Alle aktiviteiten in
Huize Poustinia
worden georganiseerd door
de VZW Het Levenssnoer
op het zelfde adres
info@hetlevenssnoer.be

Huize Poustinia
Beho 108
6672 Beho - België
Tel: 080 - 517087
info@poustinia.be

Alle betalingen
voor alle altiviteiten
in Huize Poustinia
op naam van
VZW Het Levenssnoer
BE19523080387312

ezeltransparant3
ezeltransparant1
aktiviteiten-foto

 

In het verlengde van de conferentie
Crossing the abyss
 

houden we
 

van vrijdagavond 19 januari om 18.00 uur

t/m zondagmiddag 21 januari om 14.00 uur

onder begeleiding van Huguette Beyens en Willem Versteeg.

 

een weekeind waarin we op zoek gaan
naar de dynamieken achter de psychose-gevoeligheid.

 

Een weekend met maximum zeven deelnemers waar we ook stil staan bij filmfragmenten

maar waarmee we vooral de dynamiek van gevoeligheid voor psychose belichten.

Daarbij staan we stil bij wat het met een mens doet

om met een dergelijk verschijnsel geconfronteerd te worden.

Hoe hiermee omgaan? Op welke manier hulp zoeken?

Wat is er nodig voor een veilige omkadering?

Hoe support geven aan wie er ook bij betrokken is?

En vooral wat hebben we nodig om de visie op dit diep menselijk thema

met meer mededogen en begrip te benaderen?

 

Er wordt tijdens dit weekend niet aan crisisinterventie gedaan. 
Het weekend staat open voor ouders, hulpverleners, of personen die in aanraking kwamen 
met dit verschijnsel en meer zicht willen krijgen op wat er allemaal speelt. 
Er wordt niet aan therapie gedaan. Het betekenis geven aan wat moeilijk te vatten is staat centraal. Uitgangspunt voor het weekend is door een beter zicht te creëeren op, ruimte te scheppen 
voor een menswaardige benadering van een onterecht belast thema, 
dat dringend een humaner invulling behoeft. Zodat onmacht en onwetendheid 
niet leiden tot stigmatisering van anderen of van zichzelf.

Bijdrage € 250,00 daarbij is alles inbegrepen.

Overnachtingen en alle maaltijden en het programma.

De dynamiek van
psychose-gevoeligheid


terug naar agenda