Poustinia is
afstemming en gebed, meditatie en contemplatie, zelfreflectie en zelfexpressie, natuurbeleving en het kennen en toepassen van natuurwetten, handenarbeid en het verzorgen van evenwichtige voeding, kennis en ervaring van het menselijk functioneren, spirituele verdieping en eenheidsbeleving van de religieuze inspiratie en vooral de vele dimensies van de Stilte
die tot ons spreekt.

 

april 2018

DE RELATIE PERSOONLIJKHEID EN ESSENTIE
hoe worden we onszelf
van 13 t/m 15 april

lees verder...

 

februari 2018

een tweede weekeind
een verdiepend seminar rond alchemie en een door C.G. Jung geinspireerd gedachtegoed
MYSTERIUM CONJUNCTIONIS
en MERCURIUS

lees verder...

HERBRONNING

INNERLIJKE GROEI

TRANSITIE

Het huis dat in 1983 werd aangekocht door Modest Campforts, die in 2008 overleed,
is meer dan 25 later nog immer de uitdrukking in de vorm van een oude wens,
een leven te leven in afstemming op een diepere kracht die van binnen uit ons roept, uitdrukking te geven aan onze verbondenheid
met een in de diepte werkende scheppende kracht die in alle levensvormen schuil gaat.
Steeds meer mensen zoeken uitdrukking te geven aan een diep gevoelde religieuze ervaring, zonder direct bepaald te worden door van buitenaf opgelegde vormen.
De oude idee achter de kloostertraditie, het hart van alle wereldreligies,
beiden roepen ons op om samen, schouder aan schouder,
afgestemd mee te werken met de inherente krachten in de schepping.
Om op die manier het opgeslagen potentieel in de mens
en in de schepping tot ontwikkeling te brengen.
Huize Poustinia is in haar vorm een poging hiertoe en wil een plek van afstemming zijn.
De mensen die momenteel het project dragen, Huguette Beyens en Willem Versteeg, hebben zich geƫngageerd het huis verder uit te bouwen en open te stellen
voor eerlijke zoekers.
Zoekers naar de eigen bron.

 

transitie
herbronning
groei

DE SITE IS NOG VOLOP IN TRANSFORMATIE
NOG LANG NIET ALLES IS AANGEPAST - BLIJF ONS VOLGEN

Kerstboodschap in Huguette's blog
Achtergrond van de feestdagen in Willems blog

Crossing the abyss 2 - Het levensweefsel
Geestelijke crisis als deel van het leven op vrijdag 9 maart 2018

nieuwe voorstelling van de film Crazywise in Gent

 

agenda workshops

KWALITEIT VERSUS KWANTITEIT
ouder worden in het perspectief van meer waarde toekennen aan
van 23 t/m 25 maart 2018

lees verder...

DSCN1061