 6 december vanaf 18.00 uur 

tot en met zondagmiddag 8 december om 14.00 uur

Bijdrage € 265,00 all-inn

Huize Poustinia

Beho 108 – 6672 Beho

www.poustinia.be     info@poustinia.be

080-517087

Meld je aan met je E-mailadres en blijf automatisch op de hoogte van ons nieuws: