“In het rijk der verbeelding”

Workshop

Van: 28 februari 2020 18:00

Tot: 01 maart 2020 14:00

Prijs: € 275,00

Aanmelden

 

 

De verbeeldingskracht op zijn hoogste niveau benut.

De betovering in de wereld terugvinden
met J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis en C.G. Jung

 

Voor zover we weten hebben C.G. Jung, de Zwitserse psychiater en mede-grondlegger van de dieptepsychologie, en J.R.R. Tolkien elkaar nooit gesproken en wisten ze waarschijnlijk ook niet dat ze in dezelfde periode tijdens de Eerste Wereldoorlog, los van elkaar, de basis hebben gelegd voor een serieus onderzoek naar de kracht van de imaginatie door zich over te geven aan een innerlijk contact dat hen beiden op het spoor zette van onvermoede werelden.
Beiden getuigden daar van in een “Rood Boek”.
Het is deze bijzondere synchronistische gebeurtenis die als uitgangspunt geldt voor een bijzonder weekeind in Poustinia waar we de kracht van de verbeelding, de imaginatie centraal stellen.
Want de wereld heeft meer dan ooit behoefte weer de betovering te ervaren die het leven een diepere zin en betekenis geeft. En bepaalde speciale verhalen kunnen dat.
J.R.R. Tolkien en zijn boezemvriend C.S. Lewis wisten ons die verhalen te geven en C.G. Jung ontdekte de diepere psychologie die erachter schuil gaat.
Inzichten die vandaag de dag voor enorme veranderingen kunnen zorgen als we ze in ons dagelijks leven durven toepassen.

 

We nemen deze twee grote schrijvers uit de vorige eeuw als voorbeeld van hen die het aandurfden om hun verbeeldingskracht te gebruiken.

C. S. Lewis werd vooral beroemd door de zeven kinderboeken die tezamen “de Kronieken van Narnia” werden genoemd. 

Zij vertellen het verhaal van kinderen die een centrale rol spelen in de geschiedenis van het fictieve land Narnia, een plaats waar dieren kunnen praten en magie een alledaags fenomeen is. Elk boek (met uitzondering van “Het paard en de jongen”) heeft in de hoofdrol een protagonist die afkomstig is uit de echte wereld en getransporteerd wordt naar Narnia om aan de roep van de leeuw Aslan gehoor te geven.

J.R.R. Tolkien schreef “In de Ban van de Ring” en werkte zijn hele leven aan de verhalen die zijn zoon na zijn dood samenbracht in “De Silmarillion”.

Voor beide auteurs geldt dat zij door velen gezien worden als de grondleggers van wat tegenwoordig in de literatuur “Fantasy” wordt genoemd.

Het Engelse begrip “fantasy” raakt uiteraard direct aan het woord dat we allemaal kennen: fantasie.

Naast dat het woord verwijst naar een bepaald populair literaire genre verwijst “fantasie” ook naar een verzonnen verhaal of een dagdroom als we het als zelfstandig naamwoord nemen.

Fantasie als een vermogen van de menselijke geest verwijst naar wat we verbeeldingskracht noemen, het vermogen om zich situaties in te leven of te verbeelden en of verhalen te bedenken.

Dit laatste heeft onze speciale belangstelling in het weekeind.

Verbeeldingskracht of met een ander woord imaginatie.

We willen dit weekeind laten zien, mede door wat met name Tolkien daar zelf over zegt, dat verbeeldingskracht veel meer kan zijn dan enkel fantasie.

Tolkien heeft naast het scheppen van zijn imaginaire wereld van Midden-Aarde, ook het een en ander geschreven over zijn eigen manier van schrijven en vooral over wat hem overkwam tijdens het schrijfproces.

En het is hier dat het heel interessant wordt.

Want wat Tolkien beschrijft, wordt door iemand anders, in hetzelfde tijdsbestek, ook beleefd en verwoord.

 

C. G. Jung, de Zwitserse psychiater en grondlegger van de dieptepsychologie ontdekt een verborgen wereld in het innerlijk van de mens, die hij het persoonlijk onbewuste noemt, later uitgebreid met het z.g collectieve onbewuste, waarvan hij getuigt in een speciaal boek, “het Rode Boek” dat hij gedurende tientallen jaren bijhoudt.

Wat hij daar in achter laat, in tekst en beeld blijkt een akelige overeenkomst te vertonen met tekeningen en schetsen en korte verhalen die Tolkien in het zelfde tijdsgewricht neerpende in wat hij “Het Rode boek van Westmark” noemt.

Aan de hand van deze overeenkomsten gaan we in dit weekeind eens zien wat er zoal verborgen ligt in de innerlijke schatkamer van de mens.

Tolkien, Jung en Lewis en wellicht vele anderen met hen, zijn zich bewust geworden van het feit dat ze mede-schepper kunnen zijn in deze wereld en ze daarvoor hun menselijke vermogen van de verbeelding kunnen gebruiken.

Tolkien spreekt over zijn werk als: 

sub-creative art.

Mede-schepper-kunst.

Sub creation is where perceiving and creation meets

We willen de deelnemers laten zien wat het betekent om te werken vanuit een kosmische verbondenheid en wat dit vervolgens oplevert.

Sub – creatieve kunst is namelijk het resultaat van de verbinding van enerzijds het je passief durven afstemmen op de kracht van het ontvangen en anderzijds het je actief instellen op het vermogen om aan de innerlijke beelden die je geschonken worden een zodanige innerlijke consistentie te geven dat ze als werkelijkheid aandoen.

Perceiving – Ontvangen

De kracht van de imaginatie, het vermogen om innerlijke beelden te maken als een menselijke vermogen waarover wij beschikken zo te gebruiken dat wij kunnen peilen in en naar gebieden die ons dagbewustzijn overstijgen en waardoor wij beelden ontvangen die ons geschonken worden.

Creation – Scheppen

Vervolgens deze geschonken beelden zo te bewerken, en hier komt het creatieve vermogen van de kunstenaar aan bod, dat de beelden een dusdanige vorm krijgen dat ze door de toeschouwer als werkelijkheid genomen kunnen worden, terwijl iets weet dat het beeld geen werkelijkheid is, maar verwijst naar een gebied dat daaraan voorafgaat.
Dat hem of haar betovert. Dat hem of haar opnieuw in contact brengt met het mysterie.

 

Middels voorlees-fragmenten, interviews, tekeningen, filmfragmenten enz. leggen we in het weekeind contact met wat C.S. Lewis, J.R.R Tolkien en C. G. Jung ons hebben proberen te vertellen via hun imaginaire werk.

Voor wie zich wil laten verrassen en mee genomen wil worden in een belden-rijk-weekeind, is van harte welkom.

Ik zelf ben al mijn hele leven “enchantée” door hun werk en doe niets liever dan hiervan te getuigen.
Willem Versteeg.

In Huize Poustinia

van vrijdagavond 28 februari 2020 om 18.00 uur

 tot en met zondagmiddag 1 maart 2020 om 14.00 uur

bijdrage: € 275,00 alles inbegrepen.

Meld je aan met je E-mailadres en blijf automatisch op de hoogte van ons nieuws: