mensenknop1a1a1
AKTIVITEITEN ROND HILDEGARD VON BINGEN

Hildegard von Bingen

een sprong in te tijd om de geur te proeven van tijdloze mystiek.

Na de inspirerende voedende Hildegardweken in de zomer van 2011, plannen we ook in 2012 verschillende activiteiten voor wie zich in deze krachtige spiritualiteit wenst te verdiepen.

Een spiritualiteit die ‘de goddelijke orde’ en ‘de harmonie der sferen’ ten volle respecteert en van daaruit leeft. Een spiritualiteit die verbonden is met de geest, de ziel, de natuur, het lichaam en de wereld. Een spiritualiteit die oude waarden ankert in een eerlijk zoeken naar eenheid en volledigheid. Een spiritualiteit die raakt aan een eigentijds verlangen naar waarden die universeel zijn en vertaalbaar in het leven van elke dag.
In al deze activiteiten gaan we stap na stap op zoek naar de essentie van deze spiritualiteit door reflectie, kennis nemen van, zelfbeleving, oefening en meditatie.
Hierbij werken muziek, beelden, poëzie en lichaamsbeweging ondersteunend.
In al deze activiteiten is in de natuur bewegen de bedding voor het integreren van de aangeboden inspiratie in een omgeving die de kracht van de natuur spiegelt.

-.-.-.-.-

hildegardklein1

Van dinsdagavond 20 maart vanaf 18.00 t/m zondagmiddag 25 maart om 14.00
Spelt-reinigingsdagen in de geest van Hildegard von Bingen.

bijdrage € 480,00
inschrijving middels vooruitbetaling van € 100,00 voor 1 februari 2012

Reiniging is niet alleen je lichaam, ziel en geest ontdoen van onnodige ballast.

Het is ook vrijkomen van afhankelijkheid van en verslaving aan stress, werk, indrukken, ongezonde eetgewoonten en onrust. We gaan in deze dagen op zoek naar de juiste balans in lichaam, ziel en geest door zeer afgestemd om te gaan met voedsel voor deze drie deelaspecten van ons mens-zijn.We doen dit op de lente-evening, de tijd van het jaar dat ook in de natuur alles in beweging komt en ons aanzet nieuwe perspectieven te integreren.Uiterst sobere, zich ritmisch afwisselende kleine maaltijden, waarin spelt centraal staat schragen dit proces. Oefeningen voor lichaam, ziel en geest ondersteunen het afstemmen op wat wezenlijk beroert. Dit alles wordt bevloeid door de geestelijke erfenis van Hildegard van Bingen, die we doorheen deze dagen integreren.Een bereidheid tot ontlediging is nodig om mee te doen.

MEER INFO OVER DEZE WEEK

-.-.-.-.-.-.-.-.-

ZINGEN IN DE GEEST VAN
HILDEGARD VON BINGEN

mmv. Antje de Wit

van donderdagavond 12 t/m zondagmiddag 15 april 2012

deelname: € 400,00

Een vierdaagse Hildegard-retraite, waarin de mooie liederen van Hildegard von Bingen centraal staan. We ontdekken en ervaren de klanken, de vloeiende muzikale lijnen en de teksten van Hildegard’s bijzondere liederen. In een kloosterlijk ritme zal er een rustige afwisseling zijn van adem- en klank-oefeningen, zingen van Hildegard’s liederen en ander kloosterlijk repertoire, dagelijks terugkerende meditatie-momenten, wandelingen en ruimte voor ontspanning. Maaltijden worden verzorgd, volgens Hildegard’s inzichten in gezonde voeding (m.n. gebruik van spelt).

De eerste bekende componiste in Europa is Hildegard von Bingen, een 12e eeuwse benedictijnse kloosterlinge. Haar muziek is ontsproten uit de Gregoriaanse kerkmuziek traditie van haar tijd. Naar eigen zeggen componeerde zij de muziek niet zelf, maar ‘ontving’ zij het van het ‘Levende Licht’. Het is wonderbaarlijk dat wij überhaupt weten dat dit repertoire van haar hand is; veel muziek in die tijd bleef van anonieme signatuur. Uit haar composities blijkt dat zij haar tijd ver vooruit is. Ze gunt zichzelf vrijheid in haar muzikale expressie. Ze laat zich niet inperken door muzikale regels voor vergelijkbare geestelijke composities in haar tijd.

Hildegard von Bingen was er diep van overtuigd dat het zingen van muziek een verbinding bewerkstelligt tussen de spirituele wereld en de gewone dagelijkse wereld. Daarom noemde zij haar composities ‘Symphoniae’, samenklanken van hemel en aarde. Volgens Hildegard, is de ziel in haar essentie klank, een symfonische klank waarin hemel en aarde resoneren. Door die bijzondere verbindende eigenschap van muziek kan het een bevrijdende en ook heilzame werking uitoefenen. De liederen van Hildegard worden gekenmerkt door hun vloeiende, melismatische karakter en het grote bereik, van heel hoog naar heel laag. Zo lijken Hildegard’s liederen continu en met grote vanzelfsprekendheid tussen hemel en aarde te bewegen. Die symfonische klank en beweging ontdek en ervaar je als je zelf zingt. Het kost enige aandacht en concentratie om een lied van Hildegard te leren zingen. Middeleeuws repertoire is voor sommigen een hele nieuwe ervaring. Maar als je het dan kan zingen, ja dan… dan geeft dat Hildegard’s lied je iets terug.

Ben je nieuwsgierig naar de liederen van Hildegard en hou je van zingen? Welkom! Ben je altijd al geïnspireerd door Hildegard von Bingen en wil je ook graag haar muziek leren kennen? Welkom.
Het is niet vereist om Gregoriaans te kunnen zingen. De nieuwsgierigheid om haar liederen te leren kennen en zingen…daar gaat het om.

gregoriaans

Antje de Wit is zangeres en zangpedagoge, koordirigente en kerkmusicus.
Antje is een onafhankelijk (=freelance) musicus en heeft een eigen bedrijf getiteld "Symphonia".
Zie www.antjedewit.nl om nader kennis te maken.

Ze heeft zich verdiept in de muziek van Hildegard von Bingen. Haar liederen zijn klankrijk, inspirerend en helend. Op uitnodiging van ons is ze bereid om de deze spirituele vierdaagse bij ons te verzorgen in het kader van de Hildegard-activiteiten.

-.-.-.-.-.-.-

 

 

Hildegard-retraiteweek

met tweedaagse pelgrimage naar Bingen
van maandagavond 18 juni vanaf 18.00 t/m zondagmiddag 24 juni om 14.00

bijdrage € 610,00

inschrijving middels vooruitbetaling van € 150,00 voor 1 maart 2012

 

en een tweede groep

Van maandagavond 23 juli vanaf 18.00 t/m zondagmiddag 29 juli om 14.00

 

In de donkere Middeleeuwen waar het individuele bewustzijn amper ruimte had om zich te manifesteren, slaagt een vrouw erin om de kiem te wekken van een nieuw bewustzijn.

Ze heet Hildegard von Bingen.

Ze zou waarschijnlijk heel snel weer in de vergetelheid verdwijnen ware het niet dat zij erin slaagt haar inspiratie in woorden, beelden en muziek uit te drukken. Merkwaardig genoeg overleeft haar werk en composities de stormen des tijds. Ze raken aan universele waarden en ze openbaren de grondprincipes van een leven in resonantie met de natuur en de goddelijke natuur van de mens.

Hildegard werd als kind door haar ouders naar een klooster gebracht. Ze trad in, niet op basis van een eigen keuze, en de aanpassing aan dit nieuwe leven verloopt dan ook niet zonder pijn en eenzaamheid.

Ze heeft echter al heel vroeg een diep innerlijk contact met haar goddelijke natuur en ze heeft een helderziende gave. De visioenen, die ze krijgt openbaren haar de wetmatigheden waarop de hele schepping is gebouwd. Voortgaande op deze wetmatigheden slaagt ze erin de verbanden te leggen met de groei- en bloeiwijze van planten en ze ontwikkelt een eigen natuurgeneeswijze, die tot op de dag van vandaag haar waarde bewijst.

Haar leven kent hoogten en laagten. Ze moet haar eigen diep bewogen innerlijk leven een bedding geven. Dit stuit op weerstand, strijd en verdriet. Ze moet de moed in zichzelf aanspreken om veroordelingen het hoofd te bieden en zich vast te bijten in haar eigen aanvoelen. Ze kiest uiteindelijk een eigen weg. Het is op zich een wonder dat een vrouw in de twaalfde eeuw hierin slaagt. Ze sticht een eigen klooster waar ze met een aantal nonnen een evenwichtige en gezonde levenswijze weet vorm te geven.

Er valt over haar heel veel te vertellen.

Maar nog boeiender is op zoek te gaan naar raakpunten tussen die tijd en onze ‘donkere’ tijd, tussen haar gedachtengoed en de existentiële vragen waarmee we nu geconfronteerd worden. Tussen haar geneeswijze en de problemen rond gezonde levenswijze, die nu rijzen.

Het is bij nadere beschouwing verrassend om te zien hoe inspirerend haar werk kan zijn voor het vinden van sporen voor een leven in resonantie met de noden van lichaam, ziel en geest.

 

WAT TE VERWACHTEN IN DEZE WEEK

 

Hierin combineren we een rustig en meditatief verblijf in de geest van Hildegard in Poustinia met een tweedaagse pelgrimage naar de plaatsen waar ze leefde, werkte en componeerde.

Het wordt een levendige, geanimeerde ontdekkingstocht met prachtige wandelingen in de Rijnvallei verrijkt met bezinnende momenten, waarbij de nodige toelichting goed wordt verzorgd. Ook een bezoek aan de kruidentuin in Bingen maakt deel uit van onze ontdekkingstocht. We verblijven één nacht in het pittoreske Rudesheim am Rhein. Voor het middageten kunnen we genieten van een goed verzorgd Hildegard buffet. We nemen ook een picknick aan de oevers van de Rijn.

 

Tijdens het verblijf in Poustinia komen aan bod:

 

Het leven van Hildegard von Bingen,

de kruidenleer en de diepere verbanden die zich hierin tonen.

De natuurgeneeswijze van Hildegard,

haar werk en de visie die hieruit spreekt en haar muziek.

Dit alles wordt verweven in een leefritme,

waarin tijd is voor afstemming, meditatie en verdieping.

We gaan op zoek naar kruiden en eten

naar de grondprincipes van Hildegardes voedingsleer.

Hierin speelt de spelt een belangrijke rol

en er wordt vooral gelet op licht verteerbare combinaties.

 

Op donderdag en vrijdag zijn we in Duitsland en bezoeken we

de Disibodenberg (ruines van haar eerste klooster),

het Hildegard von Bingen museum in Bingen, de abdij St. Hildegard,

de Rochuskapelle en het Hildegard Forum met de kruidentuin.

 

Kortom: dit is een vakantieweek van uitzonderlijk hoge kwaliteit voor wie echt aan herbronning toe is en dit wenst te combineren met een reiniging van lichaam, ziel en geest. De bedoeling is dat iedere deelnemer zich hierdoor innerlijk en uiterlijk kan voeden om daarna geïnspireerd en gesterkt maar huis te gaan.

De kosten bedragen: 610 euro.

Hierin zijn alle onkosten begrepen.

Dit betekent: verblijf in Poustinia

vanaf maandagavond t/m zondagmiddag met begeleiding

Een tweedaagse uitstap met de minibus naar Bingen

met overnachting met ontbijt in een hotel in Rudesheim.

Maaltijden onderweg.

Een vooraf betaling van 150 euro geldt als inschrijving.

Er is geen voorkennis vereist. De week geldt ook als een introductie

in het gedachtengoed van Hildegard von Bingen.

MAXIMAAL ZEVEN DEELNEMERS

POUSTINIA - 080-517087 - info@poustinia.be

De begeleiding gedurende de hele week, ook in Duitsland, is in handen Willem en Huguette.

H
S
P
O
S
K
R
O
W
retraiteknop1a1a1
pelgrimagesknop1a1a1
muziekdagenknop1a1a1
huisknop1a1a1
kapelknop1a1a1
tuinknop1a1a1
labyrintknop1a1a1
rietveldenknop1a1a1
workshopknop1a1a1
nieuwhuis1a1a1
bereikbaarheidknop1a1a1
contactknop1a1a1
item6a

Hier gaat het over workshops.

Toen ik hier aankwam en nog heel klein was, hebben ze mij geprobeerd voor een karretje te spannen om me te laten werken. Onnodig te zeggen dat ze dat niet gelukt is; ik ben hier niet om te werken; daar hebben we bezoekers voor. Vandaar dit aanbod.

oudhuis1

1983

2017

Poustinia
huis voor herbronning, innerlijke groei en transitie
Beho 108 - 6672 Beho E-mail: info@poustinia.be Telefoon: 080 -517087

de mensen mensenknop1a1a1