Ethiek in perspectief – II

Workshop

Van: 15 mei 2020 18:00

Tot: 17 mei 2020 14:00

Prijs: € 275,00

Aanmelden

het tweede weekeind in de serie “Ethiek in perspectief”
met als gastdocent Klaas Laan

“There’s some good left in this world,
Mr. Frodo, and it’s worth fighting for…”

 

Wie zich verdiept in het vraagstuk van goed en kwaad, heeft over bronnen niet te klagen. Dat geldt eveneens voor de uiteenlopende omschrijvingen van wat goed en kwaad zouden zijn. ‘Het kwaad, dat is de zekerheid’, zegt een schrijver. ‘Het kwaad is je bondgenoot’, zegt een spiritueel leraar.
‘Het kwaad is onuitroeibaar’, zegt een andere schrijver, terwijl in het Onze Vader, het gebed dat we allemaal wel kennen, staat: ‘Verlos ons van het kwaad’ (waarmee het dus toch wel, op een of andere manier, uit te bannen is?)

In ieder geval laten goed en kwaad een gewetensvol en weldenkend mens beslist niet koud. Zo iemand beseft terdege dat beide onvermijdelijk in zijn of haar bestaan werkzaam zijn… en hun sporen zullen achterlaten.

Tijdens het weekend wil ik het vraagstuk van goed en kwaad vanuit drie invalshoeken inleiden en met de deelnemers bespreken.

1. Wat doen wij elkaar als mensen aan?

2. Is er ook iets wat ons, als mensheid, wordt aangedaan?

3. Wat doe ik mezelf aan? Wat kan ik daar aan doen?

Bij 1: Er kunnen hierover vele wrede geschiedenissen worden verteld.
Ik zal bij enkele voorbeelden stilstaan, zoals een tamelijk recente, in een open democratie zoals België en Nederland…
We moeten de gluiperige mechanismen van het kwaad kennen. Ik wil met de deelnemers reflecteren over begrippen als moraal en banaliteit, normbesef en onverschilligheid. Hoe kan het toch dat zachtaardige personen zoals jij en ik tot dingen in staat zijn die je niet voor mogelijk houdt… en dat het steeds opnieuw gebeurt. 

Bij 2: Hier komen we in het domein van de metafysica, van de onzichtbare wereld. Bestaat er een kwaad ondanks de mens? Of kan er alleen een God bestaan die één en al goedheid is, en is het kwaad iets van mensen onder elkaar? Het is verbazingwekkend hoe intelligent, diepzinnig hierover is geschreven en wat hierover in spirituele tradities is geopenbaard. We onderzoeken in hoeverre goed en kwaad een puur voortbrengsel kan zijn van de menselijke geest, of dat ook andere ‘elementen’ een rol opeisen. Boeiend is dan welke rol dat is en of wij daar iets mee kunnen…

Bij 3: Zondag zullen we vooral alle touwtjes bij elkaar halen en naar onszelf toe trekken. Hoe kunnen we persoonlijk omgaan met goed en kwaad. Kan je zelfs twijfelen of iets wel goed of kwaad is? We kunnen ons allemaal voorstellen hoe een mens zijn leven uit pure onkunde of uit domme pech te gronde richt.
Maar we kennen vast ook voorbeelden van personen die zoveel inzicht hebben vergaard dat ze een levenswijze hebben ontwikkeld waardoor ze oprijzen uit een bestaan van tegenslagen zoals Job uiteindelijk deed vanaf zijn mesthoop…

Over Job gesproken: het voor mij steeds meer intrigerend wordende begrip ‘vrijheid’ komt aan de orde in verband met de vraag waarin de werkelijke macht van de mens zou kunnen liggen… En mochten we van het kwaad niet kunnen winnen, hoe zouden we er dan toch gebruik van kunnen maken ?   

……….

Die morgen liep mijn dochtertje op straat
met twee oranje strikken in het haar
en in haar hand een vlaggetje van feest.
Sta op en zeg het heel de wereld rond
dat niemand ooit zal drukken op de knop
dat niemand onze kinderen doden zal.
Want heeft er één een hart van echt beton?
Of is ook een dictator ergens klein?
Laat hem dan tussen ons in gaan staan
en zeggen dat ook hij de dood niet wil,
maar leven in een goed en veilig land
met ons tot aan het einde van de tijd.

………..     

(uit het lied: Koninginnedag 1958, Jules de Corte)

 

 

 

Klaas Laan heeft een praktijk voor Jungiaanse psychotherapie en dromenduiding in Zandvoort, Nederland. Tevens maakt hij deel uit van het team van stichting Prosveta, dat de boeken van spiritueel filosoof Omraam Mikhaël Aïvanhov uit het Frans vertaald en verspreidt. (zie ook www.prosveta.nl) 

Er is tijdens het weekend een boekentafel aanwezig. 

 

In Poustinia 

het tweede weekeind in de serie “Ethiek in perspectief”
met als gastdocent Klaas Laan
van vrijdagavond 15 mei mei vanaf 18.00 uur
 tot en met zondagmiddag 17 mei om 14.00 uur
Bijdrage in de kosten € 275,00 all-inn

www.poustinia.be   —-   info@poustinia.be   —-   003280517087

      

 

Meld je aan met je E-mailadres en blijf automatisch op de hoogte van ons nieuws: