mensenknop1a1a1
RETRAITE-WEEK KRUIDEN EN PLANTEN ALS SPIEGELS

 

Alles wat wij gewaarworden en waarover wij kunnen spreken,
zijn slechts manifestaties van de idee.

Goethe

In de maand mei beginnen hier in de tuin de kruiden volop te groeien. Hun geur en vorm prikkelen onze waarneming en zintuigen. Door de zonnewarmte komen allerlei processen op gang die de etherische oliën versterken. Dan is het alsof de tuin zich vult met een beschermende energie, die uitstraalt naar alle andere gewassen. Zonder deze kruiden lijkt het of de tuin aan zichzelf overgeleverd is. Reeds van oudsher ontdekt de mens de heilzame werking van kruid en plant op zijn geest, ziel en lichaam. Er is echter een onbevangen blik nodig om de verborgen kracht in kruiden en planten in het algemeen waar te nemen.. Het gaat niet om analyseren maar om zorgvuldig opnemen van en om elk detail in relatie tot het geheel te beschouwen. Het vraagt een loslaten van wat je reeds weet en kent om open te staan voor wat zich doorheen deze observatie openbaart. Kruiden zijn in hun veelzijdigheid volledig. Ze spiegelen heelheid. Deze heelheid is het resultaat van verschillende componenten, waaruit deze heelheid is samengesteld. Hiermee contact leggen is zeer heilzaam voor de ziel. De ziel herkent in de groei-en bloeiwijze van kruiden en planten haar eigen wandelweg. Zo spiegelen de groeiprocessen in kruiden het innerlijke groeiproces. Deze wetenschap is heel oud en werd als een belangrijk deel van het kloosterleven beschouwd.

kruiden

De kloostertuin met geneeskrachtige kruiden kreeg dan ook een centrale plek met in het midden De fontein van het Leven. De mens krijgt de hulp van de kruiden om zich te blijven richten op de scheppende bundelende kracht in zichzelf. zo kan hij er overeenkomstig innerlijke patronen in de wereld uitdrukking aan te geven. De groei van een plant weerspiegelt alle fasen die we tijdens ons leven innerlijk doorlopen om tot volledigheid te komen. Ook beschouwen we de kruiden in relatie tot de vier elementen. Dit maakt het beeld weer op een andere manier volledig en aldus kunnen we ook de werkzaamheid van deze elementen in onszelf onderscheiden. We leren tegelijk onderscheid maken tussen vorm en essentie. Dit kan je als een wezenlijk onderdeel van een levenshouding beschouwen waarin we gedrag en wezen ook in onszelf en anderen scheiden. Dit om de genezende krachten aan te spreken en kansen te geven die in de vorm kunnen ingrijpen om iets of iemand weer volledig te maken. Via dit hele proces ontdekken we stapsgewijs de geheime samenwerking tussen geest en materie en de heilzame invloed ervan op de persoon, de gemeenschap en de mensheid. Dit zien is wat ons verder helpt in een wereld die steeds meer hongert naar eenheid in verscheidenheid. Zo kunnen we steeds meer ons eigen zielsproces doorgronden en vertrouwen om onszelf te zijn, tegelijk verbonden met ons wezen (eenheid) en in relatie tot het wezen van anderen (in verscheidenheid).

Hoe gaan we daar in deze retraite mee aan de slag:

Elke dag brengen we tijd in de natuur door waarbij we leren anders kijken, dingen ontdekken die we niet eerderzagen. We tonen ook verborgen patronen en vertellen iets over groeiprocessen zodat deze waarneming zich beetje bij beetje verdiepen kan. We gaan aan de slag met praktische oefeningen waarbij we in onszelf kunnen ervaren wat we waarnemen. We kijken naar beelden die ons hierbij ondersteunen en ons nog dieper inwijden in verborgen krachten in kruiden. We proeven en verwerken ze in onze maaltijden om de werking van hun essentie te ondergaan.

De dagen verlopen ritmisch en er zijn elke dag terugkerende meditatieve momenten.

Op vrijdag maken we een uitstap waarbij we een uitzonderlijke plek bezoeken in de streek van de Semois waar de kruiden op speciale wijze worden geteeld en beschermd. Dit schept dan ook de mogelijkheid tot enkele prachtige natuurbelevingen in de buurt van een rivier die met charme en speelsheid door haar loop een eigen biotoop creëert. Het verwerken van indrukken krijgt dan op zaterdag en zondag een toepasselijke bedding van waaruit de brug kan worden geslagen naar de eigen levenswandel. Er is geen voorkennis vereist. Wel vragen we aan iedere deelnemer een motivatie om met een open geest waar te nemen en te verinnerlijken om tot nieuwe ervaringen te komen, die het bewustzijn voeden en richting geven. De met zorg bereidde en gekruide maaltijden omkaderen al deze ervaringen en geven ze grond onder de voeten. Zo ondervinden we van dag tot dag de heilzame uitwerking van kruiden op lichaam, ziel en geest.

Een bad van levensenergie voor wie zichzelf wil verwennen met de spiritualiteit van boven die zich van onder in waarneembare vormen vertaalt. Een herbronning van uitzonderlijke waarde in een tijd waarin de mens weer actief op zoek gaat de blauwdruk van de geest in zijn ziel, de belofte op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde naar mensenmaat.

Het aantal deelnemers is beperkt tot zeven.
Een voorafbetaling wordt gevraagd ter bevestiging van inschrijving.

begeleiding: Willem Versteeg en Huguette Beyens

van dinsdagavond 14 augustus 18.00 uur t/m zondagmiddag 19 augustus
bijdrage: € 485,00

santamariakruiden

H
S
P
O
S
K
R
O
W
retraiteknop1a1a1
pelgrimagesknop1a1a1
muziekdagenknop1a1a1
huisknop1a1a1
kapelknop1a1a1
tuinknop1a1a1
labyrintknop1a1a1
rietveldenknop1a1a1
workshopknop1a1a1
nieuwhuis1a1a1
bereikbaarheidknop1a1a1
contactknop1a1a1
item6a
oudhuis1

1983

2017

Poustinia
huis voor herbronning, innerlijke groei en transitie
Beho 108 - 6672 Beho E-mail: info@poustinia.be Telefoon: 080 -517087

de mensen mensenknop1a1a1