mensenknop1a1a1
RETRAITE-WEEK SPELT-REININGINGSDAGEN

Spirituele zuiverings vijfdaagse en de lente-evening

In de dagen van het begin van de lente ontwaakt en ontvouwt het leven zich weer voor onze ogen. Beetje bij beetje komt alles in beweging. Het is de tijd van ontkieming, van naar buiten brengen wat zich innerlijk ondergronds beweegt. Het is ook de tijd om zich van al de ballast te ontdoen, die je verhindert om aan jezelf toe te komen. De natuurprocessen bieden ook een kans om de innerlijke verjonging die eigen is aan de lente in ons toe te laten. In feite is elk seizoen een initiatie die je wel of niet bewust kan ondergaan. Hoe bewuster je door deze poort stapt, hoe meer je bezield kan geraken door de verandering die zich dan ook in jou voltrekt. Door teveel stress en een haastig leven ontgaat soms de essentie van een dergelijk gebeuren. Bij elke overgang past een moment van stilstaan bij, van reflectie, van contact leggen met behulp van rituelen, die de afstemming op wat zich buiten en in ons voltrekt bedding geeft. Rituelen zijn hulpmiddelen om een verbinding te leggen met.

Dit alles geven we volop kans in deze lente-zuiveringskuur, die zowel een zuivering van lichaam, ziel en geest beoogt. Tevens nemen we de ruimte om volop te reflecteren bij de diepere zin van wat de natuur ons dan voorleeft. Het is niet alleen aan de bomen dat er botten zijn die zich openen, ook in ons wil er iets uitbotten. Er speelt zich een proces van ontkieming af.

Wat we in deze dagen doen is vooral een ritme zoeken dat bij dit jaargetijde past. Korte impulsen geven om spelenderwijze, onbevangen als een kind, in contact te komen met wezenlijke niet eerder verkende behoeften. Wat wezenlijk voelt is ook altijd vol levenskracht.

We maken korte wandelingen, geven het lichaam extra steun door lichte oefeningen, voeden ons met licht versterkend voedsel, staan stil bij de helende krachten van de ziel, en versterken de geest met meditatie en oefeningen.

kiemkracht

 

Als inspiratie weven we beelden, muziek, gebeden en reflecties van Hildegard van Bingen door heen deze dagen. Vooral staan we stil bij Wijsheid, de Vrouwe Sofia als werkzame kracht in ons. Hildegard slaagde erin diep van binnenuit met deze kracht voeling te krijgen. Op deze wijze naar het leven schouwend lukte het haar om het ziele- en geestesleven in kaart te brengen. Met deze kaart navigeren we in deze dagen op de levensstroom, die ons weer meeneemt om nieuwe perspectieven te openen.

Zij sprak in haar geschriften vaak over ‘de groene kracht’, de scheppende kracht die ervoor zorgt dat elk levend schepsel zich voortdurend ontwikkelen kan. Met deze groene kracht werken we heel concreet in deze dagen om binnenin te ontdekken hoe hij in ons werkzaam is. Het gaat niet om theoretische inzichten maar om momenten waarin je impulsen krijgt om de scheppende kracht in jezelf te omarmen. Haar inspiratie krijgt aldus een herkenbare vertaalslag. Zij ondervond aan den lijve van welke grote waarde een dergelijke herbronning voor de mens is.

Ook vieren we met elkaar de lente-evening in vele vormen, vertrouwend op de kracht van een ieder om jezelf, de ander, de natuur en de wereld van binnenuit onbevangen te verkennen. Dan toont de wereld zich als nieuw en wordt je uit de geest in de vorm geboren.

Voorwaarde tot deelname is een bereidheid om te ontledigen en de soberheid van deze dagen te achten en te ervaren.

Het is een uitstekende gelegenheid om mentaal, fysiek en geestelijk tot rust te komen en zin te geven aan de vastenperiode als aanloop naar Pasen toe.

We eten sober maar gezond door kleine, licht verteerbare maaltijden.

speltbread

Spelt speelt hierin een centrale rol. Ook groenten en fruit. Veel gevarieerde dranken.

We willen nog even preciseren dat het niet gaat om vasten maar om zuiverend eten.

Er zijn doorheen de dag geleide meditatie- en lichaamsoefeningen afgewisseld door stilte- en rustmomenten.

Maar wat vooral primeert is de afstemming op de vibraties van de lente om de biodiversiteit van het leven zowel buiten als in ons met volle teugen te doorademen op onze weg naar opstanding.

 

van dinsdagavond 20 maart om 18.00 uur tot en met zondagmiddag 25 maart om 14.00 uur

bijdrage: € 485,00

 

AKTIVITEITEN ROND HILDEGARD VON BINGEN

H
S
P
O
S
K
R
O
W
retraiteknop1a1a1
pelgrimagesknop1a1a1
muziekdagenknop1a1a1
huisknop1a1a1
kapelknop1a1a1
tuinknop1a1a1
labyrintknop1a1a1
rietveldenknop1a1a1
workshopknop1a1a1
nieuwhuis1a1a1
bereikbaarheidknop1a1a1
contactknop1a1a1
item6a
oudhuis1

1983

2017

Poustinia
huis voor herbronning, innerlijke groei en transitie
Beho 108 - 6672 Beho E-mail: info@poustinia.be Telefoon: 080 -517087

de mensen mensenknop1a1a1 AKTIVITEITEN ROND HILDEGARD VON BINGEN