Over persoonlijkheid en essentie

Workshop in de serie Levensdynamieken

Van: 13 april 2018 18:00

Tot: 15 april 2018 14:00

Prijs: € 250,00

Aanmelden

De relatie tussen onze persoonlijkheid en onze essentie.

Voorbij nature and nurture.

 

Dit is een bijzonder weekeind omdat we peilen naar een menselijk aspect dat de laatste tijd almaar meer op de achtergrond dreigt te raken.

In een tijd waarin God dood is verklaard en de godsdiensten hun gebedshuizen zien leeglopen en mensen almaar minder respect hebben voor autoriteit of vertegenwoordigers daarvan, raken begrippen als ziel, geest, essentie, wezen hun betekenis en hun waarde kwijt.

Binnen de wetenschappen woedt nog altijd de stevige discussie rond het thema nature of nurture, waarbij men zich afvraagt of de mens nu bepaalt wordt door zijn nature, zijn genen of door zijn opvoeding, zijn nurture.

Verbazingwekkend in deze discussie is vooral het uitgangspunt dat de nature van de mens geheel wordt teruggebracht tot zijn genen. Alsof van daaruit alles verklaart kan worden.

Een zelfde ontwikkeling zien we in de neuro-biologie die in toenemende mate al het menselijke verklaart uit de werking van de hersenen de het hele psychische gebeuren als een bijproduct verklaart van hersengedrag.

De aloude drieslag lichaam (soma), ziel (psyche) en geest (pneuma) wordt op allerlei terreinen geheel losgelaten en het enige wat we overhouden is een lichaam waarvan de twee andere slechts als bijproducten gezien worden van dat zelfde lichaam.

Deze stellingname en dit uitgangspunt heeft enorme consequenties.

Welke die zijn gaan we bezien in het weekeind dat voor ons ligt en waar we opnieuw kijken naar wat het betekent als we uitgaan van de aloude drieslag lichaam, ziel en geest en we deze drie een nieuwe vertaalslag geven vanuit de nieuwste inzichten die de humanistische wetenschappen zoals de jungiaanse dieptepsychologie en de transpersoonlijk gerichte tak ervan ons toont.

Je bent van harte welkom in dit weekeind.

 

Kort iets over de inhoud:

Elke mens wordt geboren met een essentie die na een aantal jaren omkleed wordt met een persoonlijkheid.

Opvoeding en omgeving zorgen voor het ontstaan van dit menselijke facet waarmee we ons snel identificeren.

Als we ik zeggen dan spreekt onze essentie niet maar onze persoonlijkheid.

Vanaf dat moment komt de relatie essentie en persoonlijkheid onder druk te staan.

De mate waarin we bewust zijn van dit fenomeen, de relatie van die twee op elkaar, bepaalt in hoeverre we verder in dit leven überhaupt ons zelf kunnen zijn.

En over welk zelf spreken we dan.

Er is sprake van een Zelf, een Hoger Zelf, ons innerlijk, de godsvonk.

 

 

We proberen in dit weekeind wat duidelijkheid te scheppen rondom deze thematiek want een gezonde relatie tussen persoonlijkheid en essentie bepaalt namelijk de gezondheid van onze relaties in het leven, de gezondheid van onze meest belangrijke relatie in ons leven met een eventuele levenspartner en bovenal bepaalt het de relatie met ons zelf.

Maar ook allerlei psychische mechanismen zoals projectie, schaduwwerk, interne en externe consideratie komen aan bod.

We kijken naar waarom bepaalde bewustzijnsontwikkelingstechnieken wel of niet werken en in hoeverre motivatie hierin een rol speelt.

Welke wetmatigheden en dynamieken gaan er schuil achter zo iets natuurlijks als groei.Persoonlijke groei, innerlijke groei.

En vooral wat leert de natuur ons. Want daar wordt al miljoenen jaren gegroeid.

Niet enkel gegroeid maar zelfs geëvolueerd.

In dat licht: wat betekent het “natuurlijk” te zijn.

En is dat wel zo natuurlijk als het lijkt, zo eenvoudig als het lijkt.

Welke vrijheid geeft de natuur op om zichzelf te kunnen worden.

Welke vrijheid zijn wij bereid op te geven om binnen de marges van de menselijke natuurwetten ons zelf te worden.

Een bijzonder weekeind waarin we op zoek gaan naar zinnige richtlijnen en antwoorden.

Van vrijdagavond 13 april om 18.00 uur t/m zondagmiddag 15 april om 14.00 uur

Bijdrage € 250,00 all-inn

Huize Poustinia, Beho 108, 6672 Beho-Belgie

Meld je aan met je E-mailadres en blijf automatisch op de hoogte van ons nieuws: