Imaginatie, de drijvende kracht achter ieders groeiproces

Workshop in de serie Levende mystiek

Van: 03 augustus 2017 18:00

Tot: 06 augustus 2017 14:00

Prijs: €350


Website: www.wenkunst.nl

Aanmelden

 

In de vierdaagse die we begin augustus houden gaan we stil staan bij het begrip imaginatie.

 

De kracht van de verbeelding.

 

Dat menselijke vermogen dat we als kind bijna van zelf in allerlei situaties gebruikten om later te merken dat we het weer van stal moeten halen, als we dat nog kunnen, wanneer we geconfronteerd worden met situaties in ons leven dat we het hard, heel hard nodig hebben.

Op sleutelmomenten in ons leven, wanneer we voor belangrijke keuzes staan, op momenten van crisis, wanneer echt een antwoord van binnen uit verlangd wordt, juist dan ontbeert ons vaak het vermogen om de juiste stap te zetten. Van binnen uit te voelen en te weten wat te doen.

 

Wat ontbreekt is het beeld van de oplossing, een blik op een mogelijke toekomst.

Op één of andere manier kan ons innerlijk ons een beeld schenken dat zicht geeft op een daarvoor nog onzichtbare zijde van het probleem. Een nuance in beeld brengt waardoor wij een situatie ineens heel anders kunnen begrijpen.

Van kunstenaars, wetenschappers en genieën is bekend dat ze spontaan beelden ontvangen, vaak in hun dromen of tijdens dagdromen, die een voorafschaduwing of zelfs een aankondiging zijn van de oplossing voor een probleem waar reeds lang over werd nagedacht.

Naar eigen zeggen zijn deze mensen kunstenaar, wetenschapper en genie geworden niet omdat ze zo slim of creatief zijn, maar omdat ze geleerd hebben dat kinderlijke vermogen dat de beeldenwereld hen tegemoet komt juist op het moment dat het echt nodig is, zijn blijven vertrouwen en hebben leren hanteren als instrument.

 

Als je goed leest dan lees je dat we het hier hebben over het fenomeen dat het beeld van binnen uit komt en ons geschonken wordt. Het komt ergens vandaan en wordt niet door ons gemaakt.

Dat laatste kunnen we ook. We kunnen zelf beelden maken. We kunnen onze ogen sluiten en een innerlijk beeld oproepen. Op commando. De ene mens ziet dat dan ook met gesloten ogen; de ander ziet niets maar kent wel de concentratie die er voor nodig is.

We hebben het dan over visualisatie; het oproepen van een beeld. De fantasie sluit hier rechtstreeks op aan; want dit is het vermogen om ons van alles en nog wat voor te stellen dat in de gewone werkelijkheid niet bestaat.

 

Maar als we het over verbeelding, over imaginatie hebben dan staan we stil bij het vermogen van de geest, van de pysche, van ons innerlijk, hoe zullen we het noemen, om ons beelden te schenken.

Wij zijn dan niet de maker, wij ontvangen ze. En dan bedoel ik vooral hoe wij dit gebeuren beleven. Want feitelijk weet ik niet of wij wel of niet de maker van de beelden zijn; die pretentie heb ik niet dat te weten; wat ik wel weet uit ervaring en velen met mij hebben diezelfde ervaring; het voelt alsof ze ons geschonken worden en dat ze niet van ons zijn. En ik wil op deze plek niet gaan redeneren over dit gevoel, want dan doe ik dat gevoel onrecht aan.

 

J.R.R. Tolkien, de schrijver van o.a The Lord of the Rings, was er van overtuigd dat hij de hertaler was, ja je leest het goed, de her-taler was van het Rode Boek van Westmark, dat de oude mythologie bevatte van Midden-Aarde.

Nu ik het toch over Tolkien heb; we zullen in de vierdaagse vaak stil staan bij hem omdat hij zo’n levendig voorbeeld is van dit thema.

Hij krijgt in onze serie over “levende mystiek” een speciale plek aangezien hij een enorm sterke inspiratiebron is voor ons hier in Poustinia.

Zijn tekeningen, zijn beelden, zijn poëzie gebruiken we deze dagen om iedereen in contact te brengen met deze bijzondere kracht die in de wereld werkt door mensen heen.

 

We zullen ook stil staan bij wat C. G. Jung ontdekte en later de kracht van de actieve imaginatie noemde. Het actief en gericht inspelen op de ontvangen beelden.

Via allerlei werkvormen zullen we deelnemers in contact brengen met de verschillende facetten van deze thematiek zodat we helder zicht krijgen op de verschillende begrippen zoals verbeelding, fantasie en visualisatie.

Aan de hand van een bijzondere lezing die Tolkien in 1939 hield gaan we eens zien of er zoiets bestaat als het Rijk der Verbeelding. Een besloten gedeelte van de werkelijkheid waar alle beelden leven; de grote creatieve poel die aan alle werkelijkheid vooraf gaat.

Is dat rijk de echte werkelijkheid en is onze werkelijkheid slechts een menselijke afspiegeling daarvan?

 

Een ieder die open is van geest is van harte welkom bij deze zeer bijzondere vierdaagse waarin we veel gaan ontdekken.

 

Tot later. Willem.

Meld je aan met je E-mailadres en blijf automatisch op de hoogte van ons nieuws: