mensenknop1a1a1
PROGRAMMA-WIJZER

Richtingwijzer voor het programma-aanbod van onze workshops

Wens je als gast deel te nemen aan één van onze workshops, dan kan je best eerst deze richtingwijzer doornemen om je keuze bewust te maken.
Elk weekend legt immers een ander accent en je kan dan voelen of je zelf ook dat accent wenst te leggen.
We komen door deze varianten tegemoet aan verschillende behoeften. Dit aanbod is tevens ook aangepast aan dit kader en onze mogelijkheden.

De keuze voor de inhouden van deze workshops is mede bepaald door de essentie van de Poustinia-beleving:

Vrijwillig de zorg voor het innerlijke leven op zich nemen
en de eigen mogelijkheden aanspreken om met de opgaven
van het dagelijks leven zinvol en verantwoordelijk om te gaan.
Verantwoordelijkheid wordt hier benaderd
als het vermogen om door bewustwording en zelfverwerkelijking
zo zinvol mogelijk op innerlijke en uiterlijke veranderingen in te spelen.

Huize Poustinia beoogt mensen te stimuleren hun spirituele beleving te grondvesten op het aanspreken van eigen potentieel en het afstemmen op een transpersoonlijke grotere Kracht, van oudsher de goddelijke inspiratie genoemd. Het gaat om een spiritualiteit, die gevoed door de krachten van boven en van beneden, het midden zoekt. Een spiritualiteit op mensenmaat, ingebed in het dagelijks leven. Deze spiritualiteit zoekt naar het raakpunt tussen alle grote inspiratiebronnen op deze planeet, die de tijd overleefden en in wezen één zijn. Het is een spiritualiteit die gevoed wordt door ervaring en afstemming.

Weekendworkshops rond familie- en levensdynamieken
focus op zelfverwerkelijking

Bestemd voor ieder, die zelf zicht wenst te krijgen op hoe ons eigen leven verweven is met de innerlijke en uiterlijke levensprocessen van onze familieleden. Alles wat in families is beleefd heeeft zich niet noodzakelijk uitgedrukt.
Het niet uitgedrukte kan als een belemmerde energie de verdere ontwikkeling van familieleden blokkeren of vertragen. Tegelijk is elk individu en elke familie ook ingebed in de ontwikkeling van de mensheid als geheel en zeer zeker ook in de evolutie van de eigen cultuur, de bakermat waarin men opgroeit.
Deze dynamieken worden doorgelicht aan de hand van themaopstellingen en innerlijke opstellingsbeelden, die een ziels- en geestesbeweging in gang zetten waardoor energie vrijkomt die naderhand in het eigen proces kan worden geïnvesteerd.
Er wordt niet aan groepstherapie gedaan. Wel wordt er afgestemd en ingespeeld op het energieveld van de groep. Er wordt deskundig gewaakt over de veiligheid van iedere deelnemer.

Start op vrijdagavond: avondeten om 18.30 uur gevolgd door meditatie en innerlijke afstemming op het thema
Zaterdag: in de voor-en namiddag gezamenlijke afstemming op het thema
Zaterdagavond: schouwend kijken naar beelden, die het thema belichten
Zondagochtend: beschouwende terugblik op de beelden en verdieping van het thema

Spirituele vierdaagse

Een langer weekend met meer ruimte voor inkeer en beleving in de natuur.
Focus op zelfherinnering
Ze neemt drie verschillenden gedaanten aan:

Het lied van de ouden.

We nemen de waarden en inzichten van andere en oudere culturen onder de loep. We kijken naar wat we hiervan kunnen integreren in onze eigen beleving.
We gebruiken hiervoor beelden, verhalen en meditaties. Elke keer belichten we een andere cultuur.

Leven vanuit de bron.

Hierbij bieden we deelnemers de kans om actief zelf aan de slag te gaan met levensthema’s. Aan de hand van voorbeelden, oefeningen, zelfexpressie, meditatie en reflectie kan ieder voor zichzelf deze thema’s uitdiepen. Het delen in de groep is vrij. Het geheel wordt omkaderd met voedende inspiratie door beelden, symboliek, verhalen en geleide meditatie.

Het lied van de sterren.

We bieden hierbij aan de deelnemers de kans om de verbanden tussen de feestdagen, de twaalf energieën, die al het leven sturen, en de innerlijke levensloop bloot te leggen.
Op deze wijze komen de deelnemers tot een steeds bredere en diepere kijk op de verschillenden dimensies van het leven. Er worden tevens naar sporen gezocht om deze in het dagelijkse leven te integreren. Ook hier dienen beelden, symboliek, verhalen en geleide meditatie dit proces van verinnerlijken.

 

Voor alle vierdaagsen geldt:
Start op donderdagavond:
18.30uur avondmaal met aansluitend meditatie en inleiding van het thema
Werksessies verdeeld over de dagdelen met pauzes.
Tijdens deze dagen worden ook een paar wandelingen voorzien,
die naargelang het weer in de voor-of namiddag worden ingepast
Avonden: meditatie met beschouwing van het thema via beelden.

WIE MEER WIL WETEN OVER DE RETRAITES KIJKT
HIER

H
S
P
O
S
K
R
O
W
retraiteknop1a1a1
pelgrimagesknop1a1a1
muziekdagenknop1a1a1
huisknop1a1a1
kapelknop1a1a1
tuinknop1a1a1
labyrintknop1a1a1
rietveldenknop1a1a1
workshopknop1a1a1
nieuwhuis1a1a1
bereikbaarheidknop1a1a1
contactknop1a1a1
item6a
oudhuis1

1983

2017

Poustinia
huis voor herbronning, innerlijke groei en transitie
Beho 108 - 6672 Beho E-mail: info@poustinia.be Telefoon: 080 -517087

de mensen mensenknop1a1a1