Crossing the abyss II – Het Levensweefsel

Conferentie

Van: 09 maart 2018 09:30

Tot: 09 maart 2018 17:30

Prijs: € 70,00 per persoon - € 60,00 als je samen komt


Website: www.hetlevenssnoer.be

Aanmelden

Geestelijke crisis als deel van een groeiproces.

Uitgebreide info vindt u hier

vrijdag 9 maart 2018 van 9.30 tot 17.30 uur

Ortolanenstraat 6, Kessel-lo bij Leuven.

Een conferentie die het thema van Crossing the Abyss I verder uitwerkt met de focus op de keuze om de geestelijke crisis niet enkel te zien als symptoom maar vooral als een dringende oproep te investeren in je eigen groeiproces.

Mmv. o.a. Phil Borges die nieuw filmmateriaal toont en Huguette Beyens en getuigenissen van Myriam De Keye en Sam Deltour.

Het volledige programma vindt u hier.

 

 

De dagen na Crossing the Abyss 1 in september j.l. werkten we met Phil Borges in Poustinia door op de thema’s die tijdens de conferentie werden aangesneden. Vooral op de raakpunten tussen de verschillende benaderingen die het proces tijdens een geestelijke crisis in beeld brengen.

Zeer voedend en ondersteunend zijn de inzichten die verhelderend werken voor het inzicht in wat zich tijdens een dergelijk proces afspeelt. Hoe meer zicht daarop komt hoe beter ook de tools in zicht kunnen komen die hierbij ondersteunend werken. Maar tevens wordt hierdoor ook duidelijk hoe de draagkracht van degene die de crisis doormaakt vergroot kan worden. De vraag op welke manier de omgeving en het verzorgend team een constructieve bijdrage kan leveren staat hierbij ook cruciaal.

Noch in inheemse culturen noch hier kan iemand bij een overweldigende geestelijke crisis aan zijn lot worden overgelaten wat niet betekent dat men vergeet dat hulp kan worden geboden om de eigen kracht aan te spreken om door deze crisis te komen.

Ook is het betekenisvol om een constructieve duiding te krijgen over wat men meemaakt zodat de angst om het niet eerder geleefde zinvol kan gedragen worden, wat veel verder reikt dan het geven van een diagnose.

De vraag in hoeverre een goed uitgebalanceerde medicatie het aangaan van een proces kan ondersteunen berust dan op het achten van het proces dat aan de gang is om het volop kansen te geven.

Nooit mag lichtzinnig worden omgegaan met een onvoorbereid in de diepten van een geestelijke crisis te recht komen, want men kan hierbij zonder de tijdige en nodige ondersteuning schade oplopen die stellig moet worden vermeden. Het is onethisch om iemand zonder de nodige support geestelijk te laten lijden.

In dit perspectief wordt nu aan Crossing the Abyss II gewerkt dat we met de volle medewerking van Phil uitwerken, die in deze conferentie wederom een ruime inbreng met nieuw beeldmateriaal levert. Het programma is nog niet volledig op punt en van zodra het in zicht is wordt dit meegedeeld.

Wel is nu al in het zicht dat we ook volop ruimte geven aan inzichten uit de antropologie die een psychologische en psychiatrische benadering verrijken en bevruchtend inspireren. Maar die vooral een professioneel beeld leveren van de grondige kennis die sjamanen toepassen bij rituelen die tot herstel leiden.

Over de hele wereld staan psychiaters vanuit hun verschillende achtergrond open voor de leringen van de oude culturen waarbij ze zoeken naar een zinvolle vertaalslag in mogelijkheden die ook bij onze cultuur aansluiten. Niet de ene cultuur inwisselen voor de andere is de oplossing maar de aanvullende elementen integreren verdiept het karakter van de eigen cultuur. Zo ontstaat een vruchtbare kruisbestuiving

Huguette Beyens

Meld je aan met je E-mailadres en blijf automatisch op de hoogte van ons nieuws: