De Twaalf Heilige Nachten

Vierdaagse

Van: 02 januari 2020 18:00

Tot: 05 januari 2020 14:00

Prijs: € 380,00

Aanmelden

We komen dit Leven binnen op de adem van Zijn mededogen
en gaan er weer uit op de adem van Zijn genade.
Tussen de twee ademtochten, in wat onze tijd van leven wordt genoemd,
houden we het universum in onze armen.

Reshad Field

 

 

Tussen Kerstmis en Drie Koningen tellen we twaalf nachten, die door afstemming op de essentie van wat ze ons spiegelen, te kennen geven welke raakpunten er zijn tussen krachten in het universum en de aarde die er ook deel van uitmaakt.

Het weet hebben van deze raakpunten gaat ver terug in de tijd en werd door culturen over heel de planeet aangevoeld en in rituelen en symbolen vertaald. Sterker nog, het hele leven van de gemeenschap was op deze raakpunten geënt.

Voor de mens heden ten dage kan deze overgedragen kennis een oriëntatie geven om deze raakpunten te vertalen in een vorm die aansluit bij ons huidig wereldbeeld en om zicht  te krijgen op de verbanden die er zijn tussen de grote hemellichamen en onze kleine planeet die er een relatie mee heeft. Niets in de kosmos staat op zichzelf en is vanuit zichzelf te begrijpen. Slechts als het als onderdeel van deze kosmos wordt geleefd en beleefd laat het toe dat de kennis van de levenswetten die het beheersen ontsloten word.

De huidige kosmologie en natuurwetenschap bewegen in deze richting mee. Hoe groter het inzicht wordt in de grotere krachten die ons leven sturen hoe beter we ook begrijpen en aanvoelen dat wat zich in ons afspeelt ook niet enkel persoonlijk kan worden geduid.

Het verlies van een kosmologisch perspectief is een van de belangrijkste oorzaken van de hoogmoed die zich van de mens meester maakte heerser van zijn planeet, grond, en lichaam te zijn. Alsof de aard van de mens los van de natuur-en kosmische krachten te vatten zou zijn, laat staan te gebruiken.

Wie zich heerser van planeet, grond en lichaam waant wordt ook de tiran van zijn geest, die niet langer geïnspireerd word door De Geest, die het Mysterie van de Grote Samenhang beheerst.

We genezen met scha en schande van de splitsing die zich door vervreemding tussen geest, ziel en lichaam voltrok en voelen steeds meer een nood aan een eenheidsvisie, waarin vooral het schouwen in onderlinge verbanden het dragende frame van ons leven wordt.

Reeds vanaf zijn prille bestaan doet Poustinia een inspanning om de traditie van De Heilige Nachten levendig te houden. We leven en werken meer dan dertig jaar vanuit een jaarlijkse reflectie en bezinning op de levenswetten die al het leven sturen. We helpen anderen die deze afstemming met ons willen delen om daar stapje voor stapje meer zicht op te krijgen en het inzicht dat daaruit voortvloeit naar het leven van elke dag te vertalen.

Zelf ervaren we reeds jaren de draagkracht die hiervan uitgaat om het leven van elke dag vanuit een totaalvisie te leven en in te vullen.

Een vierdaagse van 2 t/m 5 januari 2020, bedoeld voor wie reeds met de essentie vertrouwd is en graag via opdrachten voor zichzelf bevraagt en bevoelt welke krachten voor het komende jaar om meer integratie vragen.
De vierdaagse beoogt een meer persoonlijke vertaalslag en vraagt een bereidheid om praktisch aan de slag te gaan met wat als impuls rond inhoud en betekenis van de Twaalf Heilige Nachten wordt gegeven. De vorm waarop we dit doen is elk jaar anders en ontvouwt zich op dat moment.

Maar doorslaggevend is een dynamische aanpak van een oude overgedragen kennis die door een levendige vertaalslag hanteerbaar wordt en bovendien uitnodigt om vanuit een breder perspectief naar persoonlijke thema’s te kijken.

Van de deelnemers wordt een bereidheid gevraagd om zelf aan de slag te gaan met opdrachten die gegeven worden om alles toegankelijk te maken.

‘De antieke mens belééfde ze, hij leefde nog in een ritme van het jaar, niet in de maat, zoals de moderne mens,
die de klok gebruikt in plaats van de levende werkelijkheid.
Het is juist het klakkeloos vieren van oude zinnebeelden, wat de gevoelige mens afschrikt.

De jaarfeesten zijn ontstaan als figuren in de dans van seizoenen, door de mens beleefd
en dan is het de taak van de mens om aan die beleving zijn eigen menselijke uitdrukkingsvorm te verlenen.
Als de mens in zijn veranderingen overgaat van het schéppend uitbeelden van zijn beleving,
tot het onbegrepen nadoen, neemt hij genoegen met het causaal, historisch verklaren door het verstand.’

Mellie Uyldert

Huguette Beyens

 

van donderdagavond 2 januari 2020 vanaf 18.00 uur

tot en met zondagmiddag 5 januari 2020 rond 14.00 uur

bijdrage in de onkosten € 380,00 alles inbegrepen

Huize Poustinia – Beho 108 – 6672 Beho – 080-517087

www.poustinia.be – info@poustinia.be

Meld je aan met je E-mailadres en blijf automatisch op de hoogte van ons nieuws: