Alle aktiviteiten in
Huize Poustinia
worden georganiseerd door
de VZW Het Levenssnoer
op het zelfde adres
info@hetlevenssnoer.be

Huize Poustinia
Beho 108
6672 Beho - België
Tel: 080 - 517087
info@poustinia.be

Alle betalingen
voor alle altiviteiten
in Huize Poustinia
op naam van
VZW Het Levenssnoer
BE19523080387312

ezeltransparant3
ezeltransparant1
aktiviteiten-foto

trauma in perspectief

 

 

Een weekeindworkshop
 

In de ban van trauma of door trauma gemotiveerd
om zelfbewust te leven.

 

fotoaarde

 

We leven op een kwetsbare planeet. Krachtig beweegt ze door de ruimte en ondanks haar kwetsbaarheid sluit ze haar kracht niet uit. Ze is vergankelijk, onderhevig aan verandering, wentelend door tijd en ruimte.
Ze draait rond haar as, verhoudt zich tot zon en maan en volgt haar baan en lijkt hieruit haar veerkracht te putten.
Ze vernieuwt zich van binnen uit. Eeuwenlange invloeden van kosmos, rampen, klimaatsveranderingen en menselijke inmenging zet ze om in nieuwe vormen, die steeds intelligenter inspelen op de veranderingen die ze ondergaat.

Wij mensen leven als kwetsbare wezens op deze kwetsbare planeet en worden mede bepaald door de krachten die de natuur en onze natuur beheersen. We zijn vergankelijk, veranderlijk, we wentelen door ruimte en tijd en draaien om ons wezen. We verhouden ons tot zon en maan en putten daar onze veerkracht uit. We vernieuwen ons van binnen uit als onze persoonlijkheid ons wezen dient, de as waar rond wij draaien.

In dit verband rijst de vraag: in hoeverre leren wij met de kwetsbaarheid, die ons eigen is, om te gaan. Of leven we in de ontkenning van wat onze diepste kracht is: de kracht om in te spelen op wat ons overkomt en door permanente verandering naar het voorbeeld van de aarde onze veerkracht te versterken en te ontwikkelen.

Wellicht is de aarde al lang onze leraar niet meer en staren we ons blind op wat ons overkomt ten koste van het bevragen van hoe we ons verhouden tot wat ons overkomt. Dit wordt duidelijk als we stilstaan bij verwondingen die we tijdens onze groei doormaken.

Een ieder kent momenten of situaties die pijnlijk zijn en tijdelijk of blijvend verwonden.

Er zijn wonden die direct genezen, omdat de omgeving ons tegemoet treedt of omdat we onszelf tegemoet komen. Anderen vragen meer omkadering of het zicht van de ander op wat er ons overkomt.
En nog anderen vragen om transformatie, het blijvend aanboren van mogelijkheden om zinvol om te zetten wat ons overkomen is.

Van welke aard de wonde of verwonding ook is, ze kent een eigen dynamiek, die indien ongekend, niet ondersteunend werkt bij het aanspreken van onze veerkracht. Als de veerkracht na de verwonding niet direct wordt aangesproken, dan vallen we terug op overlevingsmechanismen die als ze nooit worden gecorrigeerd, patronen worden waarmee we ons aan een wereld, waarin we het vertrouwen verliezen, aanpassen. Deze patronen verschillen naargelang de eigen aard en temperament, voorgeschiedenis en invloed van familie en cultuur. Maar ze hebben allen hun grond in de instinctieve drang om te overleven die, indien deze niet bewust wordt geleefd, zich dwangmatig herhalen en ons geen impulsen geven om van binnen uit te groeien en onze veerkracht aan te spreken.

Waar patronen zich herhalen is de kans heel groot dat ook dezelfde situaties tot verwondingen leiden en dan dreigt het gevaar in een vicieuze cirkel terecht te komen. Verwondingen lokken reacties uit, reacties worden patronen, patronen vertalen zich in gedragingen en gedragingen leiden tot een zich niet gezond verhouden naar.

Maar hoe dit alles in de dagelijkse gang van zaken herkennen en anders beleven. Hoe anders omgaan met wat er “ons wordt aangedaan' of met wat we onbewust onszelf aandoen.

lichtindewond

 

We gaan in dit weekend de dynamiek van trauma belichten om meer zicht te krijgen op hoe wij onze veerkracht in moeilijke, pijnlijke situaties kunnen aanspreken. Of hoe wij zinvol kunnen inspelen op patronen die zich tengevolge van een verwonding hebben gevormd.

We bewegen in een perspectief van een dynamische kijk en aanpak van trauma. We ontdekken de kracht van de geest om op het gevoel van overweldiging in te spelen. We belichten de mogelijkheden om verminderde veerkracht te versterken en nieuw leven in te blazen.

Er wordt in een kleine groep van maximaal zeven deelnemers gewerkt. De veiligheid wordt gegarandeerd om binnen de grenzen van de eigen intimiteit te bewegen, waarbij ieder recht heeft op discretie, bescherming en vertrouwen. Er is geen voorkennis vereist. Wel de bereidheid om eerlijk te reflecteren bij wat zich in beweging zet door het eerlijk aanschouwen van de dynamiek van trauma.

 

Huguette

 

 

Als donker lichtend voor mij uitgaat

vind ik de bodem van mijn ziel

waarop de levenswateren van de geest bewegen.

 

In het aanschijn van het licht is

er geen pijn die niet wordt gezien

gekend en bemind.

 

De wonde ontbloot haar rijkdom

als in de transparantie van het zien

de oorspronkelijke gloed zijn warmte vrijgeeft.

 

Verwond is de mens niet minder

maar gelouterd meer

de schepper van zijn wezen

de eigen grond van zijn bestaan.

 

Kwetsbaar beweegt de ziel

naar haar zijnsgrond

daar waar licht zijn oorsprong kent

en voedend voorgaat

in een perspectief van heling.

 

 

 

Huguette

 

 

van vrijdagavond 10 maart om 18.00 uur

tot en met zondagmiddag 12 maart om 14.00 uur

ZIT REEDS VOL

een tweede weekeind is voorzien van 21 t/m 23 april

OOK REEDS VOLZET

EEN DERDE WEEKEIND GAAT DOOR IN HET NAJAAR

 

in Huize Poustinia - bijdrage € 245,00 all-inn

Beho 108 - 6672 Beho - Belgie 080-517087

www.poustinia.be - info@poustinia.be


terug naar agenda