mensenknop1a1a1
VORIGE  RETRAITEWEKEN

Benedicere:

de kunst van het gezegende, ‘in God geborgen’, leven.

In de aanloop naar 2012, het jaar van de wende, zoals het reeds een tijdje wordt benoemd, konden we dank zij een verbeterde infrastructuur, gasten de kans geven om in een rustig kader langere tijd in Poustinia te verblijven.

Voorwaarde om dit te kunnen doen was namelijk dat we elke gast gedurende deze herbronningsdagen een eigen kamer kunnen toewijzen om zich tussentijds zo gewenst op zichzelf terug te trekken. Zover zijn we nu.

Deze dagen lopen van dinsdagavond tot zondagmiddag. Tegelijkertijd krijgen gasten hierbij de kans om aan den lijve te ervaren wat de grondinspiratie van Poustinia hen innerlijk brengen kan. Om vanuit deze beleving ook meer grond onder de voeten te krijgen in het hectische leven van elke dag.

Gedurende de voorbije jaren hebben gasten steeds naar deze grondinspiratie gepeild.

We hebben ze ook steeds geïntegreerd in onze werkwijze en workshops.

Ze voert terug naar oude universele waarden, die in de loop der tijd het mensen mogelijk heeft gemaakt hun ‘goddelijke grond’ aan te raken. Zoals het vruchtbaar maken en houden van elke grond een leidraad behoeft, zo vergaat het ook deze ‘geestesgrond’. Altijd al heeft de mens zijn natuurlijke religieuze grond gevoed en doorploegd met innerlijk schouwen in de verborgen orde der dingen. De gang der seizoenen, de kosmische cycli, het levensritme van de mens, waren richtinggevend in een zoeken naar de samenhang der dingen, het mysterie van de schepping. Binnen die samenhang ervaart de mens een onbenoembare aanwezigheid, die afhankelijk van tijd, plaats en cultuur steeds weer andere namen kreeg. Een naam die naar alles tegelijk verwijst, de eenheid in dit alles, de sturende kracht, ‘de goddelijke orde’ in de gedaante van God en Godin of God en de Wereld of de Schepper van het Al of...

In vele oude geschriften wordt het zoeken naar deze samenhang gespiegeld. Hierin wordt ze vaak gecodeerd opgeslagen. Wie dieper schouwt, leest tussen de regels het onbenoembare Aanwezige, waarin elk leven geborgen is.


benedictus1a

Van bij de aanvang af was “De regel van Benedictus” een belangrijke inspiratiebron voor ons. Deze is op zich ook weer ingebed in nog veel oudere geschriften. Verouderd van vorm en in eerste instantie geschreven voor kloosterlingen, laat deze leidraad soms nauwelijks vermoeden wat de diepere grond van deze regel is. Het woord regel roept in deze tijd al sowieso veel weerstand op en houdt voor velen de deur gesloten. Toch was hij ook voor ons een inspiratiebron om het spoor terug te vinden naar een in de goddelijke orde ingebed leven.

Gedurende de voorbije dertig jaar was hij mede een wegwijzer in het zoeken naar een leven dat gestroomlijnd wordt door afwisselend werken, bidden en studeren en een levende omgang met mensen, de natuur en de wereld. Om steeds meer met de voeten op de grond te komen en daadwerkelijk in de wereld te kunnen staan zonder een diepere afstemming op te geven.

In al onze workshops en retraiteweken wordt naar een vertaalslag gezocht voor deze leidraad. Wat hieronder beweegt, is de intentie om gasten de kans te geven hun eigen grond te bewerken, hem vruchtbaar te maken en te houden.

In 2011 hebben we een
DE WEG NAAR HET HELENDE

 

‘Laten we onze ogen openen voor het goddelijke licht
en opmerkzaam luisteren naar wat God ons elke dag vertelt.’
Benedictus van Nursia

 

Herbronnings- en najaarszuiveringszesdaagse in het hart van de stilte.

 

Dagen waarin we met een kleine groep zeer ritmisch leven en de essentie van de Regel van Benedictus beleven.
We peilen naar de heilzame cadans tussen zuiverende, licht verteerbare en geneeskrachtige voeding en kruiden, meditatieve afstemming met aangepaste lichaamsbeweging, helende muziekervaring en de verborgen dimensies van stilte en reflectie bij symbolen, die ons zielenleven in kaart brengen.
Dit alles speelt zich af in het voedende kader van Poustinia, waarin vorm en functie elkaar omhelzen en bedding geven aan de behoefte aan innerlijke ordening.
De natuur is hierbij toonaangevend en een zeer goed bruikbaar referentiekader voor het begrijpen van innerlijke processen. Er wordt dan ook tijd gemaakt voor natuurbeleving.
Er wordt op vrijdag een uitstap gepland naar Avioth, een oude spirituele plek in Frankrijk met aansluitend een bezoek aan de ruïnes van Orval met apotheek en kruidentuin.

avioth

Deze bezinningszesdaagse richt zich tot wie aan den lijve wenst te ervaren hoe het levensritme ingebed is in een aloude wijsheid, waarbij de eenheid van lichaam, ziel en geest het fundament is. Ze beoogt genezing door aandacht te schenken aan volledigheid. Een diepgaande bezinning over de maat van alle dingen en de heilzame werking ervan voor het welzijn van ieder, die authentiek wenst te leven in overeenstemming met de orde in het universum. Om te ontdekken hoe dit vorm te geven in het leven van elke dag.

Op deze wijze schraagt deze zesdaagse de behoefte om tot jezelf en tot het Zelf te komen.
Een uitzonderlijke kans om de stress af te werpen en te herstellen van overbelasting.

Ook voor wie van zichzelf vervreemd is door de eisen van werk en samenleving krijgt in deze week de impuls om het spoor naar binnen te volgen.

Van dinsdagavond 11 oktober om 18 uur t/m zondagmiddag 16 oktober om14 uur.
Een tweede groep van dinsdagavond 29 november t/m zondagmiddag 4 december

Wie inschrijft volgt de hele week. Ieder beschikt over een eigen slaapruimte.

Voorwaarde om deel te nemen: motivatie om lichaam, ziel en geest te ontdoen van onnodige ballast door de ervaring van maat houden.Naast een zingevende omkadering wordt ruimte en tijd geboden voor de eigen beleving. Er wordt niet aan therapie gedaan. Het opzet is op zich is helend voor de totale mens en draagt bij tot zelfrealisatie.

spelt

Tijdens deze dagen nemen bereidingen met spelt een voorname plaats in. Spelt heeft uitzonderlijk kwaliteiten. Dit graan is dan ook uiterst geschikt om te herstellen van degeneratie verschijnselen, chronische vermoeidheid en neerslachtigheid. Kruiden en versterkende drankjes ondersteunen alle bereidingen. Biologische groenten en fruit zorgen voor een weldoende afwisseling voor granen en andere lichte eiwitrijke kost.

Wie een speltintolerantie heeft wordt door andere producten tegemoet gekomen.
Spelt wordt dan door een ander graan vervangen. De bereidingen zijn lactosevrij. De voeding is overwegend vegetarisch en komt tegemoet aan wie zonder vlees of vis eet. Er wordt aandacht besteed aan de basisprincipes van een goed uitgebalanceerde zuiverende voeding. Het ritme van de maaltijden loopt een beetje anders dan anders. De lichte hoofdmaaltijden worden afgewisseld met kleine tussenmaaltijden. De voeding wordt in deze dagen opgevat als een leerproces en wordt als dusdanig ook geduid.

begeleiding: Huguette en Willem

H
S
P
O
S
K
R
O
W
retraiteknop1a1a1
pelgrimagesknop1a1a1
muziekdagenknop1a1a1
huisknop1a1a1
kapelknop1a1a1
tuinknop1a1a1
labyrintknop1a1a1
rietveldenknop1a1a1
workshopknop1a1a1
nieuwhuis1a1a1
bereikbaarheidknop1a1a1
contactknop1a1a1
item6a

Hier gaat het over workshops.

Toen ik hier aankwam en nog heel klein was, hebben ze mij geprobeerd voor een karretje te spannen om me te laten werken. Onnodig te zeggen dat ze dat niet gelukt is; ik ben hier niet om te werken; daar hebben we bezoekers voor. Vandaar dit aanbod.

oudhuis1

1983

2017

Poustinia
huis voor herbronning, innerlijke groei en transitie
Beho 108 - 6672 Beho E-mail: info@poustinia.be Telefoon: 080 -517087

de mensen mensenknop1a1a1