DE KRISTALLEN KELK

Retraite

Van: 15 augustus 2019 18:00

Tot: 18 augustus 2019 14:00

Prijs: € 380,00

Aanmelden

 

PEILEN NAAR HET VERSLUIERDE VROUWELIJKE

 

 

Hij zei: 

het Koninkrijk van de Vader

is gelijk een vrouw die zuurdesem nam

en het verborg in het meel,

en er grote broden van bakte.

Logon 96 – Het Thomasevangelie

 

Dit is een uitnodiging voor de vierdaagse De Kristallen Kelk
die enkel openstaat voor wie eerder een weekend of een vierdaagse rond Maria Magdalena hier in Poustinia volgde
. 

 

Het bouwt namelijk verder op de eerder aangesneden materie en nodigt je uit om de weg van initiatie waarop het archetype van Maria Magdalena appèl doet in de essentie te verkennen.

Een appèl op oorspronkelijkheid laat heden ten dage steeds meer zijn invloed gelden en heeft als gevolg dat Maria Magdalena, los van haar historische rol, inspiratie wordt vroor mannen en vrouwen om uit de voegen van een te eenzijdige patriarchale houding te breken en contact te maken met een innerlijke laag die de weg naar de bron opent.

Maar wat betekent ‘ de weg naar de bron ‘ betreden? Wat kan hiervoor als leidraad dienen? Welke attitude leef je dan? Hoe integreer je dit in de hectiek van het dagelijks leven dat de afstemming op wat je ten diepste raakt soms vertroebelt of overschaduwt?

Maria Magdalena laat in de verhalen die aan haar zijn gewijd, hoe schaars die ook zijn, zien dat zij een ommekeer doormaakt. Zij leert anders kijken en waarnemen, zich anders inleven in wat haar en een ander overkomt. Ze leert wat je zou kunnen benoemen als ‘ innerlijk zien en voelen ‘.

Een attitude die in de oude teksten en overleveringen over heel de wereld als schouwen wordt beleefd. Maar niet een schouwen dat je van de wereld afzijdig maakt maar je relatie met de wereld leefbaarder en gezonder maakt. 

 

Hij zei: 

Ik zal u geven wat het oog niet heeft gezien,

wat het oor niet heeft gehoord,

wat de hand niet heeft betast,

en wat in het hart van de mens niet is opgekomen.

Logon 17 – Het Thomasevangelie

 

Uiteindelijk laten al die verhalen over haar ook zien dat ze geëngageerd in de wereld beweegt zonder zichzelf te verliezen of zich te laten verleiden haar innerlijke inspiratie of leidraad ontrouw te worden.

Dan draait wat we in deze dagen verkennen en verdiepen alles wezenlijk rond de vraag: hoe ontvangen we de geest die al in ons werkzaam is. Hoe laten we de bron wellen en wordt ons hart de kelk die haar behoedt en draagt?

De kelk die op zich ook weer aan de basis ligt van sterke verhalen, die in een tijd waarin tijdens de Middeleeuwen, de donkere tijden, de oorspronkelijke inspiratie ondergronds gaat, zullen uitgroeien tot de grote Graallegenden, waar steeds meer, in deze moderne tijden Maria Magdalena mee verbonden wordt en zelfs volgens bepaalde interpretaties, als de draagster van de Graal wordt beschouwd.

 

 

 

Wat leren we van deze grootse symboliek die generaties heeft overleefd en de hoop op oorspronkelijk leven levendig liet. In hoeverre kan ze als leidraad een vertaalslag krijgen in een attitude die weet heeft van wat de ziel en geest belaagt maar zich niet laat weerhouden om de weg naar de bron te blijven gaan, leven, en vooral beleven.

Ook hier weer ligt de uitdaging niet in de letterlijke interpretatie te verdwalen maar tot de essentie van de symboliek door te dringen die ons verder helpt op de weg van integratie van wat ons daarin beroert. Ontdekken wat ons helpt de mens te worden die het vuur van de geest in zich leeft.

Zien, lezen wat niet gelezen is, gewaarworden wat voorbij de beelden en teksten beweegt, het instinctieve leven achten dat de sporen volgt die naar de bron leidt, de totaliteit van ons kennend vermogen exploiteren en wegen durven betreden die ons op een andere manier tot kennis laten komen. Het kennen via de intelligentie van het denken verbreden naar de intelligentie van het gevoel, van liefde, van verwondering en gewaarworden en aanvoelen enz. De lagen om tot kennis te komen zijn veelzijdig.

 

Hij zei: 

Ken wat u voor u ziet,

en wat voor u verborgen is, 

zal u geopenbaard worden.

Logon 6  – Het Thomasevangelie

 

De weg van Maria Magdalena gaan is een weg van verzoening, van instemmen met de lagen van kennis die ons gegeven zijn om het Koninkrijk van het Leven dat we in ons dragen aan te spreken.

Zij gaat de weg van verzoening met haar vrouwelijke dimensie en zegt: Ik ga naar de rust, naar de stilte in mij.

In de teksten wordt dit het bewustzijn van de engel ontsluiten zonder het bewustzijn van het dier, of het instinctieve leven te ontkennen. De weg van de totale mens in wording.

En natuurlijk is dit een weg die we verkennen via symbolen, beelden, opdrachten en momenten van schouwen en stilte ervaren, waarbij de natuur ons als een grote spiegel inspireert en draagt. 

Van harte welkom in deze dragende voedende vierdaagse,

© Huguette

 

van donderdagavond 15 augustus 

t/m zondagmiddag 18 augustus

bijdrage €  380,00  all-inn

Huize Poustinia

Meld je aan met je E-mailadres en blijf automatisch op de hoogte van ons nieuws: