mensenknop1a1a1
DIMENSIES VAN STILTE

Over Stilte is in de loop der tijden ook veel geschreven. Stilte is namelijk in haar afwezigheid ook altijd zeer aanwezig. Onze wereld wordt steeds luidruchtiger en tegelijk is het zoeken naar Stilte steeds sterker aan de orde. Stilte kreeg vele namen: ze is bezongen, beschreven, geschilderd. Ze is de rust in de maat van de muziek. Ze is de winter die ons confronteert met de naaktheid van de dingen. Ze is de kracht die alles tot de kern herleidt, als de verscheidenheid van blad, bloem en kleur wijkt voor vorm en structuur. Ze is de sneeuw die in haar blanke pracht de wereld tijdloos maakt. Maar waar staat deze nood aan stilte in ons voor? Waar verwijst ze naar? Stilte is daar waar aanwezigheid kan worden ervaren. Aanwezigheid die zich op vele manieren toont en verschillend kan worden waargenomen. De honger naar stilte is in zekere zin ook honger naar het ervaren van aanwezigheid. Het ervaren van aanwezigheid maakt dat we ons gedragen voelen in onze goddelijke grond. We voelen ons dan weer deel uitmaken van de orde der dingen. We voelen ons dan weer in orde. En als we ons weer in orde voelen dan ervaren we stilte.

Het juiste woord, de juiste toon op het juiste moment kan stilte brengen. Stilte is ook dat wat ons weer in samenklank brengt met onszelf, de ander, de Ander en de wereld. Er zijn ook mensen die de verpletterende stilte kennen van afwezigheid. Het niet meer weten wie of waar men is. Deze stilte spiegelt de Stilte niet, ze wordt als pijnlijk ervaren, ze staat voor onvervulde aanwezigheid. In die zin is het ervaren van de Stilte als alomtegenwoordigheid een helende stilte die iemand terug geeft aan zichzelf.

Naar deze Stilte peilen we in Dimensies van Stilte.

We bieden een kader waarin we dit veilig exploreren. Meditaties, natuurbeleving en geleide oefeningen reiken mogelijkheden aan om de rijke wereld van de Stilte te ontdekken, die bedding geeft aan innerlijke niet eerder geziene rijkdom.

We voeden deze beleving met beelden die de Stilte weerspiegelen opdat we ze steeds beter in onszelf mogen herkennen. Op deze wijze kan ze deel gaan uitmaken van de werkelijkheid waarin we leven. Want Stilte is ook herkenning van wat is maar nog niet in het zicht is. Als Stilte in het zicht komt wordt ook de werkelijkheid vollediger en ervaren we grotere draagkracht.

Voor allen die zich geroepen voelen om na de soms te drukke feestdagen weer op de kern der dingen terug te vallen. Voor wie zich geroepen voelt om meer inhoud te geven aan ervaringen, die verwijzen naar de niet aangeboorde rijkdom van het bestaan.

Voor hen die uit ervaring weten hoe helend de Stilte kan zijn en zich hiervoor graag in rustiger oorden begeven. En vooral ook voor hen die bang zijn van de Stilte omdat ze de veelheid aan indrukken in en buiten zichzelf niet langer bedding kunnen geven. Voor allen die hunkeren naar Aanwezigheid.

De voeding in deze tijd van het jaar is verwarmend, voedend en versterkend.

Soberheid en schoonheid zijn hiervoor de in stilte werkende krachten.

stilte

De stilte die jij bent is als een onmetelijk hart,
alles omvattend en alles doordringend.

Prajnaparamita

retraiteweek van dinsdagavond 17 januari om 18.00 uur t/m zondagmiddag 22 januari om 14.00 uur

H
S
P
O
S
K
R
O
W
retraiteknop1a1a1
pelgrimagesknop1a1a1
muziekdagenknop1a1a1
huisknop1a1a1
kapelknop1a1a1
tuinknop1a1a1
labyrintknop1a1a1
rietveldenknop1a1a1
workshopknop1a1a1
nieuwhuis1a1a1
bereikbaarheidknop1a1a1
contactknop1a1a1
item6a
oudhuis1

1983

2017

Poustinia
huis voor herbronning, innerlijke groei en transitie
Beho 108 - 6672 Beho E-mail: info@poustinia.be Telefoon: 080 -517087

de mensen mensenknop1a1a1