mensenknop1a1a1
ZEVENVOUDIG PALET  VAN ONZE AKTIVITEITEN

Dertig jaar Poustinia.
Dertig jaar werken aan een plek waar gasten de ruimte vinden en nemen om bij zichzelf en het Diepere van het leven uit te komen.

In vele vormen boden en bieden we hiertoe kansen en mogelijkheden, hierbij een inspiratie dienend, die ons blijvend voedt en bezielt. Deze inspiratie vindt haar grond in een permanente reflectie over en ervaring van de zin en betekenis van menswording die we én als uitdaging  én als opdracht beleven. Een opdracht waarbij we niet alleen worden gelaten als we het pad volgen naar binnen, waar versluierde mogelijkheden wachten om zich aan ons te openbaren. Het bewustzijn wil in ons groeien en ons voorwaarts doen bewegen. Het is blijkbaar de bedoeling dat we ons bewust worden van onze versluierde mogelijkheden. Inspiratie maakt het maken en beleven van deze beweging lichter en boeiender. Het gaat niet om zware analyses, om lastig denkwerk maar om een ontwaken aan onszelf. Het aan den lijve ervaren dat het grote Leven zich niet in een keurslijf laat dwingen maar open bloeit in een waaier van mogelijkheden, die perspectieven opent. 

De tijdgeest laat op vele manieren zien dat we deze beweging dienen te maken om verder te komen om niet ten prooi te vallen aan de versnippering, die de eenheid van het Zijn aantast en verziekt.

Om deze dertig jaar van intense inzet, zowel van gasten als onszelf, in die richting te vieren en te verdiepen wensen we ons de komende tijd in te zetten om deze sluimerende mogelijkheden te ontsluieren.

Hierbij blijven de volgende pijlers deze inzet ondersteunen:
afstemming en gebed, meditatie en contemplatie, zelfreflectie en zelfexpressie, natuurbeleving en het kennen en toepassen van natuurwetten, handenarbeid en het verzorgen van evenwichtige voeding, kennis en ervaring van het menselijk functioneren, spirituele verdieping en eenheidsbeleving van de religieuze inspiratie, en vooral de vele dimensies van de Stilte die tot ons spreekt.

 

De vormen waarin we dit uitdrukken zijn:

Een weekendverblijf - De roep van de woestijn

Een kans om het leven in Poustinia mee te beleven en te delen zonder specifieke vorming.

 

Een spirituele vierdaagse

Een korte retraite waarbij omkadering rond een gekozen thema op meditatieve wijze
een verdieping van het eigen levensproces mogelijk maakt.

 

Het lied van de Sterren

Een vierdaagse waarin we ruimte maken om diepgaand stil te houden
bij alles waartoe de kosmos en het universum ons inspireert.
Zoals jaarfeesten, de Twaalf Heilige Nachten, de getijden van het leven enz.

 

Het lied van de Ouden

Een korte retraite waarbij we rond een gekozen thema naar raakpunten zoeken
tussen waarden uit Oude culturen en het zoeken
naar een invulling voor nieuwe waarden in deze tijd.

 

Familie-en levensdynamieken

Weekenden waarin stil wordt gestaan bij de zichtbare en onzichtbare thema’s
die doorwerken in de relaties die ons leven bepalen:
de relatie tot onszelf, de relatie tot familie en dierbaren, de relatie tot werk en de wereld.

 

Weekeinden Levende Mystiek

Waarin we voedend reflecteren over de diepere grond van ons leven
aan de hand van mystieke en geestelijke inspiratie uit velerlei bronnen.  

 

Langere retraites en pelgrimages

Zij gelden als diepgaande herbronningsweken waarin verdieping
van de eigen spirituele grond gepaard gaat met het letterlijk bewandelen van nieuwe wegen,
die perspectieven opent. Hieraan zijn steeds meerdere uitstappen of een reis verbonden.

 

In deze zeven vormen drukken we onze inzet uit. Ze schrijven zich ritmisch in de jaarwerking in en scheppen aldus verscheidenheid in het aanbod van Huize Poustinia.

 

Afgaande op het eigen proces kan de gast hierin een keuze maken en actief inspelen op een spirituele behoefte aan herbronning en verdieping.

H
S
P
O
S
K
R
O
W
retraiteknop1a1a1
pelgrimagesknop1a1a1
muziekdagenknop1a1a1
huisknop1a1a1
kapelknop1a1a1
tuinknop1a1a1
labyrintknop1a1a1
rietveldenknop1a1a1
workshopknop1a1a1
nieuwhuis1a1a1
bereikbaarheidknop1a1a1
contactknop1a1a1
item6a

Hier gaat het over workshops.

Toen ik hier aankwam en nog heel klein was, hebben ze mij geprobeerd voor een karretje te spannen om me te laten werken. Onnodig te zeggen dat ze dat niet gelukt is; ik ben hier niet om te werken; daar hebben we bezoekers voor. Vandaar dit aanbod.

oudhuis1

1983

2017

Poustinia
huis voor herbronning, innerlijke groei en transitie
Beho 108 - 6672 Beho E-mail: info@poustinia.be Telefoon: 080 -517087

de mensen mensenknop1a1a1