De Via Feminina

Workshop

Van: 22 maart 2019 18:00

Tot: 24 maart 2019 14:00

Prijs: € 265,00

Aanmelden

 

Perspectief om de vrouwelijke dimensie van het leven te belichamen;

zowel voor vrouwen als mannen. 

Eerste weekend van een reeks die later in het najaar wordt vervolgd.

    

Via Feminina is het hoofdthema van een nieuwe reeks waarin we het spoor volgen van vrouwen die een levenstraject leven of hebben geleefd dat niet vanzelfsprekend is. 

We volgen dit spoor omdat het evenmin vanzelfsprekend is om modellen te vinden van vrouwen die zich niet verder ontplooid hebben volgens het hen door de cultuur opgedrongen model maar die op een oorspronkelijke wijze uitdrukking geven en gaven aan wat hen diep van binnen beroert. 

In een eerdere reeks reflecteerden we bij vrouwelijke archetypen die ons hierbij tot leidraad en inspiratie dienen en die de vrouwelijke dimensie in beeld brengen. Ook stond ik stil bij mystiek geïnspireerde vrouwen zoals Hildegard van Bingen die door haar lange leven en origineel levenstraject een rijk spectrum aan mogelijkheden laat zien om de vrouwelijke dimensie in de vorm uit te drukken.

Ze leefde weliswaar in een tijdsgeest, die hoewel ons enigszins vreemd, merkwaardig  genoeg veel overeenkomsten vertoont met wat zich in onze tijd afspeelt. Wat het mogelijk maakt om haar levenstraject als model te hanteren.

Deze nieuwe reeks wil de aandacht trekken op vrouwen die misschien wat minder in de kijker staan maar wel zeer inspirerend kunnen zijn omdat hun noden, behoeften en uitdagingen heel dichtbij liggen en dus heel actueel zijn. Vrouwen die door hun inzet en trouw aan zichzelf zowel voor vrouwen als mannen, waarden spiegelen die raken aan het leven en integreren van de vrouwelijke dimensie.

Telkens wordt een ander thema als uitgangspunt genomen om stil te staan bij hoe de vrouwelijke dimensie zich in een vrouwelijk bewustzijn in de vorm uitdrukt. Deze vorm benaderen we als een inspiratiebron, waardoor vele aanknopingspunten ontstaan om concreet aan de slag te gaan met raakpunten met het eigen leven, die dan in dit perspectief herkenbaar worden.

 

Het thema van dit eerste weekend is: 

Eenvoud in de veelvoud vervult.

 Maak wijs mij, God, opdat ik eenvoud lere. 

Anna Dix

 

Eenvoud is een waarde die heel erg wordt onderschat in een wereld die  zich steeds ingewikkelder profileert en waarin de verwachtingen steeds hoger liggen. Mensen breken af op het afgesneden worden van de dingen die het leven zinvol stofferen en die raken aan het natuurlijk ritme en de maat van het leven. Het waarderen van wat het leven uit zichzelf doorheen de seizoenen van het leven biedt, wordt onderschat en steeds minder als krachtbron aangesproken. 

Hoe moet het dan met het leven van een voedende relatie met wat zich als heel oorspronkelijk in ons laat voelen en ervaren?

Veel mensen worden via burn-out geconfronteerd met de roofbouw die gepleegd wordt op het meest vruchtbare gebied in henzelf: 

de eenvoud waarin veelvoud zich openbaart. 

Welk vermogen kunnen we aanspreken om op een directe en creatieve wijze contact te maken met wat zich door de kracht van eenvoud ontvouwt? 

En is het niet in de eenvoud dat de veelheid van menselijke mogelijkheden zich openbaart?

Een thema dat Etty Hillesum hieronder zo krachtig weet te verwoorden:

“En zeer, zeer bescheiden zijn…En steeds eenvoudiger worden…..Niet alleen voor jezelf, in je stille en beste momenten die eenvoud en wijdte in je voelen, maar ook in je dagelijkse leven, geen sensaties om je heen uitstrooien, niet interessant willen zijn.”

“Wanneer men de kracht voor de kleine dingen heeft , heeft men ze ook voor de grote.”

We gaan samen doorheen boeiende getuigenissen op zoek naar illustraties van hoe eenvoudig en indringend het volgen van het eigen gevoel en intuïtie kan zijn. We kijken naar filmfragmenten die inspireren en spiegelen om via de weg van eenvoud tot het herkennen van jezelf en de ander  te komen. 

De naaktheid van een menselijk gelaat ontdekken als spiegel voor de naaktheid van de ziel waarin de dingen zich onbevangen maagdelijk kunnen tonen of openbaren maken er ook deel van uit.

We maken contact met kunstwerken die deze kracht belichamen en spiegelen en ontdekken zeker ook de eenvoud van de natuur als inspiratiebron voor zijn zonder meer. 

Het samen bekijken van een film die het thema belichaamt maakt evenzeer deel uit van de vele boeiende invalshoeken die we tijdens het weekend hanteren.

Er wordt gewerkt met een beperkte groep van 7 deelnemers. 

Er wordt tijd en ruimte genomen om het aangeboden materiaal te toetsen aan de eigen ervaring en de individuele reflectie te verbinden met wat door de deelnemers in de groep vanuit de eigen ervaring wordt gedeeld.  

Beide bewegingen ontmoeten elkaar in een bevruchtende ontmoeting die voedend en inspirerend kan zijn voor je eigen levenstraject en die van de ander.

Elk weekend kan los worden gevolgd. 

Er is geen voorkennis vereist, aan ieder deelnemer vragen we de bereidheid om met een open geest te ontvangen en te delen.

© Huguette Beyens

“Eenvoud is het ervaren van de werkelijkheid. Niet in haar relatie tot onszelf maar in haar heilige onafhankelijkheid. Eenvoud is zien, oordelen en handelen vanuit het punt waar we in onszelf rusten. Hoeveel valt er dan niet weg! En hoe valt al het andere niet op zijn plaats!”

Dag Hammersjöld

 

Meld je aan met je E-mailadres en blijf automatisch op de hoogte van ons nieuws: