Herstellen van fouten of het inlossen van schuld

Workshop in de serie Levensdynamieken

Van: 08 juni 2018 18:00

Tot: 10 juni 2018 14:00

Prijs: € 250,00

Aanmelden

 

Ik moet even heel ver terug in de tijd.

Als kleine jongen fietste ik vroeger vaak naar de visafslag in IJmuiden.
Tientallen vissersboten legden daar in de haven aan en brachten hun scheepslading vis aan wal.
Hier en daar, kan ik me herinneren, kon je soms op het schip vissers bezig zien hun netten te boeten. Met een boetmes. Dat is een speciaal mes waarmee je de mazen van het net, die bij het vissen kapot gegaan zijn, kunt herstellen.

Boeten heet dat dus gewoon. Boeten is dus gewoon herstellen.

Soms moeten we terug naar de oorsprong om te ontdekken dat we er soms iets heel anders van gemaakt hebben.

Boete doen is dus de gelegenheid krijgen iets te herstellen.

Herstellen komt voort uit het feit dat we voelen dat er iets fout is gegaan. Er is iets in ons wat voortdurend peilt wat het resultaat, het gevolg is van ons handelen. Dat kan maar één kracht zijn.

De liefdeskracht in ons hart die waakt over de verbinding en de verbindingen. Zij stimuleert ons daar waar twee principes zich aandienen tot verbinding te komen.
Zij leert ons in verbanden te zien en te voelen. Waar we tekort schieten stelt zij voor om verband te gebruiken.
Desgewenst sluit ze een verbond. Als de twee maar samenkomen.

Waar dit mislukt, stuurt ze ons een sterk gevoel van schuld.
Maakt ons attent op het feit dat er iets nog niet verbonden is, los hangt, rafelt, in de war is, in de knoop, uiteen, uit elkaar, gescheiden, ontkend, verhard enz.
Waar kortom iets niet meer klopt. Waar het hart….

Boeten is dan de liefdeskracht vrij maken, haar gang weer laten gaan.
Opdat alles weer stroomt, weer bijeen komt.

Het vrij laten stromen van die kracht die klopt in ons hart, die laat voelen dat het weer klopt, dat ervaren, aan ons zelf en aan elkaar, is het onderwerp van het weekeind.

Aan de hand van een wonderschone film:

“TILL HUMAN VOICES WAKE US” gaan we samen op zoek naar de gebeurtenissen in ons leven die ons trachten te helpen opnieuw iets te verbinden dat onverbonden achter was gebleven.

Wie de behoefte voelt actief aan de slag te gaan om zijn “schuld” te vereffenen, vindt in dit weekeind niet alleen de kans en de kracht om het “boetmes” te hanteren.
Hij of zij zal ook op het spoor komen van de typische wetmatigheden en dynamieken die verbonden zijn met dit meer dan menselijke thema waar we allemaal van tijd tot tijd mee overhoop liggen.

Willem Versteeg

Meld je aan met je E-mailadres en blijf automatisch op de hoogte van ons nieuws: