Doordringen tot de archetypische betekenis van de oeroude symboliek van de dierenriem

Workshop

Van: 22 mei 2020 18:00

Tot: 24 mei 2020 14:00

Prijs: € 275,00

Aanmelden

Waar komen deze beelden vandaan. Wat hebben ze ons vandaag de dag nog te vertellen.

In hoeverre was de oude dierenriemsymboliek en de oude elementenleer misschien wel de allereerste vorm van psychologie lang voordat zij in de vorige eeuw haar intrede deed.

Vertrekkend vanuit een grondige studie van de twee oudste symbolen van de mensheid de driehoek en het kruis leren we de deelnemers een geheel nieuwe wijze van waarnemen die maakt dat je het natuurgebeuren kunt gaan zien als een metafoor voor ons eigen psychisch functioneren.

Zo komen we geleidelijk aan op het spoor van de oorspronkelijke betekenis die behoort bij de twaalf oerbeelden die aan de basis liggen van onze wereldwijde cultuur en overal op aarde in ontelbare vormen uitdrukking hebben gekregen.

Contact leggend met deze symboliek gaan we daardoor ook veel beter ons eigen innerlijk functioneren begrijpen en ontdekken we een road-map voor ons eigen leven alsook voor het leven van de ander waarmee we een relatie aangaan.

Als we de dierenriembeelden gaan leren zien als psychische krachten en we ons bewust worden van hun werking in ons, hoeven we niet langer een speelbal te worden van hun onbewuste werking in ons waardoor we vaak het slachtoffer zijn van allerlei stemmingen en emoties die ons blijkbaar belagen, maar kunnen we bewust inspelen op en uitdrukking geven aan krachten die zich in en door ons willen uitdrukken.

Archetypische krachten worden zo talenten die door ons ter hand genomen kunnen worden en ingezet worden om mede-schepper te zijn.

Je leert vooral dat elke kracht twee gezichten toont en dat het aan jou is de verbindende derde kracht in je zelf te vinden die beide uitbalanceert waardoor het volle potentieel ervan voor jou vrijkomt. Anders gezegd, of zoals de oude ingewijden het zouden zeggen, je leert het kruis (het zwaard) te hanteren en je ontdekt hoe het is in het midden van de driehoek (de kelk) te staan en van daaruit te leven.

Want dat is de bedoeling van deze symboliek. Dat we de kosmische krachten die aan de basis liggen van de schepping niet enkel leren kennen maar gaande weg leren gebruiken via de weg van zelf-bewustzijnsontwikkeling waartoe deze oersymboliek ons uitnodigt.

Voor eerlijke zoekers die altijd al vermoeden dat achter de kosmische wetten meer schuil ging dan altijd gedacht.

In deze workshops wordt niet gewerkt met astrologie of horoscopen; we zoeken dieper en breder; we zoeken onszelf terug te vinden tegen de achtergrond van wat de kosmos en de natuur ons toont.

 

PS

De verhalen die ik in mijn blog over de betekenis van de namen van de maanden en de daaraan gekoppelde feestdagen vertel geven een aardig beeld van wat je zoal kunt verwachten in deze workshop.

Meld je aan met je E-mailadres en blijf automatisch op de hoogte van ons nieuws: