mensenknop1a1a1
ROEP VAN DE WOESTIJN

De roep van de woestijn.

Herbronnen in de geest van Poustinia.

 

Dit weekend staat open voor mensen die een paar dagen stilte, natuurbeleving en meditatie met elkaar wensen te verbinden of geïnteresseerd zijn in een nadere kennismaking of verdieping van de Poustiniabeleving. Het onderscheidt zich van andere weekenden doordat er niet vormend wordt gewerkt. De begeleiding beperkt zich tot het aanbieden van een wandeling en het inleiden en begeleiden van meditatieve momenten, alsook tot het verzorgen van voedzame, smakelijke maaltijden.

De inhoud van deze meditatieve momenten varieert naar de tijd van het jaar en het moment van de dag en kan het best worden omschreven als het beleven van getijden, momenten die voeding bieden door muziek, gebed en reflectie.

De dagindeling ziet er als volgt uit:

Vrijdagavond aankomen en na de maaltijd een meditatief moment in de kapel.

Op zaterdag twee meditatieve momenten in de kapel, ‘s ochtends en ‘s avonds. Een reflectief moment in de namiddag na een ruime middagpauze. In de voormiddag vrije tijd of wandeling. In de avond bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan een moment waarin beelden voor verdieping zorgen.

Op zondag is een meditatieve afronding voorzien op de middag met aansluitende lunch.

Poustinia betekent stille plek in de woestijn, waar men zich vrijwillig terugtrekt om God in zichzelf te ervaren. In dit perspectief gaat godsbeleving met een afdalen gepaard, een afdalen in de grot van de ziel, waarin de geest werkzaam is.

In onze drukke samenleving waarin de mens opgejaagd wordt door een werkritme dat zich van het grotere verband heeft losgemaakt wordt de behoefte aan het vinden van de innerlijke stille plek steeds dringender.

Huize Poustinia ondersteunt en omkadert
dit proces reeds 30 jaar lang in diverse vormen.

Een ‘De roep van de woestijn’-weekend
komt tegemoet aan de wens deze ervaring samen te delen
en de rijkdom ervan te integreren in het dagelijks leven.

data:
vrijdagavond 17 mei t/tm zondagmiddag 19 mei
bijdrage: € 150,00

vrijdagavond 12 juli t/tm zondagmiddag 14 juli
bijdrage: € 150,00

vrijdagavond 4 oktober t/tm zondagmiddag 6 oktober
bijdrage: € 150,00

item3c
item3b1
H
S
P
O
S
K
R
O
W
retraiteknop1a1a1
pelgrimagesknop1a1a1
muziekdagenknop1a1a1
huisknop1a1a1
kapelknop1a1a1
tuinknop1a1a1
labyrintknop1a1a1
rietveldenknop1a1a1
workshopknop1a1a1
nieuwhuis1a1a1
bereikbaarheidknop1a1a1
contactknop1a1a1
item6a

Hier gaat het over workshops.

Toen ik hier aankwam en nog heel klein was, hebben ze mij geprobeerd voor een karretje te spannen om me te laten werken. Onnodig te zeggen dat ze dat niet gelukt is; ik ben hier niet om te werken; daar hebben we bezoekers voor. Vandaar dit aanbod.

oudhuis1

1983

2017

Poustinia
huis voor herbronning, innerlijke groei en transitie
Beho 108 - 6672 Beho E-mail: info@poustinia.be Telefoon: 080 -517087

de mensen mensenknop1a1a1 item3c item3b1