Het levensweb

Workshop

Van: 03 mei 2019 18:00

Tot: 05 mei 2019 14:00

Prijs: € 265,00

Aanmelden

De grote samenhang: een weg naar verbondenheid.
Een speurtocht naar zingeving
in het perspectief van het levensweb.

 

Proberen te leven zonder de universele wetten te begrijpen is te vergelijken
 met proberen auto te rijden zonder te weten hoe je moet autorijden.
De resultaten kunnen rampzalig zijn ondanks het feit
dat je je waarschijnlijk enorm inspant om goed te rijden.
 Net zo kun je, wanneer je de werking van de universele wetten in je leven begrijpt,
in de problemen raken of in de chaos, pijn en verwarring zonder te begrijpen hoe dat komt.

Bruce McArthur

 

Ieder wordt geconfronteerd met eenduidige verklaringen over het wel en wee van onze planeet en haar bewoners. 

Afhankelijk van het standpunt dat men inneemt kleurt een verklaring zich anders of meer of minder rooskleurig in. Bij het innemen van een standpunt spelen ook waarden een belangrijke rol. Niet elke waarde draagt bij tot het vinden van samenhang.

Wat hebben we wezenlijk nodig om het geheel in het zicht te blijven houden? Om niet langer de huidige spirituele en fysieke crisis te benaderen vanuit verdeelde standpunten maar met de intentie om in verschillende standpunten op zoek te gaan naar het raakvlak met de samenhang van het leven. Of dat wat bijdraagt tot het herstellen van de eenheid geest en materie.

Welke beweging kunnen we maken om niet verstrikt te geraken in het web van gefragmenteerd denken waarbij alles tot object wordt herleid maar daarentegen weer verwonderd te geraken over hoe het één zich tot het ander verhoudt en hoe door deze onderlinge relaties diverse levensprocessen zich kunnen voltrekken.

Dit brengt ons bij deze centrale vraag: hoe een verbonden leven leiden in een gefragmenteerde wereld. 

Wat is daarvoor nodig? In hoeverre is dit haalbaar en binnen het bereik van het dagelijkse bestaan? 

Hoe kan je als individu bijdragen tot het samenvoegen van wat uiteengevallen is.

Daar gaan we in dit weekend speurend en ontdekkend naar op zoek. Een onderzoek naar het valoriseren van oude waarden die dreigen verloren te gaan en het in kaart brengen van wat ons en het leven op deze planeet dient, leiden tot een eerlijke en authentieke reflectie over zingeving en verbondenheid. 

Dit onderzoek wordt niet theoretisch maar ervaringsgericht benaderd zodat ieder ook herkennen kan wat hiervoor nodig is in het eigen levenstraject en levensfase waarin men zich beweegt .

Want bij de eerste centrale vraag voegt zich ook deze vraag: hoe het hoofd weer met het hart verbinden? We vergaren veel kennis en we kunnen deze kennis ook steeds sneller binnenhalen maar hoe kennis belichamen. 

Wat als hart weet wat het hoofd ontkent? 

Wat als het hoofd weet wat het hart niet herkent? 

En hoe de kennis van het hoofd met de kennis van het hart verbinden en heel worden.

Via de kracht van het hart kunnen we onze volgende stappen zetten
om in hoge mate bewuste mensen te worden die we willen zijn
en die de wereld zozeer nodig heeft.

Howard Martin

Het raakt ook aan het herkennen van welke patronen en gedachten invloed uitoefenen op de eenvoud van het leven. Wat maakt dat wat zich eenvoudig wil ontvouwen of ontwikkelen ingewikkeld wordt geduid. Hoe helpt bewust omgaan met en stilstaan bij tot het ontdekken van veelvoud in de eenvoud.

Alsook aan het werken met tegenkrachten in plaats van er tegen.

‘Licht is wat het universum ontvouwt. Licht in zijn generaliserende betekenis
(niet alleen maar gewoon licht) is de bemiddeling
waardoor het gehele universum zich ontvouwt in zichzelf.’

David Bohm

Essentiële vragen die ons helpen in beeld te krijgen hoe een geesteshouding van verbondenheid gevoed, geleerd en ontwikkeld kan worden. Want ze komt niet vanzelf, ze ontstaat omdat we als mens bewustzijn kunnen aanspreken en met bewustzijn de routine die tegen ons werkt kunnen doorbreken. In het licht wordt zelfs de schaduw transparant.

Het is niet vanzelfsprekend om zonder informatie en inzicht een beeld te vormen van hoe een gezonde huishouding van de planeet aarde eruitziet en hoe je als individu kan bijdragen.

Welke rol kunnen kleinschaligheid en het geloof in het natuurlijk potentieel van de mens hierin een actieve rol spelen?  

Deze speurtocht naar samenhang en onderlinge verbondenheid gaan we op levendige wijze exploreren aan de hand van getuigenissen, beelden, en een film die we in fragmenten tot ons nemen om elke respons in onszelf kansen te geven en om onderlinge bestuiving van gevoelens , reflecties en gewaarwordingen en intuïtieve impulsen volop kansen te geven.

Filosofie, sociologie, religie, economie, antropologie, geneeskunde, psychologie enz en zoveel prachtige door de mens ontwikkelde visies worden dan creatieve bronnen die we aanspreken om te veranderen wat niet langer een menswaardig bestaan waarborgt en draagt.

We gaan te rade bij inheemse culturen om weer contact te maken met de kennis van het hart die een belangrijke aanvulling kan zijn voor de manier waarin we in het Westen tot kennis komen. Complementariteit geneest de frustratie van tegengesteld en onverenigbaar zijn aan, wat de diversiteit van levensvormen ten goede komt.

Gregory Cajete, Tewa-indiaan en onderwijskundige aan de Universiteit van New Mexico belicht het belang van het indiaanse perspectief waarbij de zintuigelijke aspecten van de werkelijkheid samen met de persoonlijk ervaren niet-fysieke aspecten van de werkelijkheid als één geheel benaderd worden. Hierdoor is het mogelijk dat de wereld op basis van het geheel en niet slechts op basis van het meest tastbare en toegankelijke deel van het geheel wordt beschouwd. Dit inzicht in de onderlinge relaties is de basis van inheemse volkeren om duizenden jaren in harmonie met het land te leven. 

Ieder is welkom die zich actief wil bevragen over het samen creëren van een geesteshouding die niet uitsluit maar omarmt, die samenhang als perspectief hanteert en de bijdrage van ieder levend wezen in deze grote samenhang valideert. Om dankbaar te omarmen wat onlosmakelijk deel uitmaakt van ons bestaan als creatief wezen op een leven-scheppende planeet.

©     Huguette Beyens.

In Huize Poustinia van vrijdagavond 3 mei om 18.00 uur
tot en met zondagmiddag 5 mei om 14.00 uur.

Bijdrage € 265,00 all-in.

www.poustinia.be

info@poustinia.be

Meld je aan met je E-mailadres en blijf automatisch op de hoogte van ons nieuws: