Retraite Hildegard von Bingen

Retraite

Van: 30 mei 2019 15:00

Tot: 02 juni 2019 14:00

Prijs: € 490,00

Aanmelden

Poustinia organiseert een korte retraite rond Hildegard von Bingen.

 

Wie altijd al eens een keer naar het land van Hildegard von Bingen wilde gaan,naar de ruines van haar eigen klooster of naar het huidige klooster dat al honderden jaren haar naam draagt en waar haar erfenis zeer levend gehouden wordt, krijgt dit jaar weer een kans.

 

 

We organiseren een korte retraite van donderdagmiddag 30 mei 2019 vanaf 15.00 uur tot en met zondagmiddag 2 juni 2019.

Twee dagen en twee nachten in Poustinia en twee dagen en één nacht in Duitsland.

We gaan met een minibusje naar Bingen en er is plaats voor maximaal 7 deelnemers.

De totale kosten voor de dagen, alles inbegrepen, hotel, alle maaltijden, verblijf in Poustinia, begeleiding en duiding € 490,00

 

IN HET SPOOR VAN DE GROENE KRACHT VAN HILDEGARD VON BINGEN

In het spoor van een levende mystiek, gevoed en geïnspireerd

door de Groene Kracht, belichaamd en gedragen,

door een vrouw die tot op de dag van vandaag,

wezenlijk beroert en oproept tot een volledige kijk op

alle facetten van het leven, als onlosmakelijk deel uitmakend van 

Het Groter Geheel.

HILDEGARD VON BINGEN

 

 Een spoor dat we volgen doorheen een levende benadering van haar leven, werk en geestelijke erfenis.

 Een spoor dat leidt tot een verrijkende, in de vorm vernieuwde en aangevulde retraite, zowel boeiend voor nieuwkomers als voor hen die nog eens verdiepend bij haar geestelijke rijkdom wensen stil te staan

Een spoor dat de vrucht is van vele jaren haar spoor volgen en de destillatie van een diepe studie in wat haar zowel als vrouw, als religieuze, als leidinggevende en als hulpverlener heeft doen groeien, alle boeiende facetten van haar zijn,  in haar ook onlosmakelijk één.

Een spoor dat uitmondt in een:

Vierdaagse weekendretraite die op drie pijlers rust:

– een eigen presentatie in woord en beeld van de hoofdthema’s in haar leven en mystiek en beeldende kunst

– een tweedaagse reis met duiding naar het land waar ze opgroeide, leefde en haar spoor trok

– een nabeschouwing die de brug slaat naar het eigen leven en het verinnerlijken ondersteunt

In de jaren zeventig ontmoette ik voor het eerst Hildegard van Bingen. Het gebeurde onverwachts ergens, terloops, in een klein boekwinkeltje, waar ik even een korte leuke speurtocht beleefde. 

Ik was verzonken in boeken over kruiden, waarin ik me destijds volop verdiepte.  

Onverwachts stond ze stond ineens recht voor mij, ik kon haar niet ontwijken, in een paar zinnen die zomaar ergens onverwachts opdoken en me op dit moment het tijdloos gevoel schonken van diepe herkenning.

‘Wie ben je mens?, waar verbleef je toen je nog niet bestond, nog geen ziel en nog geen lichaam had? 

Hoe kun je nu weten hoe je geschapen bent, hoe kun je de geheimen van de hemel en de aarde doorgronden als je nog niet eens de grote samenhang der dingen ziet

Hoe kun je het allergrootste weten als je het allerkleinste niet eens kent?’

Hildegard van Bingen

Een herkenning die tot op de dag van vandaag mij vormt, mij de kracht geeft om mijn eigen spoor te volgen maar vooral om alle facetten van het leven onlosmakelijk één te beleven.

In een eerste tijd lag het verinnerlijken van haar geestelijke erfenis mede aan de basis van het beleven van een levende mystiek, levend en werkend in huize Poustinia, waar we de eenheid van het leven centraal stellen en vertalen in het aanbieden van herbronning, natuurbeleving, informatie en vormende themaweekenden en in kortere of langere retraites.

Toen de uitbouw van het huis het toeliet organiseerde ik, nu ondertussen reeds vele jaren, een langere retraite over Hildegard van Bingen, waarin de reis naar Bingen een belangrijk onderdeel was.

Dit alles heeft zich tijdens de laatste twee jaar uitgekristalliseerd in een hernieuwde en herwerkte versie waarin door een eigen gemaakte presentatie de kernthema’s uit haar werk worden belicht en toegankelijk gemaakt.

Hildegard von Bingen is een veelzijdige vrouw. Haar situeren in de tijdsgeest waarin ze haar levensspoor trok is belangrijk om haar beter te begrijpen. Haar leven doorlichten en begrijpen welke haar stimulansen tot groei zijn geweest voegt daar een even belangrijk deel aan toe. Zonder echter uit het oog te verliezen dat zij weliswaar én door de tijdsgeest, én door haar levenservaringen maar vooral ook door innerlijke loutering tot het begrip en de beleving kwam van de grotere krachten die het leven sturen. Trouw blijvend aan een lange rij van spoortrekkers vóór haar noemde ze deze tezamen De Groene Kracht. Zij voegt zich aldus in de rij van godszoekers die van binnenuit tot godservaring komen en bijgevolg ook de middelen hiertoe aanbiedt. Tools die zij door ervaring wist te verdiepen en eigen maken.

Naar deze Groene kracht speuren wij in deze vierdaagse. Hierbij situeren we tegelijk ook onszelf  in deze tijdsgeest, bevoelen welke de eigen geestelijke nood is en bevragen hoe haar geestelijke erfenis in ons leven van dienst kan zijn.

Dit alles doen we op een levendige, ontdekkende, verkennende, en interactieve wijze zodat ieder ook in die dagen zijn eigen spoor trekken kan.

Uiteraard wordt dit alles ook gespijzigd door stille meditatieve momenten, zowel ten huize als in de natuur als tijdens de reis.

In deze zin benoemen we deze vierdaagse ook als een pelgrimage waarin de deugd voor het leven, een zo centraal gegeven in de beleving van Hildegard centraal staat en de drijvende kracht voor alles wat we aansnijden en beleven. Heel veel waarde wordt ook toegekend aan de spijzen die we nuttigen, bereid en gekruid in de geest van Hildegard.

Wie zich laven wil aan een geestelijk erfgoed van een vrouw die voorbij grenzen en tijd deuren weet te openen is welkom. Er is geen voorkennis vereist.

Met diep respect voor haar die mij als jonge vrouw wist te beroeren en te inspireren nodig ik tot deelname aan deze pelgrimage uit.

Huguette Beyens

‘Ook kreeg ik mijn krachten terug zoals een reiziger die bij thuiskomst alles weer terugvindt. Het bloed eerder terug in mijn aderen, het merg in mijn botten, als werd ik uit de dood opgewekt. Ik zei niets. Zoals een barende sprak ik tot de pijn!’

Hildegard van Bingen

een speciale vierdaagse

van donderdagmiddag 30 mei 2019 vanaf 15.00 uur tot en met zondagmiddag 2 juni 2019

inclusief busreis naar Bingen, overnachting in een hotel,

bezoek aan het Forum, Disibodenberg

alle maaltijden in Poustinia en in Duitsland, complete programma bijdrage € 490,00 all-inn

Op vrijdag en zaterdag zijn we in Duitsland en bezoeken we de Disibodenberg (ruines van haar eerste klooster),

het Hildegard von Bingen museum in Bingen, de abdij St. Hildegard,
de Rochuskapelle en het Hildegard Forum met de kruidentuin.

Ook in Bingen eten we 2 maal warm in het Forum alwaar gekookt wordt volgens de aloude richtlijnen van Hildegard

Meld je aan met je E-mailadres en blijf automatisch op de hoogte van ons nieuws: