Maria Magdalena als oerbeeld van het miskend vrouwelijke

Retraite

Van: 01 augustus 2019 18:00

Tot: 04 augustus 2019 14:00

Prijs: € 380,00

Aanmelden

 

Voor wie eerder één of meerdere weekeinden rond Maria Magdalena de afgelopen twee jaar heeft gemist,
komt er nu een nieuwe kans.

Ik herneem deze rijke thematiek in de vorm van een vierdaagse
deze zomer van donderdagavond 1 t/m zondagmiddag 4 augustus.

 

Onlangs sloten we het drieluik af rond Maria Magdalena waarbij we telkens vanuit een ander thema de rijkdom van dit oerbeeld verkenden.  

De drie thema’s die we in dit verband aansneden waren: 

De kracht van Loutering, Raak mij niet aan en De weg van initiatie. 

Zo ontstond beetje bij beetje een vollediger beeld van haar die buiten haar historische rol als leerlinge van Jezus van Nazareth door de eeuwen heen, ondanks alle miskenning die haar door interpretaties ten deel viel, een rijke inspiratie werd voor diep menselijke universele waarden die vragen om herwaardeerd te worden. 

Het drieluik op zich bood voor wie dit als een pelgrimstocht of proces wou leven gelegenheid om wezenlijke raakpunten te vinden met het eigen levenstraject en daarin zowel de miskende als voedende ervaringen te revaloriseren en ze vanuit een herbronning op het oerbeeld van Maria Magdalena te bevloeien.

Het is een oerbeeld dat zowel in het Westen en het Oosten in geschriften en kunstuitingen terug te vinden is, maar dat jammer genoeg soms is verengd tot een interpretatie die zowel het oerbeeld als diep menselijke universele waarden geweld aandoet. Om wat miskend is heden te dagen in het geheel te kunnen plaatsen dienen we soms een vertaalslag te maken en bronnen aan te boren die ons hierbij helpen.

EEN NIEUWE KANS VOOR GEÏNTERESSEERDEN

Om wie één van deze luiken miste of het hele drieluik niet eerder kon volgen alsnog een kans te geven deze rijke thematiek aan te boren herneem ik het in de vorm van een vierdaagse deze zomer. 

Hierin verwerk ik de essentie van de drie thema’s die ik hierboven noemde en verweef ze samen met de deelnemers tot een geheel.  

Je kan deze vierdaagse beleven als een innerlijke pelgrimstocht, waarbij je de kans krijgt je spirituele ontwikkeling te verrijken en te verbreden.

Het leidmotief in dit traject is sowieso de kracht van loutering. 

Om deze kracht te ervaren spreken we het menselijke vermogen aan om ervaringen die je dieper bij het wezen brengen te integreren in je dagelijkse levenswandel.   

In dit verband citeer ik de tekst die ik eerder schreef:

Feit is dat als je de kracht van loutering ervaart, ook een dimensie van tijd ontdekt die jou de tijd geeft om een relatie te leggen met wat je ervaart of leeft. 

Tijd geven en krijgen, een relatie leggen met is een belangrijke voedingsbodem voor heling. 

Omdat zo de condities worden geschapen opdat de betekenis van wat je overkomt zich mag ontvouwen. 

Geraakt worden, emotioneel beroerd worden vraagt om het bewust een plek geven waardoor zich innerlijk een verandering in afstemming voltrekt. 

Betekenis is de vrucht van iets wat zich openbaart en niet eerder is gezien of herkend en zich dus ook niet in de vorm kon belichamen.

Een betekenis die zich door reflectie innerlijk ontvouwt valt ons toe vanuit het diepste van onszelf.

Het is herkenning in de volle betekenis van het woord.

Ze vloeit niet uit het denken voort maar welt uit de levensbron op.

De levensbron, waaruit het leven zich gestadig vernieuwt en bekrachtigt.

Gelouterd door pijn en verdriet wordt de mens de voedingsbodem voor de wateren des levens die zuiveren, destilleren en bevloeien. 

De kracht om zich verder te ontvouwen wordt aangesproken en op deze wijze ook het potentieel om te verwerken wat nog geen plek vond.

Water opent de grond en verzacht de hardheid van de kluiten die minder doorlaatbaar zijn.  

Water belichaamt de transparantie waarmee je door loutering naar ervaringen kan kijken die je toelaten er vrijer, creatiever en meer onthecht mee om te gaan.

In een oud verhaal komt Maria Magdalena door haar tranen tot herkenning van haar diepste zijn.

Het verandert haar, ze ontdekt een anders zich verhouden naar, ze komt van emotionele betrokkenheid tot engagement. Het is geen zelfmedelijden die haar leidt maar zelfherkenning, een wezenlijk verschil. 

Het contact met haar wezen voert haar tot het contact met het wezen van de ander. 

Ze kan haar levenservaringen ten dienste stellen en ze investeren in een anders in de wereld staan. 

De naam Maria betekent ‘bittere zee’ maar ook ‘verlichtster ‘

Frederik van Eeden schrijft:

“Veel tranen zullen de ogen verhelderen die mij zullen zien.”

En Kahlil Gibran: 

“En de beker die hij brengt, ook al brandt zij uw lopen, is gevormd uit de klei die de Pottenbaker bevochtigd heeft met Zijn eigen heilige tranen.’”

Schuldgevoelens kunnen je erg belasten. Het gevoel tekort te schieten en telkens door oude patronen te worden ingehaald, ontmoedigen en doen de levenskracht stagneren. 

Het leven is een gestadig ontdekken van hoe je de dingen anders, betekenisvoller, gedragen kan laten verlopen. Door ervan te leren, en te ontdekken hoe een anders zich verhouden naar tot verandering kan leiden, louter je en spreek je de kracht van zelfherkenning aan.

Als deze zoektocht voert naar een anders zich verhouden tot pijn en het gevoel dat dingen niet in orde zijn, naar een creatief inspelen op wat niet langer dienstbaar voelt, dan krijg je contact met de kracht van loutering die verbindend werkt.

 Die leidt tot herstel van verbinding met jezelf, de ander, het andere. 

Dit zuivert en heelt. 

Deze dagen zijn bedoeld om de vrouwelijke dimensie in jou te re-animeren, ze opnieuw kansen te geven om je erdoor te laten dragen en inspireren. 

Het gaat ook om het helen van wat is miskend om vollediger in het leven te kunnen staan. 

Wens je jezelf enkele verrijkende verfrissende dagen toe om innerlijk te herbronnen en je levenskracht aan te spreken dan ben je welkom.

Er is geen voorkennis vereist, wel een intentie om af te stemmen op wat je doorheen het aangereikte aanspreekt, beroert, uitnodigt om tot loutering te komen. 

Zodat wat ontroert en beroert ook vorm kan aannemen in het leven van elke dag. 

Heel dichtbij, in eenvoud en zingeving, binnen het bereik van de eigen mogelijkheden.

Het zijn dagen die een rustige opbouw en ritme krijgen om het aanspreken van de kracht van loutering te omkaderen.

Op drie momenten van de dag zijn er stille meditatieve momenten voorzien, in de voormiddag wordt er telkens via beelden en presentatie iets aangereikt, waarop ieder op zijn wijze respons kan geven. Wat dan verder in de loop der dag afgewisseld wordt met wandelen en in de natuur vertoeven, individuele opdrachten en deugddoende maaltijden.

De hele opbouw betoogt heling en herbronning waarin zelfherkenning alle ruimte krijgt. Een zelfherkenning die je ten deelt valt als de kracht van loutering wordt aangesproken in een kader waarin tijd en ruimte haar voedingsbodem is.

Zowel mannen als vrouwen zijn zeer welkom en er is geen voorkennis vereist. 

Wel bereidheid om met een open geest naar dit oerbeeld te peilen, waardoor een nieuw zicht op wat je reeds beleefde kan ontstaan. De groep wordt beperkt tot zeven deelnemers.

 

© Huguette Beyens

Je bent van harte welkom van 

donderdagavond 1 augustus om 18.00 uur

 tot en met zondagmiddag 4 augustus om 14.00 uur.

Bijdrage in alle onkosten: € 380,00

Huize Poustinia.

Beho 108 – 6672 Beho – Belgie

www.poustinia.be     info@poustinia.be

080-517087

Meld je aan met je E-mailadres en blijf automatisch op de hoogte van ons nieuws: