Crossing the abyss V

Gepubliceerd op 6 januari 2020 door

 

LET OP – AANPASSING DATUM

Crossing the abbys V

The Streambed of Life     De bedding van het leven.

 

Beste,

De recente mondiale coronacrisis onderbrak de beweging die velen ingezet hadden. Plannen werden doorkruist, perspectieven om ideeën, plannen en intenties te belichamen werden in een kort tijdsbestek grondig gewijzigd. Zo ervoeren we hoe het leven middenin in alles wat al in beweging is een grondige nieuwe beweging inzet, waardoor we de dingen die we leven weer in een heel andere dimensie dienen verder te leven, soms ook in gewijzigde vorm.

Het is niet vanzelfsprekend om los te laten, onvoorbereid ruimte te scheppen voor een andere oriëntatie maar het is tevens vormend om te ervaren dat alles zijn tijd heeft, ook het verwerken van wat dit alles met ons doet. En vooral te zien waar het ons naartoe leidt.

Het is echter in dit verband ook uit overmacht en realiteitszin dat we 

afzien van de planning van de reeds eerder aangekondigde conferentie 

in september 

onder het thema: 

De bedding van het leven. 

Een moeilijke maar nu noodzakelijke beslissing.

Praktisch zijn vele zaken die eraan raken onzeker en het maken van een internationale vliegtuigreis eveneens. Zo hebben we in overleg besloten om alles naar een andere datum te verleggen, wellicht in het voorjaar 2021, als alles wat meer tot rust is gekomen.

Als daarover meer duidelijkheid is wordt je automatisch op de hoogte gebracht.

Aan wie dit leest en op één of andere wijze door ziekte of verlies van familieleden getroffen werd wensen we kracht toe om dit te verwerken.

Moge deze ervaring ons allen sterken en ons helpen te vertrouwen op de kracht van onderlinge afstemming en verbondenheid. 

Hartelijke groet,

Huguette Beyens

 

 

 

Nu onder voorbehoud verschoven naar voorjaar 2021, verder  bericht volgt later !!

Tweedaagse conferentie met 

o.a Gogo Ekhaya Esima (bekend uit de documentaire Crazywise) en

spreekster op de conferentie van oktober 2019  

en de Vlaamse schrijver Koen Peeters, 

bekend van o.a “De Mensengenezer”

 

 

 

We leven in stroomversnelling. Het ritme van het leven wordt voortgestuwd door de vele veranderingen die zich op alle niveaus van het leven voltrekken. We leven, ademen en eten versneld, stappen en bewegen versneld, leven relaties met anderen versneld en oordelen vooral versneld. Er is amper nog tijd om de dingen in hun volheid te zien, te voelen, laat staan te ervaren. De versnelling maakt dat het leven steeds meer in fragmenten uiteenvalt, waardoor we als het ware uit het grote verband vallen waarvan we als mens deel van blijven uitmaken of we dit bewust willen of niet. 

Er hoeft maar een hevige wind te waaien en we dreigen net als de bomen te ontwortelen en onder het gewicht van onze takken bedolven te geraken. Zo groot is de impact van wat in het geheel gebeurt op het individu. Zo sterk zijn de krachten die ons leven zichtbaar en onzichtbaar sturen.

Meer dan ooit tevoren dringt de noodzaak aan het vinden van een bedding voor het leven zich op.

Een bedding die de stroom van het leven en de vele veranderingen die het leven versneld ondergaat kan dragen en geleiden. Er is echter geen bedding zonder oevers en oevers kunnen de stroming maar weerstaan als ze sterk genoeg zijn om de bedding te schragen. Zoals een boom de windstoten tegen zijn kruin maar door sterke wortels en stam kan weerstaan.

Omdat rivieren voor het leven van een mens belangrijk zijn, is de laatste jaren steeds meer wetenschappelijk onderzoek verricht naar bedding en het bodemleven van een rivier die de toestand van de bedding bepaalt alsook de diversiteit van dieren en planten in de rivier.

Ook het bodemleven van de aarde, van een tuin krijgt steeds meer aandacht.

Waar bodem zwak is ontwortelen bomen, slinken oevers, groeien planten moeizaam en wordt het draagvlak voor leven en diversiteit verzwakt.

Is het niet van alle tijden dat de Natuur ons voorleeft wat wij leven, dat zij onversaagd ons spiegelt hoe het met ons is gesteld. Laat de manier waarop wij omgaan met de bodem als drager en hoedster van nieuw leven ons zien hoe wij omgaan met de bedding van het leven: de draagkracht, de veerkracht van de grond waarop onze geest en ons lichaam gedijen?

De Natuur als leermeester dwingt ons de vraag wat de kwaliteit van ons leven lichamelijk en geestelijk bepaalt au sérieux te nemen en hiermee verbonden de vraag naar wat wezenlijk het leven voedt.

De bedding voor het leven roept om aandacht voor wat het leven in ons nodig heeft om te gedijen. Door de bedding kan de rivier de stroom verder geleiden naar haar monding. 

De bedding is de verbinding tussen bron en monding. De bedding brengt het grotere verband in het zicht waarin de stroom beweegt. 

Geen monding zonder bron. Geen bron zonder monding. Geen bedding zonder oevers. Geen oevers zonder bedding. Geen bedding zonder bodemleven. Geen bodemleven zonder bedding. Het lijkt zo vanzelfsprekend volledig en toch is het niet zo vanzelfsprekend volledig als het om menselijk leven gaat, laat staan ons geestelijk leven.

Dit blijkt wel als we willens nillens getuige worden van het afknakken van steeds meer mensen, en vooral jongeren en kinderen, die ontwortelen nog voor hun kruin helemaal is gevormd, buiten de oevers worden geslingerd omdat hun bedding niet sterk genoeg blijkt. Niet opgewassen zijn tegen stroomversnellingen omdat ze niet voldoende vertrouwd zijn met de stroming van het leven.
Kwetsbaar beweegt de mens tussen de getijden van het leven, verrast door stroomversnellingen die in crisissen voelbaar zijn, door angst verhinderd om zich aan de stroming van het leven over te geven. Door te kort aan voeling met de bedding waardoor zelfvertrouwen en identiteit worden aangetast. Het lijkt wel of het leven uit zijn voegen valt en wij uit het grote verband dat ons bijeenhoudt en de behoefte aan erbij horen invult. 

Is het verwonderlijk dat juist in de grote rituelen om de oorspronkelijke verbinding te herstellen bij oorspronkelijke volkeren het baden en waden in de rivier een cruciale rol vervult? Dat tot op heden in onze samenlevingen het zuiveren door water om gezonder te worden aan toenemende aandacht wint? Uitdrukking gevend aan het gegeven dat zonder de verbinding met bron en monding en bedding en stroming de mens gemakkelijk het contact met de regenererende kracht van het leven verliest?

Vergeten we dan hoezeer we net als levengevend stromend water bedding nodig hebben om van bron naar monding veilig te bewegen?

De bedding van het leven is een metafoor waarmee we de thematiek van deze conferentie uitwerken. De vraag naar de wortels van het leven dringt zich hierbij op. En wortels brengen ons bij bodem en bodem bij de vraag van waar komen wij en waar we naartoe gaan. De vraag naar betekenis en zingeving.

De vraag naar wortels wortelt in een behoefte aan perspectief. Hoe krijgen we zicht op het leven in zijn brede gelaagdheid als we niet meer leren kijken in perspectief om wortels, bodem, stam, kruin als geheel te zien. Zoals de oorspronkelijke volkeren als oerbeeld voor de stroom van het leven ook de Levensboom achten en eren?

We gaan ook weer in deze conferentie en dit seminarie afstemmen op thema’s die ons helpen breder en ruimer te kijken naar geestelijke gezondheid. Dank zij de medewerking van mensen die ervoor kiezen om zich middenin de stroom van het leven te bewegen en vanuit de bedding die ze erin vinden als bemiddelaars spiegelen waar en hoe we als mens de kracht kunnen aanspreken om de bedding te vinden voor de stroom van het leven dat we leven.

Elke gast, als spreker, begeleider of als deelnemer maakt onlosmakelijk deel uit van deze gemeenschappelijke zoektocht. Ontmoeting, uitwisseling, kruisbestuiving en door elkaar geïnspireerd en gedragen worden staat dan ook centraal in deze dagen die op diep menselijke gronden, ervaren en beleven worden geënt.

In dit verband heet ik ieder die door de stroom van het leven ten volle wil leven en bedding zoekt om aan deze bevruchtende dagen deel te nemen.

Beetje bij beetje sijpelt de komende weken meer informatie over het programma binnen. 

Genodigden die hun aanwezigheid en bijdrage aan deze conferentie bevestigd hebben zijn Gogo Ekhaya Esima en Koen Peeters alsook Phil Borges die niet lijfelijk maar wel visueel en inhoudelijk zijn medewerking verleent. 

Andere contacten lopen nog.

Zoals eerder leid ik het thema van de conferentie en het seminarie in zodat de samenhang van alle onderdelen in het zicht blijft. Wat ook inhoudelijk door deze tekst wordt beoogd.

Graag tot ziens op deze inspirerende ontmoeting,

©    Huguette Beyens

 

 

 

CROSSING THE ABYSS V – THE STREAMBED OF LIFE – De bedding van het leven

Zaterdag 20 juni 2020 en zondag 21 juni 2020

Don Bosco Centrum – Kessel-lo

definitief programma en aanvangsuren volgen nog.

VZW HET LEVENSSNOER

Beho 108

6672 Beho     080-517087

www.hetlevenssnoer.be     info@hetlevenssnoer.be

 

Crossing the abyss IV – Finding the borderspace – de verbindende bedding vinden

Gepubliceerd op 6 juli 2019 door

conferentie

CROSSING THE ABYSS 4

FINDING THE BORDERSPACE

de verbindende bedding vinden

zaterdag 26 oktober van 9.30 t/m 17.00 uur 

in het congrescentrum van het UPC in Kortenberg

 

 

met oa. GOGO EKHAYA ESIMA, 

Sangoma healer uit San Diego, bekend uit de film Crazywise,

Dr. Nicolette Ruigewaard

Dr. Jos De Vogelaer

Huguette Beyens

en Phil Borges en Dr. Rogier Hoenders
met een videoboodschap.

en een seminar 

met GOGO EKHAYA ESIMA

op zondagmiddag 27 oktober van 13.30 tot 17.00 uur

“FINDING YOUR IDENTITY AFTER A SPIRITUAL CRISIS”

in het Don Bosco Centrum te Kessel-lo

samen met Huguette Beyens kijken 

ze terug op het traject na Crazywise.

meer info op www.hetlevenssnoer.be

“Being with” – Aanwezig zijn

Gepubliceerd op 17 februari 2019 door

  CROSSING THE ABYSS III

MIDDAGSEMINAR

op woensdag 3 april 2019 in Kessel-lo (bij Leuven)

BEING WITH – AANWEZIG ZIJN

pastedGraphic.png

PROGRAMMA SEMINAR

vanaf 12.30 uur onthaal

13.00 uur Introductie van het thema “Being with”door Huguette Beyens, 

initiatiefneemster en professioneel begeleidster

13.30 uur Will Hall spreekt over “Being with” 

met de vertaalslag naar begeleiding bij crisis, trauma en verlies

vanuit zijn ruime ervaring als internationaal professioneel begeleider, trainer in Peer support (gelijkwaardige ondersteuning bieden) en Recovery (zich hervinden) en als ervaringsdeskundige.

Aanvullend interactie met het publiek. 

Met Nederlandse vertaling.

15.00 uur Koffie en thee-pauze met wafel en taart.

15.45 uur Freek Dhooghe spreekt over “Being with” 

vanuit zijn jarenlange ervaring als klinisch psycholoog met een vertaalslag naar de praktijk van het geven van ondersteuning in “La Traversière’ (een résidentielle therapeutische gemeenschap) en VRINT (mobiele zorg voor jongeren in crisis) met aanvullend interactie met het publiek.

16.45 uur Muzikaal intermezzo

17.00 uur Diverse hedendaagse vormen van “Being with” 

door Huguette Beyens

17.30 uur Afronding

Don Bosco Centrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-lo (bij Leuven)

€ 35,00 p.p, kom je samen € 30,00 p.p

€ 20,00 p.p voor ervaringsdeskundigen, studenten en lage inkomens

Aanmelding: 080-517087 of info@hetlevenssnoer.be

VZW HET LEVENSSNOER – www.hetlevenssnoer.be

Crossing the abyss II – Het Levensweefsel

Gepubliceerd op 28 januari 2018 door

Geestelijke crisis als deel van een groeiproces.

Uitgebreide info vindt u hier

vrijdag 9 maart 2018 van 9.30 tot 17.30 uur

Ortolanenstraat 6, Kessel-lo bij Leuven.

Een conferentie die het thema van Crossing the Abyss I verder uitwerkt met de focus op de keuze om de geestelijke crisis niet enkel te zien als symptoom maar vooral als een dringende oproep te investeren in je eigen groeiproces.

Mmv. o.a. Phil Borges die nieuw filmmateriaal toont en Huguette Beyens en getuigenissen van Myriam De Keye en Sam Deltour.

Het volledige programma vindt u hier.

 

 

De dagen na Crossing the Abyss 1 in september j.l. werkten we met Phil Borges in Poustinia door op de thema’s die tijdens de conferentie werden aangesneden. Vooral op de raakpunten tussen de verschillende benaderingen die het proces tijdens een geestelijke crisis in beeld brengen.

Zeer voedend en ondersteunend zijn de inzichten die verhelderend werken voor het inzicht in wat zich tijdens een dergelijk proces afspeelt. Hoe meer zicht daarop komt hoe beter ook de tools in zicht kunnen komen die hierbij ondersteunend werken. Maar tevens wordt hierdoor ook duidelijk hoe de draagkracht van degene die de crisis doormaakt vergroot kan worden. De vraag op welke manier de omgeving en het verzorgend team een constructieve bijdrage kan leveren staat hierbij ook cruciaal.

Noch in inheemse culturen noch hier kan iemand bij een overweldigende geestelijke crisis aan zijn lot worden overgelaten wat niet betekent dat men vergeet dat hulp kan worden geboden om de eigen kracht aan te spreken om door deze crisis te komen.

Ook is het betekenisvol om een constructieve duiding te krijgen over wat men meemaakt zodat de angst om het niet eerder geleefde zinvol kan gedragen worden, wat veel verder reikt dan het geven van een diagnose.

De vraag in hoeverre een goed uitgebalanceerde medicatie het aangaan van een proces kan ondersteunen berust dan op het achten van het proces dat aan de gang is om het volop kansen te geven.

Nooit mag lichtzinnig worden omgegaan met een onvoorbereid in de diepten van een geestelijke crisis te recht komen, want men kan hierbij zonder de tijdige en nodige ondersteuning schade oplopen die stellig moet worden vermeden. Het is onethisch om iemand zonder de nodige support geestelijk te laten lijden.

In dit perspectief wordt nu aan Crossing the Abyss II gewerkt dat we met de volle medewerking van Phil uitwerken, die in deze conferentie wederom een ruime inbreng met nieuw beeldmateriaal levert. Het programma is nog niet volledig op punt en van zodra het in zicht is wordt dit meegedeeld.

Wel is nu al in het zicht dat we ook volop ruimte geven aan inzichten uit de antropologie die een psychologische en psychiatrische benadering verrijken en bevruchtend inspireren. Maar die vooral een professioneel beeld leveren van de grondige kennis die sjamanen toepassen bij rituelen die tot herstel leiden.

Over de hele wereld staan psychiaters vanuit hun verschillende achtergrond open voor de leringen van de oude culturen waarbij ze zoeken naar een zinvolle vertaalslag in mogelijkheden die ook bij onze cultuur aansluiten. Niet de ene cultuur inwisselen voor de andere is de oplossing maar de aanvullende elementen integreren verdiept het karakter van de eigen cultuur. Zo ontstaat een vruchtbare kruisbestuiving

Huguette Beyens

De dynamiek van de psychose

Gepubliceerd op 1 oktober 2017 door

WEEKEINDWORKSHOP IN HUIZE POUSTINIA

van vrijdagavond 19 januari om 18.00 uur

t/m zondagmiddag 21 januari om 14.00 uur

onder begeleiding van Huguette Beyens en Willem Versteeg.

Een heel weekeind waarin we uitgebreid de ruimte hebben
om diep in te gaan op de film en alles wat daar in aan bod komt.

Dit weekend in januari in Huize Poustinia enkel bedoeld voor mensen die persoonlijk ervaring met psychose hebben. Dit kan door het zelf te ervaren of door betrokken te zijn op de ervaring van een familielid of door als hulpverlener te maken te hebben met dit fenomeen in het begeleiden van cliënten. Er wordt stilgestaan bij de dynamiek van psychose en hoe je ernaar verhouden en er wordt interactief gewerkt met filmfragmenten uit de film Crazywise. Er wordt bij inschrijving naar deze ervaring gecheckt. We werken in een kleine groep van maximaal zeven personen.

Bijdrage € 250,00 daarbij is alles inbegrepen.

Overnachtingen en alle maaltijden en het programma.

In SINT KRUIS-BRUGGE in het natraject van Crossing the abyss

Gepubliceerd op door

BIJEENKOMST IN SINT-KRUIS-BRUGGE

OP ZATERDAG 18 NOVEMBER

ten huize van Bart en Brigid Deltour aan de Malelattenstraat 5 te Sint-Kruis-brugge

We werken daar de hele dag aan fragmenten van de film Crazywise om de onderwerpen die daar bod komen

een vertaalslag te geven naar onze eigen ervaringen.

Van 9.30 uur tot 17.30
onder begeleiding van Huguette Beyens en Willem Versteeg.

Een kleine groep van maximaal 40 mensen.

Bijdrage in de onkosten € 50,00.

IN TIELT-WINGE studiedag in het natraject van Crossing the abyss

Gepubliceerd op door

BIJEENKOMST IN TIELT-WINGE

OP ZATERDAG 21 OKTOBER

in het Mooi Alternatief aan de Kasteeldreef 2 te Tielt-Winge

We werken daar de hele dag aan fragmenten van de film Crazywise om de onderwerpen die daar bod komen

een vertaalslag te geven naar onze eigen ervaringen.

Van 9.30 uur tot 17.30

onder begeleiding van Huguette Beyens en Willem Versteeg.

Een kleine groep van maximaal 40 mensen.

Bijdrage in de onkosten € 50,00.

Conferentie Crossing the abyss

Gepubliceerd op 27 juli 2017 door

Perspectief voor
geestelijke kwetsbaarheid

23 september

 

De dag biedt perspectief om anders
en breder te kijken
naar de geestelijke kwetsbaarheid
waarmee een ieder via zichzelf
of een ander
mee te maken krijgt
en hoe er zich op verantwoordelijke
en gezonde wijze naar te verhouden.

 

Op zaterdag 23 september van 9.00 tot 18.30 uur

in het Don Bosco centrum in Kessel-lo.

 

TOEGANKELIJK VOOR IEDEREEN

 

de voertaal is Nederlands

de film is met Nederlandse ondertitels

Meld je aan met je E-mailadres en blijf automatisch op de hoogte van ons nieuws: