Maria Magdalena

Vierdaagse

Van: 16 augustus 2018 18:00

Tot: 19 augustus 2018 14:00

Prijs: € 350,00

Aanmelden

Maria Magdalena als oerbeeld voor de miskende vrouwelijke dimensie.
Eerste luik
De kracht van Loutering als bron voor de vrouwelijke dimensie van het bewustzijn.
Een eerste luik, rond Maria Hemelvaart, van een drieluik dat zich komend jaar rond drie belangrijke momenten van de kosmische jaarronde voltrekt.
De andere zijn Maria Onbevlekte Ontvangenis en Maria Lichtmis.
Oude feesten geënt op het kosmische levensritme,
dat in de kosmos en de aarde werkzaam is.

 

Een ritme dat in de mens werkzaam en richtinggevend kan zijn als de mens bewust in resonantie treedt met de veranderingen die zich in kosmos en natuur doorheen het jaar voltrekken.

De relatie tussen deze verschillende feesten en Maria Magdalena, als archetype voor de kracht van loutering wordt telkens vanuit een andere invalshoek belicht.

Er wordt niet uitgegaan van interpretaties die het archetype een éénduidige invulling geven.

Het is een oerbeeld dat zowel in het Westen en het Oosten terug te vinden is, maar dat jammer genoeg soms is verengd door een interpretatie die het van zijn universele waarde ontdoet.

 

Elk luik kan op zich gevolgd worden en de drie luiken samen belichamen de veelzijdigheid van dit archetype dat in de loop der tijden het miskende en niet geachte vrouwelijk bewustzijn belichaamt, en heden ten dage om een vertaalslag vraagt om deel uit te maken van het geheel.

 

 

In het weekend volgend op 15 augustus ondernemen we een innerlijke pelgrimstocht op zoek naar de bronnen van dit archetype en bevoelen hoe hierdoor raakpunten ontstaan met de levensbron die in ieder werkzaam is. Bronnen die ook tot ons spreken via oude geschriften en beelden die de tand des tijds doorstonden en die raken aan een universeel weten en ervaren. Een tocht die ons ook voert naar plekken die legendarisch en historisch met Maria van Magdala verbonden zijn.

Een pelgrimeren dat gekaderd in de rust van de natuur en het bronnengebied, waarin Huize Poustinia ligt, een sluier oplicht van de rijkdom die verborgen ligt in de vrouwelijke dimensie van het bewustzijn.

Een kader dat helpt om de eigen bron en de scheppende kracht van het leven aan te spreken om vorm te geven aan het levenswater van ziel en geest.  

Als startpunt nemen we de vraag wat is loutering ervaren wezenlijk? Hoe ervaar je dit? Welke levenshouding geeft haar voeding? En vooral ook hoe dit in verband brengen met het oerbeeld van Maria Magdalena?

In tijden waarin alles snel moet gaan en de tijd om te verwerken overschaduwd wordt door je erdoor heen slaan, krijgt loutering nog nauwelijks de waarde die het toekomt. Misschien komt het woord zelfs verouderd over en vraagt het enige reflectie om tot de betekenis ervan door te dringen.

Feit is dat als je de kracht van loutering ervaart, ook een dimensie van tijd ontdekt die jou de tijd geeft om een relatie te leggen met wat je ervaart of leeft. Tijd geven en krijgen, een relatie leggen met is een belangrijke voedingsbodem voor heling. Omdat zo de condities worden geschapen opdat de betekenis van wat je overkomt zich mag ontvouwen. Geraakt worden, emotioneel beroerd worden vraagt om het bewust een plek geven waardoor zich innerlijk een verandering in afstemming voltrekt. Betekenis is de vrucht van iets wat zich openbaart en niet eerder is gezien of herkend en zich dus ook niet in de vorm kon belichamen.

Een betekenis die zich door reflectie innerlijk ontvouwt valt ons toe vanuit het diepste van onszelf.
Het is herkenning in de volle betekenis van het woord.
Ze vloeit niet uit het denken voort maar welt uit de levensbron op.

De levensbron, waaruit het leven zich gestadig vernieuwt en bekrachtigt.

Gelouterd door pijn en verdriet wordt de mens de voedingsbodem voor de wateren des levens die zuiveren, destilleren en bevloeien. De kracht om zich verder te ontvouwen wordt aangesproken en op deze wijze ook het potentieel om te verwerken wat nog geen plek vond.

Water opent de grond en verzacht de hardheid van de kluiten die minder doorlaatbaar zijn.
Water belichaamt de transparantie waarmee je door loutering naar ervaringen kan kijken die je toelaten er vrijer, creatiever en meer onthecht mee om te gaan.

In een oud verhaal komt Maria Magdalena door haar tranen tot herkenning van haar diepste zijn.

Het verandert haar, ze ontdekt een anders zich verhouden naar, ze komt van emotionele betrokkenheid tot engagement. Het is geen zelfmedelijden die haar leidt maar zelfherkenning, een wezenlijk verschil. Het contact met haar wezen voert haar tot het contact met het wezen van de ander. Ze kan haar levenservaringen ten dienste stellen en ze investeren in een anders in de wereld staan. De naam Maria betekent ‘bittere zee’ maar ook ‘verlichtster ‘

Frederik van Eeden schrijft: ‘Veel tranen zullen de ogen verhelderen die mij zullen zien.”

En Kahlil Gibran: ‘En de beker die hij brengt, ook al brandt zij uw lippen, is gevormd uit de klei die de Pottenbaker bevochtigd heeft met Zijn eigen heilige tranen.’

Schuldgevoelens kunnen je erg belasten. Het gevoel tekort te schieten en telkens door oude patronen te worden ingehaald, ontmoedigen en doen de levenskracht stagneren. Het leven is een gestadig ontdekken van hoe je de dingen anders, betekenisvoller, gedragen kan laten verlopen. Door ervan te leren, en te ontdekken hoe een anders zich verhouden naar tot verandering kan leiden, louter je en spreek je de kracht van zelfherkenning aan.

Als deze zoektocht voert naar een anders zich verhouden tot pijn en het gevoel dat dingen niet in orde zijn, naar een creatief inspelen op wat niet langer dienstbaar voelt, dan krijg je contact met de kracht van loutering die verbindend werkt. Die leidt tot herstel van verbinding met jezelf, de ander, het andere. Dit zuivert en heelt. 

Deze dagen zijn bedoeld om het vrouwelijk bewustzijn in jou te re-animeren, het opnieuw kansen geven om je erdoor te laten dragen en inspireren. Het gaat ook om helen van wat is miskend om vollediger in het leven te kunnen staan. 

Wens je jezelf enkele verrijkende verfrissende dagen toe om innerlijk te herbronnen en je levenskracht aan te spreken dan ben je welkom.

Er is geen voorkennis vereist, wel een intentie om af te stemmen op wat je doorheen het aangereikte aanspreekt, beroert, uitnodigt om tot loutering te komen.
Zodat wat ontroert en beroert ook vorm kan aannemen in het leven van elke dag.
Heel dichtbij, in eenvoud en zingeving, binnen het bereik van de eigen mogelijkheden.

Het zijn dagen die een rustige opbouw en ritme krijgen om het aanspreken van de kracht van loutering te omkaderen.

Op drie momenten van de dag zijn er stille meditatieve momenten voorzien, in de voormiddag wordt er telkens via beelden en presentatie iets aangereikt, waarop ieder op zijn wijze respons kan geven. Wat dan verder in de loop der dag afgewisseld wordt met wandelen en in de natuur vertoeven, individuele opdrachten en deugddoende maaltijden.

De hele opbouw beoogt heling en herbronning waarin zelfherkenning alle ruimte krijgt.
Een zelfherkenning die je ten deelt valt als de kracht van loutering wordt aangesproken in een kader waarin tijd en ruimte haar voedingsbodem is.

Vermits het over vrouwelijk bewustzijn gaat zijn zowel mannen als vrouwen zeer welkom.

Begeleiding: Huguette Beyens

Gelouterd kijk ik naar de dingen
van het leven
die zich tot ervaringen verdichten en
weefsels van herinneringen worden
die het leven met verdriet en vreugde verrijken.
Pijn hoeft geen beker te zijn
die onaangeroerd
de weefsels met stramheid verstijft.
Gedronken kan de beker
zich vullen met wat uit de pijn
scheppend ontstaat.
Een helder open staan
voor wat zich sprankelend
in de oude weefsels oplicht
en zich ontsluiert
als een weten dat
eens beluisterd
naar nieuwe wegen leidt.
Huguette

 

© Huguette Beyens

 

Meld je aan met je E-mailadres en blijf automatisch op de hoogte van ons nieuws: