mensenknop1a1a1
RETRAITEWEEK DE TWAALF WERKEN VAN DE

De twaalf werken van de maand
een wandelgang door de geestelijke dimensie van ons dagelijks leven.

Een concrete en levendige manier om tot de herkenning te komen
van wat onze ziel en geest behoeft om gezond te blijven.

 

‘Ge moet heel den dag niet bidden,‘ zegt hij,’ ge moet enkel het begin van den dag
uw werk aan God opdragen, uw werken is dan bidden.’
Als dat waar is dan is mijn leven een groot gebed! Dat gebed begint ieder jaar zo rond Lichtmis.
Dan valt de sneeuw op een heten steen. God rekt den hemel uit en het blijft langer licht.
We ploegen het veld: den schonen vetten grond. We proppen hem vol stalmest om hem te verkwikken, levenslustig en bekwaam te maken. We ploegen van her, om iedere handvol aarde haar bekomste te geven. God schudt er zijn flessen over uit, asemt er wat eerste zon over,
en nu is de grond doordrenkt, doorsapt en in de vorm om het zaad en de zetsels te ontvangen. Tussendoor, want van nu af aan, hebben wij geen zittend gat meer,
spitten wij den hof om, leggen beddekens, panden en percelen.’

Boer Wortel in Boerenpsalm van Felix Timmermans

 

berymaart1

 

Hoe landelijker een mens leeft, hoe meer hij voor zijn overleven afhankelijk is van de veranderingen, die zich doorheen het jaar in de natuur voltrekken. Dit overleven vertaalt zich in vele werkzaamheden, die alle noodzakelijk zijn om levend van en in de natuur het jaar rond te komen. Eeuwenlang, en nu nog op vele plaatsen op deze planeet, was en is leven van het land een natuurlijk en alledaags gegeven.
Elk seizoen geeft immers een impuls om iets anders te doen zoals zaaien, schapen scheren, dorsen, druiven plukken enz. Al deze verschillende werkzaamheden worden symbolisch gebundeld en geschilderd in een twaalftal werken, die in de beeldentaal, overeenkomstig de Twaalf Dierenriemtekens, De Twaalf Werken van de Maand worden genoemd.
Dit is ondertussen een vergeten begrip.
Jammer want deze oerpatronen helpen ons om onze innerlijke wereld beter te begrijpen.
Ze kunnen zelfs als een leidraad voor de ziel worden gelezen.
Ze helpen ons bovendien om onze eigen levenscyclus zinnig en ritmisch afgestemd te beleven.

Zo bekeken ligt de leiding voor wat hij doet om hier te overleven niet bij de mens, die uitvoert, maar bij een grotere kracht, een goddelijke kracht, die inspireert tot het doen van.
Hij wordt goddelijk genoemd omdat hij in zijn veelvoud en grootsheid het menselijke voorstellingsvermogen overschrijdt.
Het is de mens dus gegeven, zo goed als hij kan, in te spelen op die kracht en op deze wijze te participeren aan het grote mysterie van het leven.
In deze context is ieder van deze twaalf werken heilig en is iedere ervaring, die hieruit voortvloeit een inwijding in de werking van de geest op de materie.
Hoe meer de mens verbonden leeft met de natuur hoe meer hij intuïtief begrijpt dat hij door wat hij doet bijdraagt aan het voortbestaan van het leven en dat zijn handelen zich inschrijft in een cyclisch bewegen van het leven door de getijden van het jaar.
Sterker nog, in deze samenhang is iedere activiteit een mogelijkheid om uitdrukking te geven aan de ziel, die overeenkomstig de natuur, innerlijk ook cyclisch beweegt.
Dit in de natuur ingebed religieus beleven van de volksziel lag aan de basis van vele rituelen, die zich om en rond deze handelingen voltrekken en die de geestelijke dimensie, verbonden aan deze samenhang der dingen tot uitdrukking brengen.

Bij ieder maand horen immers welbepaalde werkzaamheden, die ook het wezen van de maand uitdrukken. Zo kan ook de energie van de maand, waar in symbolische zin in de sterrenbeelden vorm aan gegeven is, in het dagelijkse leven worden ervaren en geïntegreerd.
Of anders gezegd het inspelen op de veranderende gedaanten van de natuur en de wisselende behoeften die hieruit voortvloeien helpt de mens om op het niveau van zijn ziel gezond te functioneren.
De beweging die zijn ziel op deze wijze maakt voedt de geest permanent.

werken

In de tijden dat deze eenheid nog als wezenlijk werd ervaren, is deze wijsheid verankerd in de stenen beelden van Romaanse kerken, die in dit opzicht een ode aan het leven belichamen.
In de timpanen verschijnen in een ronde boog de Twaalf Werken van de maand, die een bij elke maand passende bezigheid gestalte geven. Ze zijn weliswaar klein in verhouding met de rest maar ze schrijven zich heel harmonisch in het geheel in en zijn een weerspiegeling van wat de boog van de sterrenbeelden in hetzelfde timpaan spiegelen.
Ook in vele rijkelijk versierde getijdenboeken kregen ze hun plaats als stille getuige van de diepere samenhang der dingen.
Ze duiken in heel de Middeleeuwen op als een levende illustratie van het leven op het platteland, waar de gewone mens dagelijks mee bezig was.

Het leven heeft zich ondertussen steeds meer gemoderniseerd. De landelijke arbeid moest wijken voor gemechaniseerde arbeid. Machines nemen de handelingen meer en meer over. Ook in de kloosters, waar voor de geestelijke groei de handenarbeid zeker zo belangrijk als de gebedsstonden werd geacht, verandert er in die zin iets wat zijn gevolgen heeft.
De energie verplaatst zich steeds meer van onder naar boven in plaats van van boven naar onder. Wat ook zijn weerslag heeft op de beleving van spiritualiteit.
Als arbeid loskomt van de natuur neigen we ertoe spiritualiteit enkel van boven te beleven, wat ons misschien wel vleugels geeft maar ons de handen afsnijdt om in de materie uit te drukken wat ons wezenlijk beweegt.
Maar wat de Romaanse kerken ons ook laten zien is dat de uiterlijke wereld de weerspiegeling is van het innerlijke leven. Ons dagelijks leven staat symbool voor de bewegingen die we innerlijk kunnen maken. Deze beeldentaal vertelt ons ook dat de essentie blijft maar dat de vorm verandert. Overleven wordt in dit perspectief een dagelijkse oefening in het verankeren van de essentie in een wisselende vorm of bezigheden.

We staan in deze moderne tijd meer dan ooit voor de opdracht nieuwe vormen te vinden om uitdrukking te geven aan deze essentie namelijk de verbinding met de natuur en dus ook onze natuur zo levendig mogelijk houden. Levendig in de zin van van geest doordrongen.

Omdat deze materie zo ongelooflijk boeiend is en een vertaalslag naar deze tijd behoeft geven we in deze bijzondere retraite de kans om in een verstild kader diepgaand en levendig te reflecteren bij deze beelden en ze naar binnen te trekken.
In de dertig jaar van ons dagelijks leven in Poustinia vormt deze opdracht het sleutelstuk in de hele werking.

De wereld van de geest uitdrukken in de wereld van de vorm. In de vorm de herkenning vinden voor wat er geestelijk beweegt. Door geestelijke verbondenheid samen met anderen herkennen wie de mens in wezen is. Een goddelijk wezen werkend in een aardse sfeer.

berryfeb

Tijdens deze dagen gaan we symbolisch en praktisch de diepere werking onderzoeken en beleven van een aloude wijsheid, die zich in deze oerbeelden uitdrukt. Onze ziel kent veel lagen, die niet in één keer te doorgronden zijn. Ze leren kennen is de gelaagdheid van de natuur leren kennen, haar maandelijkse wandelgang door de seizoenen met hun wisselend kleed. Het is de gelaagdheid van het leven binnentreden en buigen voor de biodiversiteit ervan. Om misschien de diepere zin van het werk van handen doorheen de eeuwen van de geschiedenis van de mensheid een vertaalslag te geven in deze tijd, waarin we deze essentie integreren in nieuwe vormen: een innerlijke vorm.
Dan zullen we misschien begrijpen wat handen ons eigenlijk vertellen als ze aan het werk zijn in welke vorm dan ook. Het gaat uiteindelijk om het blootleggen van onze biodiversiteit. Of anders gezegd om een kosmische psychologie en een ecologisch omgaan met onze eigen kracht.

Deze herbronningsweek wordt doorspekt met een levende archetypische symboliek. We peilen ook naar de diepte der gewone dingen die op zich groots genoeg zijn om te buigen voor.
We reflecteren, drukken uit, ervaren aan de lijve de beweging waar elk werk voor staat.
We kennen het lichaam en de zintuigen hierbij een belangrijke rol toe.

Er wordt ook gewandeld en één volle dag trekken we er op uit om naar plekken te gaan waar we nog kunnen zien hoe bijvoorbeeld de wol vroeger ten lande werd verwerkt van het scheren van de schapen tot het verwerken ervan in kledingstukken. Dit is een dag vol verrassingen.

De hele week wordt omkaderd door ervaringsgericht werken, verdiepend waarnemend kijken naar de archetypen van de twaalf levensenergieën die het leven vorm geven en sturen. Een manier om ze beter te herkennen in de dingen die het leven meer waarde geven. Deze week kan ook als verdieping en concrete uitwerking worden beleefd van wat rond De Twaalf Heilige nachten spiritueel is geduid.

Het aantal deelnemers is omwille van de uitstap beperkt tot zeven.

 

Er is geen voorkennis vereist om met deze materie te werken, wel een open geest en de bereidheid om andere lagen van de werkelijkheid te leren kennen zonder los te komen van de realiteit van elke dag.

 

‘Een boer leeft van het licht en met het licht. Hij helpt de zon.’

Boer Wortel in Boerenpsalm.

© Huguette Beyens

van dinsdagavond 17 september t/m zondagmiddag 22 september

bijdrage € 495,00

voor het hele programma, alle maaltijden en overnachtingen

plus de daguitstap met het busje

H
S
P
O
S
K
R
O
W
retraiteknop1a1a1
pelgrimagesknop1a1a1
muziekdagenknop1a1a1
huisknop1a1a1
kapelknop1a1a1
tuinknop1a1a1
labyrintknop1a1a1
rietveldenknop1a1a1
workshopknop1a1a1
nieuwhuis1a1a1
bereikbaarheidknop1a1a1
contactknop1a1a1
item6a
oudhuis1

1983

2017

Poustinia
huis voor herbronning, innerlijke groei en transitie
Beho 108 - 6672 Beho E-mail: info@poustinia.be Telefoon: 080 -517087

de mensen mensenknop1a1a1