Alle aktiviteiten in
Huize Poustinia
worden georganiseerd door
de VZW Het Levenssnoer
op het zelfde adres
info@hetlevenssnoer.be

Huize Poustinia
Beho 108
6672 Beho - België
Tel: 080 - 517087
info@poustinia.be

Alle betalingen
voor alle altiviteiten
in Huize Poustinia
op naam van
VZW Het Levenssnoer
BE19523080387312

ezeltransparant3
ezeltransparant1
herbronningfoto

herbronning

 

 

Herbronning
De eerste pijler waarop Poustinia rust.

 

Voor ons levend hier in Poustinia is dat feitelijk waar, want het huis ligt midden in een bronnengebied. Op zeshonderd meter afstand van ons huis ontspringt een bron, die zich door de wei meanderend, in één van haar vertakkingen ondergronds voortzet en ons huis passeert op
drieentwintig meter diepte.

Meer dan dertig jaar hier levend hebben we ervaren wat de boeren hier in de buurt sedert lang wisten, dat een bron je niet onberoerd laat.

Hij voedt je wortels en maakt je week voor de grote geheimen van het leven, inclusief de verborgen gebieden in je eigen ziel.

Een actief leven dient telkens afgestemd te worden op dat wat van binnen voedt.

Zelf plannen maken en voortgaan wordt genadeloos afgestraft als de idee die aan de actie voorafgaat niet wortelt in haar die ook de bron zelf voedt.

 

Dit heeft ons op deze plek geleerd dat herbronning een ultieme voorwaarde is voor de tweede pijler waarop Poustinia rust; innerlijke groei.

 

Afstemmen op bronnen, in al zijn facetten, is leidend beginsel voor ons doen en laten.

 

Onze bron hier is de natuur rondom ons die onze grote leermeester is.

Meer dan dertig jaar tuinieren en leven met dieren vertelt je alles wat je moet weten
als je leergierig bent. Als je haar als meesteres aanvaardt.

 

Maar we stemmen ook voortdurend af op de bronnen die de mensheid
altijd heeft benut om van te drinken.

Voor ons is dat de verbondenheid die de mens heeft ervaren zijnde een levend onderdeel
van de grote samenhangen die we de kosmos noemen.

In de kennis van de kosmologie ervaart de mens zijn ultieme verbondenheid
met het grotere Leven.

 

Daarin leert hij de
verbanden
zien die
verbinden
en hem uiteindelijk het gevoel kunnen geven
verbonden
te zijn met.

 

En als derde bron hebben we de bereidheid om te leren van hen die ons zijn voorgegaan.

Inspirerende voorbeelden, natuurverbonden culturen, onverwoestbare wijsheden
in praktijk gebracht door de gewone mens.

Water komt van vele kanten gestroomd en vindt degene die dorst.

 

verband

 

Willem Versteeg